Toekomstvisie Het Oude Ambt

Report
Het Oude Ambt is een brede organisatie voor welzijn,
maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke
ontwikkeling in Oost-Groningen.
Door middel van haar diensten wordt bijgedragen aan
de kwaliteit van het leven van de burgers en van de
samenleving als geheel.
januari 2014
• Maatschappelijke Werk & Sociaal Juridische
Dienstverlening
• Peuters & Kinderen
• Ouders & opvoeders
• Tieners & Jongeren
• Senioren
• Mantelzorgers
• Leefbaarheid & Samenleving
• Vluchtelingen & Nieuwkomers
• Vrijwilligers
Vrijwilligers
•
•
•
•
Steunpunt Vrijwilligers Werk
Bemiddeling tussen vraag en aanbod
Korte Bemiddeling
Lange bemiddeling = Samenwerk
Samenwerk
• Achtergrond – 1995 – Samenwerking GGZ
• Aanleiding – Beperkte mogelijkheden vrijwilligers en
organisaties
• Doelstelling – Verbreden van aanbod en doelgroep
• Doelgroep – Mensen die niet zelfstandig vrijw.werk
kunnen vinden/behouden
• Werkwijze – intake – problematiek - mentor
• Resultaat – meer mensen vinden en behouden
vrijw.werk
•
•
•
•
•
•
Samenhang met Tegenprestatie
Steunpunt kent het werkveld vrijw.werk
Organisaties met mogelijkheden
Vrijwilligerswerk als voortraject voor werk
Vrijwilligerswerk als einddoel
Mensen die niet zelfstandig vrijw.werk kunnen
vinden/behouden
Zinvol vrijwilligerswerk als mentor

similar documents