-* ****** ***** ********** *** CBI ********* *****

Report
Голландын ЗГ-с Монгол Улсад
хэрэгжүүлж буй CBI Экспортын
дадлагжуулалтын хөтөлбөр
Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яамны Аялал жуулчлалын бодлогын хэрэгжүүлэлтийг
зохицуулах газрын дарга Б.Маргад
CBI Export Programme гэж юу вэ?
• CBI /Хөгжиж буй орнуудаас импортын идэвхжүүлэлтийг дэмжих
агентлаг/ нь Голландын Гадаад хэргийн яамны агентлаг болон
1971 онд хөгжиж буй орнуудаас тус оронд гаргах импортыг
дэмжих зорилгоор байгуулагдсан
• Тогтвортой эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах, хөгжиж
буй орнуудын экспортыг нэмэгдүүл
• Бизнес эрхлэгчдийн экспортийн мэдлэг, ур чадварыг
дээшлүүлэн тэднийг Европын /Голландаас бусад/бусад зах
зээлд хэрхэн нэвтрэх талаар туслах болон олон улсын зах зээлд
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх
• Аялал жуулчлалын салбарт хөгжиж буй орнуудын тур оператор
компаниудын бүтээгдхүүнийг Европын холбооны болон
Европын худалдааны чөлөөнт бүсийн гишүүн орнуудын тур
оператор компаниудад сурталчлах
CBI юу амлаж байна вэ?
• Тур оператор компаниудын
бүтээгдхүүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх
арга замыг тодорхойлж өгөх
• Олон улсын зах зээлд гаргахад
шаардлагатай мэдлэг, чадвар болон
боломжийг шат дараатайгаар сургах,
дадлагжуулах, туслах
• Өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн
мэргэжилтнүүд тур операторуудын
бүтээгдхүүнийг Олон Улсын үзэсгэлэнд,
яармагт хэрхэн сурталчилж,
идвэхжүүлэх талаар хамтран ажиллах
Та хэрхэн оролцох вэ?
• Ердөө л идэвх зүтгэл,
өөрийнхөө үнэт цагаас
багахаан хэсгийг, маш
бага хураамжийн хамт
/500 евро/
• Амжилтийн түлхүүр нь
таны хүсэл тэмүүлэл,
удирдлагын ухаан, CBI-д
итгэх итгэл байх болно.
• Та бизнесийнхээ ирээдүйд
хир их санаа тавьна тэр
хэмжээгээр үр өгөөжийг
нь хүртэх болно.
CBI программад оролцхын ач
холбогдол
•
CBI программ Евродын ихэнх
улсуудад борлуулалт хийх
боломжийг бий болгоно.
•
Таны сонгосон Экспортын
Маркетинг төлөвлөгөөнөөс
хамаарч таны зорилтот зах зээл
тодорхойлогдох болно.
•
Европын экспортын тур оператор
компаниудад өөрийн
бүтээгдхүүний эргэлт, ашиг болон
үр өгөөжтэй байдлыг бүрэн
мэдрүүлэх болно.
•
Таны бүтээгдхүүн, үйлчилгээний
чанар болон ажилчдын ур чадвар
бусад өрсөлдөгчтэй харьцуулбал
дээшилсэн байх болно.
Хэн CBI-ийн програмд хамрагдаж
болох вэ?
•
Та компаниа CBI-ийн www.cbi.eu/tourism цахим хуудсанд дурдагсан орнуудад
байгуулан, үйл ажиллагаа явуулж буй бол,
•
Таны компани жижиг эсвэл дунд хэмжээний 5-с 100 /түр ажиллагчдаа
оролцуулан/ хүн ажиллаж байгаа бол,
•
51%-иас доошгүй хэмжээг дотоодын хөрөнгө оруулагчид эзэмшдэг эсвэл хөгжиж
буу бусад орноос хөрөнгө оруулалт хийсэн бол,
•
Хамтарсан компаниа Дундаас Дээш Орлоготой Улсуудын компанитай хамтарч
байгуулаагүй бол (UMIC).
•
CBI-ийн хөтөлбөрийн хугацаанд Европын зах зээлд амжилттай өрсөлдөх боломж
болон шаардлагатай цаг хугацааг зарцуулах хүсэл эрмэлзлэлтэй бол
•
CBI export coaching программад хамрагдаж байгаагүй бол
•
Тогтвортой аялал жуулчлалын үндэсийг хэрэгжүүлэх,
•
Дор хаяхад танай ажилчдаас 2 хүн англи хэлний бичгийн болон ярианы
хангалттай мэдлэгтэй бол,
Нэмэлт мэдээлэл
Go Nomadic.
Experience
Mongolia
• Хөтөлбөрийн суурь хураамж € 500.00.
• ‘first come first served’ – түрүүлж
бүртгүүлсэнээр сонгон шалгаруулалтыг
явуулна.
• CBI-ийн аудитын шалгалтаар шалгарсан
оролцогчид энэхүү програмад оролцох
болно.
• Мэдээлэл авах цахим хуудас
www.cbi.eu/tourism
• Харилцах хүн: Belen Valerio Martínez,
[email protected], tel. CBI +31 88 602 4371
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.

similar documents