Politieke stromingen

Report
Politieke stromingen
Hoezo politieke stromingen?
• Voor het publiek gebruiken we links, rechts,
progressief en conservatief
• Partijen hebben echter een ideologie. deze
ideologie is een soort basisidee hoe ze de
wereld graag willen zien.
ideologie
• We kennen veel politieke stromingen die
allemaal een eigen ideologie hebben.
• De volgende zijn te noemen: liberalen,
Groenen, Socialisten, Christendemocraten,
Sociaal democraten, One Issue partijen,
fascisme, feminisme, populisten enzovoort
De drie grootsten
• De meeste politieke stromingen zijn terug te
leiden tot de drie grootste.
– Liberalisme
– Sociaaldemocraten
– Christendemocraten
Sociaal democraten
• Waarden
– Gelijkwaardigheid
– Solidariteit
• Doel
– Eerlijke verdeling van inkomens kennis en macht
– Bescherming van zwakkeren
• Komen vooral op voor
– Mensen met weinig geld
– Mensen met minder kansen
• Rol van de overheid
– Actieve overheid
Christendemocraten
• Waarden
– Geloof
– Naastenliefde en samenwerking
• Doel
– Een samenleving waarin we goed voor elkaar zorgen
– Respect voor het woord van god
• Komen vooral op voor
– Gezinnen met kinderen
– Christelijke instanties
• Rol van de overheid
– Beperkt, alleen al hulp echt nodig is
Liberalen
• Waarden
– Economische vrijheid
– Persoonlijke vrijheid
• Doel
– Vrijheid voor mensen om te doen en laten wat ze
willen
– Bescherming van deze vrijheid
• Komen vooral op voor
– Werkende burgers en ondernemers
– bedrijven
• Rol van de overheid
– Passieve overheid
Werkelijkheid
• Partij past bijna nooit geheel bij één stroming
(zie voorbeelden volgende dia’s)
Voorbeeld 1
• CDA (Christen democratisch Apel)
– Christendemocratische ideologie en op veel
punten hoort het hier ook bij. Bijv
• Tegen euthanasie (hulp bij zelfdoding) want god
bepaald
– Op veel punten dit moment liberaal
D66
• Partij is een progressieve middenpartij en
heeft zowel kenmerken van het liberalisme als
het Sociaaldemocratische.
PVV
• Conservatieve middenpartij.
– Kenmerken van liberalisme
• (komen op voor vrijheid van (Nederlandse) burgers)
– Kenmerken van sociaal democratie
• (bescherming van werknemers)
Zijn er wel partijen die voldoen aan
ideologie?
• SGP (staatkundig gereformeerde partij)
• SP (socialistische partij)

similar documents