Presentatie Jan Lokkers d.d. 24012013

Report
Energy for Professionals
betrokken bij
Land- en Tuinbouw Nederland
Jan Lokkers
Energy for Professionals B.V.
Inleiding
De liberalisering van de energiemarkt heeft tot nieuwe
mogelijkheden en dus meer vrijheid geleid.
Maar is het ook eenvoudiger geworden?...
Programma
•Introductie e4Pro
• Factuur vanuit de netbeheerder
•
Factuur vanuit de leverancier
•
Tips
•
Marktinfo
•
Vragen
Introductie e4Pro
• team e4Pro sinds 2001 actief in de energiebranche
• focus op glastuinbouw (grootverbruik markt)
• opgebouwde expertise en netwerk in de energiebranche benutten ten
baten van onze klanten
• proactief, persoonlijk en servicegericht
• maatwerk voor de kweker met teruglevering
Netbeheerder
• Enexis is uw regionale netbeheerder
• Gastransportservices en Tennet zijn landelijke netbeheerders
• Klant kan leverancier kiezen maar niet de netbeheerder
• Onderscheidt tussen klein- en grootzakelijke klant
• Regionale netbeheerder mag tarieven zelf bepalen en NMA keurt
• Klant heeft contract met een netbeheerder en een meetdienst
Netbeheerder
Kleinzakelijke aansluiting
• Elektriciteit: aansluiting is kleiner of gelijk aan 3x80A
- 35A = 20 KW / 50A = 28 KW / 80A = 45 KW
• Gas: tot en met G25
- G4 = 6m3 per uur / G6 = 8 m3 / G16 = 25 m3 en G25 = 40 m3
Netbeheerder
Grootzakelijke aansluiting
• Elektriciteit: groter dan 3x80A
- 100A = 56 KW / 125A = 70 KW / 160A = 90 KW
• Gas: G40 en groter
- G40 = 65 m3 per uur / G65 = 80 m3 / G80 = 105 m3
Enexis tarieven 2013 / Elektra / kleinzakelijk
Aansluitdienst
Tarief voor instand houden van uw aansluiting
Transportdienst
Tarief voor het transport van elektra naar uw aansluiting
Meetdienst
Tarief voor de meting en voor het instand houden van uw meter
Enexis tarieven 2013 / Elektra / kleinzakelijk
Aansluitcapaciteit
Periodieke aansluitvergoeding in €/jaar
Excl Btw
t/m 3x25A
€ 34,20
> 3x25A
€ 39,00
> 3x35A
€ 39,00
> 3x50A
€ 39,00
> 3x63A
€ 39,00
Enexis tarieven 2013 / Elektra / kleinzakelijk
Aansluitcapaciteit
Vastrecht transportdienst in €/jaar
Excl Btw
t/m 3x25A
€ 18,00
> 3x25A
€ 18,00
> 3x35A
€ 18,00
> 3x50A
€ 18,00
> 3x63A
€ 18,00
Enexis tarieven 2013 / Elektra / kleinzakelijk
Aansluitcapaciteit
Capaciteitsafhankelijk tarief in €/jaar
Excl Btw
t/m 3x25A
€ 124,88
> 3x25A
€ 624,40
> 3x35A
€ 936,60
> 3x50A
€ 1.248,80
> 3x63A
€ 1.561,00
Enexis tarieven 2013 / Elektra / kleinzakelijk
Aansluitcapaciteit
Systeemdiensten in €/jaar
Excl Btw
t/m 3x25A
€ 4,1625
> 3x25A
€ 19,98
> 3x35A
€ 36,63
> 3x50A
€ 39,96
> 3x63A
€ 61,05
Enexis tarieven 2013 / Gas / kleinzakelijk
Aansluitdienst
Tarief voor instand houden van uw aansluiting
Transportdienst
Tarief voor het transport van elektra naar uw aansluiting
Meetdienst
Tarief voor de meting en voor het instand houden van uw meter
Enexis tarieven 2013 / Gas / kleinzakelijk
Gasmeter
Periodieke aansluitvergoeding in €/jr
Excl. BTW
T/m G6
€ 17,50
G10
€ 30,10
G16
€ 30,10
G25
€ 37,63
Enexis tarieven 2013 / Gas / kleinzakelijk
Afnemerscategorie
Vastrecht transportdienst in €/jaar
t/m G6
€18,00
G10
€18,00
G16
€18,00
G25
€18,00
G25 incl. EVHI
€18,00
Enexis tarieven 2013 / Gas / kleinzakelijk
Afnemerscategorie
Capaciteitsafhankelijk tarief in €/jaar
t/m G6 jaar verbruik < 500m3
t/m G6 jaar verbruik 500 – 4000 m3
t/m G6 jaar > 4000 m3
€41,6563
€83,3127
€166,6254
G10
€277,7090
G16
€444,3344
G25
€694,2725
G25 incl. EVHI
€694,2725
Enexis tarieven 2013 / Elektra / grootzakelijk
Categorie op basis van gecontracteerd vermogen
€/jaar/maand
LS t/m 50 KW
MS/LS t/m 125 KW
MS-D t/m 1500 KW
Vastrecht
€18,00
€441,00
€441,00
Gecontr. vermogen
€5,22
€23,08
€15,07
Maximaal verm.
€
€1,52
€1,52
Blindverbruik
€0,0062
€0,0062
€0,0062
kWh hoog
€0,0316
€0,0087
€0,0087
kWh laag
€0,0165
€0,0087
€0,0087
Systeemdiensten
€0,00111
€0,00111
€0,00111
Enexis tarieven 2013 / profiel / grootzakelijk
Profiel / LD aansluiting
Aansluiting
Aansluitvergoeding €/jaar
G40
€178,80
G65
€188,80
G100
€270,80
G160
€372,80
G250
€383,80
Enexis tarieven 2013 / profiel / grootzakelijk
Profiel / LD aansluiting
Categorie
Reken capaciteit m3 p uur
Capaciteitsafh. Tarief
1
40
€1.110,83
2
65
€1.805,10
3
100
€2.777,09
4
160
€4.443,34
5
250
€6.942,72
Leverancier
• Brengt kWh in rekening (Let op NUON contracten)
• Brengt m3 in rekening (let op transport) (calorische bijtelling)
• Vastrecht
• Factuur: leveranciers- of netwerkmodel
• Zonne energie: saldering bij kleinzakelijk
• Ontvanger van de energie belasting (-/- heffingskorting)
• 1 WOZ, WKK vrijgesteld van EB en tuinbouwverklaring
Energiebelasting 2012-2013 Tuinbouw gas
Zone
Staffel (m3)
2012 €/m3
2013 €/m3
1
0-5000
0,01519
0,02991
2
5.001-170.000
0,02416
0,02991
3
170.001-1miljoen
0,02023
0,0222
4
1miljoen-10miljoen
0,01270
0,0160
Energiebelasting 2012-2013 zakelijk gas
Zone
Staffel (m3)
2012 €/m3
2013 €/m3
1
0-5000
0,1667
0,1862
2
5.001-170.000
0,1443
0,1862
3
170.001-1miljoen
0,400
0,439
4
1miljoen-10miljoen
0,127
0,160
Energiebelasting 2012-2013 elektriciteit
Zone
Staffel (kWh)
2012 €/m3
2013 €/m3
1
0-10.000
0,1140
0,1165
2
10.001-50.000
0,0415
0,0424
3
50.001-10milj
0,0111
0,0113
4
>10miljoen
0,0005
0,0005
Tips
• Tuinbouwverklaring inleveren (moet bij Essent elk jaar opnieuw)
• Klopt metergrootte met werkelijkheid
• 1 WOZ
• Shoppen loont
• Vastrecht
Tips
• Variabel tarief kiezen bij bedrijfs beëindiging
• Opzeggen van contracten (1-7 maanden). Bewaar fax en e-mail berichten
• EVHI
• Controleer bij grootzakelijk de gecontracteerde waarde voor g en e
• Gasmeterverkleining (preventief onderhoud afwachten?)
• Meetbedrijf kiezen bij groot zakelijke aansluitingen
Marktinfo 2012-2013
Marktprijzen
Nu /18jan
8 Feb (koude)
Hoogste 2012
Laagste 2012
AEX
347,8
325
345
283
USD per EUR
1,329
1,32
1,35
1,21
Brent ($/bbl)
109,9
118
128
89
Power NL (€/MWh) 48,25
Cal 14, base
53,2
54,4
49,8
Power NL (€/MWh)
Today, base
Gas (€/MWh)
Cal 14
25,97
27,0
28,1
25,0
Gas (€/MWh)
Day Ahead (leba)
27,1
39,0
41,6
20,0
Marktinfo 2012 - 2013
• 2011 eindigde met gasprijzen voor 2012 van rond de 24 ct/m3
• Kwekers krijgen een verlaging van de transport prijzen doorgevoerd
• RWE en NUON blijven afboeken, NUON blijft onderdelen verkopen
• Marktprijzen laten zien dat olie een speculatie product is geworden
• LTO kiest voor Greenchoice (KZ)
• Drie energie leveranciers vallen om tussen Kerst en Nieuwjaar
Energy for Professionals
neemt uw zorg uit handen!
Overschieseweg 10L - 3044 EE - Rotterdam
T: (010) 245 03 45 - F: (010) 714 58 02 - I: www.e4pro.nl - E: [email protected]

similar documents