Udlandsophold til efteråret 2014 - Internationalt Kontor

Report
UDLANDSOPHOLD TIL EFTERÅRET 2014
STUDIE- ELLER PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET
I N T E R N AT I O N A LT K O N T O R 2 0 1 3
Studieophold i udlandet – hvor?
Hvilket land? Hvilket universitet?
Studieophold indenfor en samarbejdsaftale:
 Ingen studieafgift
 Kontakten er allerede skabt
 AAU har fået tildelt pladser, så der er ingen
konkurrence med studerende fra resten af verden
 Internationalt Kontor vil vejlede om ansøgningsproceduren mm.
 Berettiget til at ansøge om midler via Internationalt
Kontor
Database over samarbejdsaftaler
Aalborg Universitet har aftaler under flg. programmer
 Erasmus (europæisk program)
 Nordplus (skandinavisk program)
 Bilaterale (oversøiske aftaler)
--Søgbare database over samarbejdsaftaler
Søg f.eks. på Subject area eller Country
Kan du ikke finde aftaler indenfor dit studieområde, kan du prøve at søge i
aftalerne under Non specified subjet area (40+ aftaler)
Valg af kurser
 Vælg kurser der er relevante for dit studieområde på AAU
 Vælg kurser i samråd med din vejleder/koordinator
 Vælg kurser der svarer til 30 ECTS – 3 til 5 kurser svarer til et fuldtids-studie
---
Forhåndsmerit og endelig merit
 Ansøg om forhåndsmerit via dit studienævn
 Husk at aflevere dit eksamensbevis til studiet, når du kommer hjem
Sprogkrav
TOEFL test
 Sted: København (eller fx Malmö eller Flensburg)
 Pris ca. USD 250
www.toefl.org
IELTS test
 Sted: København eller Aarhus
 Pris ca. 1.550,www.ielts.org
Praktikophold i udlandet
Hvor og hvordan?
 www.jobbank.aau.dk og moodle
 Internet, aviser, blade
 Evalueringsrapporter og lister over hvor
studerende tidligere har været
 Netværk; vejleder/koordinator, familie og venner
 Internationalt Kontor
Ansøgning og CV





Find gode tips på nettet (inkl. Internationalt Kontors hjemmeside)
Send få og gode ansøgninger ud ad gangen
Send ikke standardiserede ansøgninger
Tilpas hver ansøgning og CV til den virksomhed/organisation, du ansøger ved
Feedback på ansøgning og CV fra Internationalt Kontor
Praktikaftale
 Kontakt Internationalt Kontor og vi fremsender rette aftale + vejledning til dig pr.
email
 Frist for at returnere den endelige praktikaftale er 1. juni
Praktisk information om udlandsophold

Legatansøgning

Visumansøgning

Forsikringer

Vaccinationer

Forberedelse af udlandsophold (kulturgrammatik)

Bolig:
Studieophold
Oftest tilbyder samarbejdsuniversitetet bolig – HUSK at ansøge og betale evt. depositum
Praktikophold
Du skal selv søge om bolig. Kontakt dit praktiksted og bed dem henvise dig til relevante boligsider på nettet
samt anbefale dig hvor i byen, du skal bo.
Legatmuligheder via Internationalt Kontor
Modtager du SU, skal du fremsende en kopi af din forhåndsmerit til SU-Kontoret på AAU
Via Internationalt Kontor kan du ansøge om legat til dit udlandsophold. Ansøgnings-fristerne er:
•
•
•
Erasmus programmet: 1. marts for ophold i efteråret eller foråret
Beløb ca. 7000,Nordplus programmet: 1. februar for ophold i efteråret eller foråret
Beløb ca. 7000,Internationaliseringspuljen: 1. marts for ophold i efteråret / 1. november for ophold i foråret
Beløb ca. 5000,- (ophold indenfor Europa)
Beløb ca. 7000,- (ophold udenfor Europa)
Bemærk – ét ansøgningsskema til alle programmer: www.internationaltkontor.aau.dk (Stipendier og Legater)
OBS! Ansøg om legat i henhold til ansøgningsfristerne også selvom du ikke har dit udlandsophold på plads
endnu (du fremsender dokumentationen senere)
Relevante links
•
www.internationaltkontor.aau.dk
•
www.exchangeagreements.aau.dk (oversigt over samarbejdsaftaler)
•
Log Internationalt Kontors moodlerum: www.moodle.aau.dk/enrol/index.php?id=2926
•
Internationalt Kontors facebookside “OPLEV VERDEN”
•
www.gribverden.dk
•
www.karriere.aau.dk/arrangementer-studerende/
•
www.jobbank.aau.dk
•
www.legatnet.dk
•
www.so.dk/studie/legater/
Kontaktpersoner v. Internationalt Kontor
Studieophold:
Mariann Simonsen ([email protected])
Praktikophold:
Gitte N. Jensen ([email protected]) og Christina Dellgren Larsen ([email protected])
Personlig vejledning mandag – fredag fra kl. 12-15
Fredrik Bajers Vej 5
9220 Aalborg Øst
Web: www.internationaltkontor.aau.dk

similar documents