FOMCO – Energie solară alternativă și oportunitate de afaceri!

Report
»
»
»
»
»
Panouri
Invertoare
Structura de montaj
Cablaj + cutii de distribuție
Punct de conexiune
Sursa date: EPIA –Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017
Sursa date: EPIA –Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017
Sursa date: EPIA –Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017
Sursa date: EPIA –Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017
Sursa date: EPIA –Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017
Sursa date: EPIA –Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017
Sursa date: EPIA –Global Market Outlook for Photovoltaics 2013-2017
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de
energie
» Reglementări:
» Emitere de certificate verzi pentru producătorii de
energie verde
» Obligativitatea de achiziționare a certificatelor
verzi de către furnizorii de energie
Cotele anuale obligatorii sunt stabilite la nivelul care va permite
îndeplinirea ţintelor naţionale obligatorii pentru 2020
prevăzute în Directiva 2009/28/CE, privind promovarea
utilizării energiei din surse regenerabile. Pentru perioada 20092020, cotele obligatorii anuale pentru energia electrică produsă
din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul
de promovare prin certificate verzi sunt următoarele:
Evolutie capacitate Parcuri solare instalate in Romania
1400
1200
Capacitate MW
1000
800
600
527
400
200
0
-200
MW
0.7
23
Anul 2011
Anul 2012
Anul 2013
0.7
23
527
» Locaţie: loc. Cristeşti,Mureş
» Beneficiar: Sc Fomco Prodimpex SRL , instalatie acoperis sediu
firma
» Capacitate instalată: 55 kW
» Capacitate utilă: 40,42 kW
» Data conectării în sistem: 12.07.2012
» Componenta : 256 panouri solare
2 invertoare 27.5 KW
» Valoarea Investiției : 95 000 Euro
» Racordarea centralei electrice la Sistemul Energetic Naţional:
linia de joasa tensiune Cristesti
» Producția estimată : 50 Mw / An
Locație: Sat Chirileu, Jud Mureş
Beneficiar: SC Fomco Solar System SRL
Capacitate instalată: 3,63 MW
Capacitate utilă: 3,2 MW
Data conectării în sistem: 10.10.2012
Componenta : 15.456 panuri solare, 235 W
8 invertoare de 400 kW
» Valoarea Investitiei : 4.5 milioane de Euro
» Racordarea centralei electrice la Sistemul Energetic
Naţional: linia de medie tensiune LEA 20 kV Ungheni –
Cipau.
» Producţia estimata: 3.280 MW / An
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Locatie: loc.Sîngeorgiu de Pădure
Beneficiar:Sc Fomco Solar System Srl
Capacitate instalată :3.24 MW
Capacitate utilă :2.85 MW
» Suprafată teren : 6.7 hectare
» Data conectării in sistem:10.06.2013.
» Componentă : 13.524 panouri solare
7 invertoare 400 KW
» Racordarea centralei electrice la Sistemul Energetic Naţional : linia de
medie tensiune LEA 20 kV Fântânele – Sovata
» Producția estimată : 3400 MW / An
» Valoarea Investiției : 3.8 milionea de Euro
» Parc fotovoltaic Miheșu de Câmpie - 0.9 MW
˃ Proiectare
˃ Execuție
˃ Punere in funcțiune
» Parc fotovoltaic Băilești – Jud.Dolj - 3.6 MW
˃ Proiectare
˃ Execuție
˃ Punere in funcțiune
» Proiect Off Grid - Bozeni - 10 KW
˃ Proiectare
˃ Execuție
˃ Punere in funcțiune
Reprezentăm în România :
» ZnShine Solar și Eoplly New Energy Technology Co.,
Ltd,producătoare de panouri fotovoltaice din Chin
» Power-One firma nr. 2 producător mondial de
invertoare
Pentru acest producător suntem reprezentant comercial
și partener service. Personalul nostru a fost școlarizat,
astfel suntem pregătiți și autorizați atât pentru punerea
în funcțiune cât și pentru montarea, mentenanța și
service în garanție și postgaranție a invertoarelor PoweOne.
» Consultanță în inițiterea unui proiect de parc fotovoltaic
» Intermediere de proiecte de parcuri fotovoltaice în diverse
faze și capacități
» Proiectare și consultanță în alegerea componentelor
(Panouri, Invertoare, Structură montaj, etc.)
» Suport pentru obținerea autorizațiilor
» Furnizare panouri fotovoltaice, invertoare, echipamente și
sisteme de montaj
» Montaj și punere în funcțiune
» Racordare la sistemul național energetic
» Garanție și service în postgaranție pentru echipamentele
și serviciile furnizate
» Servicii de intreținere a parcurilor fotovoltaice
SC FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL,
547185 Cristeşti, str. Principală, Nr. 801/E,
jud. Mureş, ROMÂNIA
Tel/Fax: +40.265.318.008
Mobile: +40.729.396.675
email: [email protected]
Web: www.fomcosolar.ro

similar documents