Energetska efikasnost i zaštita životne sredine u praksi ProCredit

Report
Finansiranje energetske efikasnosti u
praksi ProCredit banke
Gojko Vučinić
27. mart 2012.
|
1
ProCredit Banke u svetu
ProCredit Group
U milionima Evra
Aktiva
5.096
Kreditni portfolio
3.744
Depoziti
3.171
Kapital
429
Broj zaposlenih
16.145
Broj ekspozitura
764
|
2
ProCredit banka Srbija
Osnovni strukturni pokazatelji:
Preko 271.000 klijenata
57 ekspozitura
1,344 zaposlena
Ukupan portfolio: 522 mil. Evra
Depoziti: 280 mil.Evra
Ukupna aktiva: 646 mil. Evra
Kapital: 88 mil. Evra
ROE :16.2%
AKCIONARI BANKE:
ProCredit Holding: 83.3%
CommerzBank, Frankfurt: 16.7%
|
3
ProCredit banka i energetska efikasnost
•
Krediti za unapređenje stambenog prostora IFC kreditna linija (2007.)
•
Lizing za energetsku efikasnost - KfW kreditna
linija, 15 miliona € (2010.)
•
Krediti za unapređenje energetske efikasnosti
- KfW kreditna linija i EU fondovi, 30 miliona €
•
Do sada plasirano preko 30 miliona €
Brojčani pokazatelji
Ekvivalenti
14 miliona kWh /
24% smanjenja utrošene energije godišnje
Godišnja potrošnja 3200 domaćinstava
7000 tona godišnje manje emisije CO2
2000 automobila manje na ulicama
|
4
Mogućnosti finansiranja u privredi i poljoprivredi
•
•
•
•
•
•
Prelazak sa jedne vrste goriva na drugu
Vozila sa efikasnijom potrošnjom
Efikasnije poljoprivredne mašine i proizvodne linije
Elektro motori, kompresori, uređaji za klimatizaciju, sušare…
Oprema koja koristi obnovljive izvore energije i oprema za reciklažu
Izgradnja mini elektrana
Obnovljivi
izvori energije
Biomasa
Oprema sa sistemima za korekciju faktora snage
|
Efikasnija vozila i mašine
Finansiranje uštede u preduzeću
Mašina za proizvodnju sitne plastične ambalaže
Godišnja potrošnja energije za isti broj radnih sati
Godišnji broj proizvedenih jedinica
Potrošnja energije po jedinici proizvoda
Ukupna ušteda energije, pri istoj proizvedenoj količini
Finansijska ušteda
Period povraćaja investicije
|
Lizing za energetsku efikasnost
 Period otplate 60 meseci
 Učešće 20%
 Mesečna rata liznig naknade 4.366,00 Eur
 Bruto vrednost predmeta lizinga 313.638,00 EUR
Stara mašina
175,200 kW
15,768,000
0.01111 kW
Nova EE mašina
350,400 kW
175,200,000
0.002 kW
82% / 1.596.107,00 kWh
111.727,00 EUR
2.77 godina
6
Krediti sa grantom
Ročnost:
Do 72 meseca
Grejs period
Do 12 meseci
Kamatna stopa
Od 6M Euribor + 6.5%
Provizija za obradu zahteva
Od 0.5% do 1% jednokratno
Način otplate
Mesečno / kvartalno/ polugodišnje
Povraćaj – podsticajna sredstva po uspešnoj realizaciji investicije
15% vrednosti investicije
PRIMER
Vrednost projekta:
Sopstveno učešće:
Iznos kredita:
EUR 1.000.000
EUR 0
EUR 1.000.000
Rok otplate:
Kamatna stopa:
5 godina uključujući grejs od 1 godine
48 jednakih mesečnih rata po isteku
odložene perioda otplate
Euribor 6M + 6.5%
Povraćaj po realizaciji investicije (isplaćuje KfW):
EUR 150.000
Realna kamatna stopa nakon prijema granta:
Euribor 6M + 0.56% = 2.2%
Dinamika otplate:
|
7
Mogućnosti finansiranja za stanovništvo
Kupovina novih stanova i kuća
•
•
•
godišnja potrošnja energije 100kwh/m2 ili manje
Montažne kuće
Izgradnja
Postavljanje toplotne izolacije stambenog objekta :
•
•
unutrašnja i spoljna izolacija zidova, krovova, potkrovlja, podruma,
terasa
izolacija i zamena stolarije
Uvođenje EE I RE toplotnih sistema
•
•
•
•
Energetski efikasni klima uređaji i grejači (klasa A)
Energetski efikasni električni bojleri i sistemi centralnog grejanja
Solarne ploče za grejanje vode
Kotlovi na biomasu
Zamena neefikasnih aparata za domaćinstvo
|
Primer - finansiranje uštede u domaćinstvu
Standardna kuća u Srbiji:
•
•
•
•
•
•
•
Površina 150 m²
Zastareo sistem grejanja (električna energija/drvo),
bez termo-izolacije
Potrošnja energije: 72,150 kWh/god = 3,825 €/god*
Kredit za uštedu energije: 3000€, 78 meseci, rata 55€
Ušteda energije izolovanjem polistirenom (215 m²):
31% = 708 €/god ili 59€ mesečno
Energetska ušteda je 4€ mesečno veća od rate kredita
Nakon 78 meseci, domaćinstvo štedi 55€ mesečno
*pri sadašnjim cenama električne energije: 0.053 €/kWh
|
Stambeni krediti za unapređenje EE
Stambeni kredit
Iznos 50.000 Evra
Rok 300 meseci
NKSOK + EE
NKOSK
Standardni
stambeni
kredit
NKS
4.05% + 6m
Euribor
4.50% + 6m
Euribor
6% + 6m
Euribor
EKS
5.76%
6.21%
7.70%
Rata
317
332
380
Ukupna kamata
45,183
49,384
63,980
Razlika u kamati
Ušteda u troškovima
energije *
Ukupna ušteda
-
4,201
18,797
-
17,700
17,700
-
21,901
36,497
*pri sadašnjim cenama električne energije i uz tipične primere kategorija stanova
|
10
Dodatna podrška: partnerstva, promocija, lični primer
Partnerstva:
•
•
•
•
Ministarstvo za zaštitu životne sredine, rudarstvo i prostorno planiranje
Građevinska Direkcija Srbije
Lokalne samouprave: Opština Palilula
Komore, Agencije
Promocija:
•
•
Domaće i međunarodne konferencije (Green Building Expo, Zelena Srbija)
Okrugli stolovi, diskusije, prezentacije na nacionalnom i lokalnom nivou
Lični primer: postavljanje standarda u finansijskom sektoru - deo celokupne misije ProCredit
Grupe i ProCredit banke u Srbiji
•
•
•
Standardi u poslovanju Banke: analiza investicija i projekata prema kriterijumu zaštite životne sredine
Hibridna vozila za vozni park: emisije CO2 4 Toyote Prius = 2 vozila Euro 5 norme
Energetska efikasnost na delu – nova poslovna zgrada Biznis centra u Nišu
|
11
|
12

similar documents