Marktdialoog V&V inkoop 2015

Report
Marktdialoog
inkoop Wmo 2015
Maassluis, 10 juni 2014
Programma
•
Inloop
09:15 – 09.30 uur
•
Opening en welkom
09:30 – 09:35 uur
•
Ontwikkelingen AWBZ/Wmo
09:35 – 09:45 uur
•
Procedure / werkwijze inkoop zorg Wmo 2015
09:45 – 10:00 uur
- dagvoorzitter
- de heer R.W. van de Water, directeur ROGplus
Pauze
10:00 – 10:20 uur
•
Input van aanbieders
10:20 – 11:15 uur
•
Vervolgafspraken en afsluiting
11:15 – 11:30 uur
Ontwikkelingen AWBZ/Wmo
HLZ: verdeling AWBZ-budget
HLZ: verdeling cliënten
(CIZ 2012)
Gemeente
3.905
Wlz
5.075
21%
27%
AWBZ
Wlz
Zvw
Overlap
Gemeenten
24%
Overlap
4.450
28%
Zvw
5.115
Wijzigingen gemeenten
Onder andere:
• + begeleiding (individueel + dagbesteding)
• + persoonlijke verzorging (5%)
• + inloop
• + langdurige GGZ zonder behandeling (GGZ-C)
• + Jeugdwet
Wijzigingen Zvw
Onder andere:
• + persoonlijke verzorging (95%)
• + verpleging
• + langdurige GGZ met behandeling
• + palliatieve zorg
NB: hele eerstelijn (oa. huisarts) blijft Zvw-financiering
Wijzigingen AWBZ
Uitname AWBZ (landelijk 800.000 cliënten)
•
•
•
•
•
Begeleiding naar Wmo
Persoonlijke verzorging naar Wmo (5%)
Persoonlijke verzorging naar Zvw (95%)
Verpleging naar Zvw GGZ-C naar Wmo
GGZ-B naar Zvw
Wlz: zware V&V en GZ in WLZ: ca. 300.000 cliënten landelijk, taakstelling
€ 500 miljoen
Situatie per 2015
Wmo
Biedt ondersteuning en is gericht op participatie en begeleiding van mensen thuis,
waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden en
mogelijkheden van de persoon zelf en zijn/haar netwerk.
Zvw
Geeft een verzekerd recht op lijfsgebonden zorg, gericht op genezing, behandeling en
verpleging.
Wlz
Biedt langdurige, intensieve zorg aan mensen die sterk in hun mogelijkheden en regie
zijn beperkt, die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht en die 24 uur per
dag zorg in de nabijheid nodig hebben ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel.
Aantal cliënten NWN
na HLZ en decentralisaties
Inkoop maatwerkvoorzieningen
Wmo 2015
Nieuwe Waterweg Noord
Samenstelling projectteam
•
•
•
•
•
•
•
Rob van der Elst, ROGplus
Marco Kranenburg, ROGplus
Ron van Dalen, Bureau Inkoop MVS
Saskia Vogels, Bureau Inkoop MVS
Eelco de Vette, Bureau Inkoop MVS
Dirk Wolbers, DSW
Suzanne Goedoen, DSW

similar documents