ANARCHISMUS

Report
ANARCHISMUS
Co to je? (Anarchismus obecně)
Historie (Historická fakta a události)
Anarchismus v Čechách
Směry
Symboly
 z řeckého Anarchos – bez vládců
 politická ideologie
 nikdy ve vedení státu
 dá se nazvat jako bezvládí
 snaží se zrušit zákony a státní moci
 většinou brána jako negativní
 členové – Anarchisti označováni jako teroristi
 neměl pevně stanovený způsob fungování
 nikdo nesmí vládnout nikomu, malá výjimka: lékaři,
učitelé, a.d.
 18. století – (Fr. revoluce), brán negativně
 Pierr Joseph Proudhon a jeho kniha Co je majetek?
zlepšil pověst anarchismu
 1864 – Proudhovci + Marxovci  Mezinárodní
dělnické hnutí (První internacionála)
 19. století – vniknutí Anarchismu do Ruska
 počátek 20. století – Anarchismus v Americe
(Argentina, Uruguay)
 1914 – ovládnutí španělské CNT (Národní
konfederace práce) – 1 500 000 členů
 inspirován učením mistra Jana Husa
 anarchistickou ideologii měli adamité
 odmítání autorit, absolutní svoboda (i v sexu)
 za První republiky proti Rakousku-Uhersku 
důsledek vzniku československého státu
 Anarchoidividualismus
 vyhraněný proti respektu z morálky, státu nebo boha
 Mutualismus
 „Vlastnictví je krádež“
 Anarchokolektivismus
 anarchismus v kolektivech
 Anarchokomunismus
 spojení Anarchismu a Komunismu
 Anarchosyndikalismus
 nahrazení kapitalistických ekonomických vztahů za
samosprávu dělníků

similar documents