Významné soli

Report
VÝZNAMNÉ SOLI
CHLORID SODNÝ - NaCl
• biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode
• minerál kamenná soľ – halit
• Význam a použitie:
- jedlá soľ – nadmerné solenie môže spôsobiť zvýšenie krvného tlaku
- pri farbení látok
- pri konzervovaní potravín (mäso)
- posýpanie ciest v zime
CHLORID DRASELNÝ - KCl
• biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode
• minerál sylvín
• Význam a použitie:
- v chemickom priemysle pri výrobe KOH
- výroba draselných hnojív
- ako smrtiaca látka pri popravách smrtiacou injekciou (na zástavu
srdca)
SÍRAN VÁPENATÝ - CaSO4
• biela tuhá látka, málo rozpustná vo vode
• minerál sadrovec
• Význam a použitie:
- na výrobu sadry
- v stavebníctve, v lekárstve
SÍRAN MEĎNATÝ - CuSO4
• biela tuhá látka
• Z vodného roztoku kryštalizuje s 5 molekulami vody
(modrá skalica), CuSO4·5H2O
• Význam a použitie:
- impregnácia dreva proti hnilobe
- na postrek viniča a ovocných stromov proti chorobám
- na dezinfekciu vody v akváriách
DUSIČNAN DRASELNÝ - KNO3
DUSIČNAN SODNÝ - NaNO3
KNO3
• biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode
• Význam a použitie:
- zložka hnojív
- pri výrobe skla
- v pyrotechnike
NaNO3
UHLIČITAN SODNÝ - Na2CO3 (sóda)
• biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode
• Význam a použitie:
- na výrobu skla
- na výrobu pracích prostriedkov
HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ - NaHCO3 (sóda bikarbóna)
• biela tuhá látka, menej rozpustná vo vode
• Význam a použitie:
- pri žalúdočných ťažkostiach
- v kypriacom prášku
- na čistenie škvŕn
UHLIČITAN DRASELNÝ - K2CO3
• biela tuhá látka, dobre rozpustná vo vode
• Význam a použitie:
- na výrobu skla a mydiel
UHLIČITAN VÁPENATÝ - CaCO3
• biela tuhá látka, málo rozpustná vo vode
• minerál vápenec
• Význam a použitie:
-
ako stavebný materiál – mramor
-
na výrobu vápna
HYDROGENUHLIČITAN VÁPENATÝ – Ca(HCO3)2
• Len vo forme roztoku
• Spôsobuje tvrdosť vody
ZDROJE:
• Učebnica chémie 8 .ročník
• http://a.ssrv.sk/images/i1901w460h276xyz1001.jpg
• http://www.woman.sk/wp-content/uploads/2012/02/512_dr_2994236.jpg
• http://www.moda.sk/e/sites/www.moda.sk/Autori/IrenaVoriskova/20081028_Omezte_Sul_Ve_Svem_Jidel
nicku/images/1.jpg
• http://ocw.mit.edu/ans7870/12/12.108/f04/imagegallery/lab4/images/lab4-2.jpg
• http://agp.cnt.sk/wwwroot/storage/product/580_435/57/000457_1b.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Sylvin_%28aka%29.jpg/300pxSylvin_%28aka%29.jpg
• http://sk.wikipedia.org/wiki/Chlorid_draseln%C3%BD
• http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Calcium_sulfate_hemihydrate.jpg
• http://svethomeopatie.cz/heroshots/nhl_a416.jpg
ZDROJE:
• http://www.belickova.sk/obchod_homedir/data/1308/obrazky/kittfort_sadra_biela.jpg
• http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADran_me%C4%8Fnat%C3%BD
• http://cdn.c.photoshelter.com/img-get/I0000_OyOq70V1RM/s/860/860/Fphoto-31269004A-2RM.jpg
• http://www.agroprofi.cz/rs/prilohy/originaly/49/Multi%20K.jpg
• http://chemiavzivote.weblahko.sk/testy/zmes1/soda_bikarbona.jpg
• http://www.centrumkrbu.cz/userFiles/materialy/mramor-emperador-dark.jpg

similar documents