PowerPoint-presentation

Report
Häcklöpning
Tankar
Funderingar
Tekniska detaljer
Häck -löpning
•
•
•
•
Löpning
Häckar
Bestämd höjd
Bestämt avstånd
Häcklöpning
• Kravprofil
• Vad krävs initialt
• Vilken bakgrund behöver den
aktive
• Löpstyrka
• Teknik
• Teknisk analys
•
•
•
•
•
Starten
Anlöpning till första häck
Attack
Passage
Fortsatt löpning
Häcklöpning
•
•
•
•
•
Pedagogiken
Metodiken
Övningar
Träning
Tävling
Häcklöpning
• Pedagogiken
• Vad handlar
häcklöpning om
• Hur instruerar man
• Pröva själv
• Ta fram det viktigaste
• Prova med båda ben
som ledande
Häcklöpning
• Metodiken
• Bli vän med häcken
• Lär dig springa häck
• Placera häckarna och
höjden anpassat efter
nivå
•
Häcklöpning
• Övningar
–
–
–
–
–
–
Rörlighet
Fotstyrka
Bålstabilitet
Häckrytmer
Löp-häckmoment
Start -> 1:a häck
Häcklöpning, lång häck
•
Skillnader och likheter,
–
–
–
–
–
–
–
Samma antal häckar
Fler steg mellan
Annan rytm
Andra krav på uthållighet
Längre löpningar utan häckar
God rörlighet
Bra rums- och
kroppsuppfattning

similar documents