Këtu mund të shkarkoni ligjëratën e Dr. med. Xhevat

Report
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
VARËSIA NGA MEDIAT DIGJITALE
TË QENURIT ONLINE
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
LLOJET E MEDIAVE DIGJITALE
TELEVIZIONI
KOMPJUTERI
TELEFONI CELUALR
KONSOLAT E LOJRAVE PËR FËMIJË
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
ANËT POZITIVE
INFORMIMI - KOMUNIKIMI
NJOHJE - DIJE - MËSIM
STUDIMET - PROVIMET
ENCIKLOPEDITË
ART - SHKENCË - KULTURË
ARGËTIM
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
ANËT POZITIVE
KOMINIKIMI I NË LARGËSI - „TEJOQEANIK“
PAGESAT DHE POROSITË - ONLINE
KURSIMI I KOHËS
KOPJIMI I LIRTERATURËS - LIBRAVE
KURSIMI FINACIAR
STUDIMI NË DISTANCË
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
ANËT NEGATIVE
SHPENZIMI I KOHËS
KOMUNIKIMI I TEPËRUAR
MËSIMET DHE VESET E KËQIJA
KEQPËRDORIMI I TË DHËNAVE
VARËSIA NGA MEDIAT DIGJITALE
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
ANËT NEGATIVE
TELEVIZORI
FILMAT ME AGRESIVITET
FILMAT PORNO
EDUKIMI I KEQ
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
ANËT NEGATIVE
KOPJUTERI
CHATIMI - FACEBOOKU
KOMUNIKIMI I TEPËRUAR
KEQPËRDORIMI I TË DHËNAVE
ÇKA PUBLIKOHET NJËHERË NË INTERNET ËSHTË
VËSHTIRË TË FSHIHET
LOJËRA ME PARA ONLINE
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
ANËT NEGATIVE
TELEFONI CELULAR
WEIBER - SCAPE - FACEBOOK
KOMUNIKIMI GRATIS
SHPENZIMI I KOHËS
MASHTRIMI
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
ANËT NEGATIVE
KONSOLAT E LOJËRAVE PËR FËMIJË
VARËSIMI I FËMIJËVE
FILMAT E VIZATUAR KRIMI/AGRESIV
EDUKIMI JO I MIRË
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
VARËSIA NGA MEDIAT DIGJITALE
KEQPËRDORIMI - PËRDORIMI I
VAZHDUESHËM
SHKËPUTJA NGA JETA SOCIALE
MBYLLJA NË VETËVETE
INDIFRENTIZMI - IZOLIMI
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
PASOJAT E VARËSISË
HUMBJA E REALITETIT ME RRETHIN
KRIJIMI I REALITETIT VETANAK
PENGESAT NË VENDIN E PUNËS
MOSBËRJA E DETYRAVE TË SHTËPISË
SUKSESI I KEQ NË SHKOLLË
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
PASOJAT E VARËSISË
KEQPËRDORIMI I TË DHËNAVE PERSONALE
KËRCËNIMET - KUSHTËZIMET - PËRNDJEKJET
KOMPROMENTIMI
FUTJA NË BORGJE
VJEDHJET DIGJITALE
MASHTRIMI I FËMIJËVE-PEDOFILËT
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
PASOJAT E VARËSISË
BURRAT
INDIFRENTIZMI NDAJ BASHKËSHOTRËS - FEMIJËVE
KONFLIKTËT NË FAMILJE
GRATË
INDIFERENTIZMI NDAJ BASHKËSHORTIT - FËMIJEVE
PERGATITJA E USHQIMIT - PASTËRTIA ?
KONFLIKTËT
MODEL I KEQ PËR FËMIJET
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
PASOJAT E VARËSISË
RINIA
LIDHJE DASHURIE TË DYSHIMTA
LIDHJE MARTESORE TË GABUESHME,
TË RREJSHME PËR INTERESA TË NDRYSHME
NDARJE - KONFLIKTE - BORGJE
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
PASOJAT E SHANTAZHIT
VEPRIMET E DETYRUESHME
PAGESAT E DETYRUESHME
FUTJA NË PROSTITUCION
FUTJA NË BORGJE
FUTJA NË RRJETIN E KRIMIT
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
KËSHILLA
KUJDES ME TË DHËNAT PERSONALE
KOMUNIKIMI I KUJDESSHËM ME TË PANJOHURIT
KUJDES ME FJALËT - SEKRETET
KUJDES ME ADRESEN - NR-TELEFONIT KONTONUMRIN PIN-CODIN
ADRESEN E MAILIT - PASWORTIN
KUJDES ME TOGRAFITË - MONATZHI
SHANTAZHI NËPËRMEJT TË SEKRETIT
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
KËSHILLA
BISEDAT E SHUMËHERSHME HORIZONTALE
PRINDË - FËMIJË
PËRZGJEDHJA E EMISIONEVE BASHKË ME FËMIJET
MARRËVESHJET - VENDOSJA E ORAREVE
SQARIMI I FËMIJEVE LIDHUR ME VEPRIMET E
DËNUESHME NË INTERNET
PËRCJELLJA E FËMIJËVE SA E SI I PËRDORIN MEDIAT
DIGJITALE
STIMULIMI I FËMIJËVE PËR SUKSESET
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
KËSHILLA
PRINDËRIT NUK DUHET T`UA NDALOJNË FËMIJËVE
PËRDORIMIN
ATA DUHET TA DËGJOJNË MENDIMIN E FËMIJËS
PASTAJ I JAPIN MEDNIMET E TYRE PA IMPONIM
I NJOFTOJNË FËMIJET PËR RREZIQET
FËMIJET DUHET LËNË QË TË MENDOJNË VETË
FEMIJËT DUHET TË VETËDIJËSOSHEN
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
KËRKIMI I NDIHMËS
KËSHILLIMORET PËR PARANDALIM TË VARËSISË
PERSONAT PROFESIONIST
PEDAGOGËT - PSIKOLOGËT - PSIKIATRAT
PJESËMARRJA NË „GRUPET E NDIHMËS PËR
VETËNDIHMË“
Dr. Xhevat Hasani
23.10.2013
KËRKIMI I NDIHMËS
ME RASTIN E SHANTAZHIT - KËRKIMI I
NDIHMËS:
PRINDËRIT, SHOKËT, SHOQET
LAJMËRIMI NË POLICI

similar documents