L*APARELL EXCRETOR

Report
APARELL EXCRETOR
 L’aparell excretor està constituït per:
Sistema urinari
2. Glàndules sudorípares
3. Pulmons
4. Fetge
1.
1. SISTEMA URINARI
 Està constituït per:
1. Renyons.
2. Vies urinàries
1.1.1.RENYONS
 Són dos òrgans situats a la part exterior de la cavitat
abdominal.
 Als renyons es filtra la sang per a eliminar les
substàncies de rebuig i com a resultat es genera
l’orina.
1.1.2.VIES URINÀRIES
 Són els conductes que transporten l’orina des de els
renyons fins a l’exterior.
 Estan constituïdes pels uretres, la bufeta orinaria i la
uretra.
1.2 GLÀNDULES
SUDORÍPARES
 Són glàndules exocrines que es troben distribuïdes
per la pell.
 Produeixen la suor.
1.3 PULMONS I FETGE
 Els pulmons eliminen el diòxid de carboni produït en la
respiració.
 El fetge expulsa residus procedets de la digestió.
2. FUNCIONAMENT DELS
RENYONS
 Els renyons estan formats per nefrons, encarregats




de filtrar i depurar la sang.
Glomèrul
Càpsula de Bowman
Túbul renal
Conducte col·lector
2.1 GLOMÈRUL I CÀPSULA DE
BOWMAN
 El glomèrul és un amuntegament, amb forma de
cabdell, de capil·lars pels circula la sang, què
s’encarreguen d’eliminar els productes de rebuig.
 La càpsula de Bowman és una bossa que envolta el
glomèrul.
2.2 TÙBUL RENAL I
CONDÚCTE COL·LECTOR
 El tùbul renal és un tub doblegat en forma de
forqueta. S’hi reabsorbeix l’aigua i certes
substàncies.
 El conducte col·lector és un tub comú a diversos
nefrons, que condueix l’orina formada a la pelvis renal.
3.FORMACIÓ DE L’ORINA
 Filtració: consisteix en el pas de les substàciens del
plasma sanguini, procedent de l’artèria renal fins a la
càpsula de Bowman.
3.FORMACIÓ DE L’ORINA
 Reabsorció: consisteix en el pas de sang de part de les
substàncies filtrades. El procés es selectiu.
4. MALALTIES DE L’APARELL
EXCRETOR
 Les malalties a les vies excretores són degudes a
alteracions funcionals d’aquestes vieso a la presencia
de certs microorganismes. En destaquen:
4.1. El còlic nefrític.
4.2. La cistitis.
4.1. EL CÒLIC NEFRÍTIC
 Es produeix per acumulació de “pedres” de diferents
sals minerals. Poden quedar-se al renyó o desplaçar-se
per les vies urinàries.
 Les causes principals son alteracions metabòliques,
beure poca aigua i la ingesta de certs aliments.
4.2 CISTITIS
 Es l' inflamació de la paret de les vies urinàries.
 Produïda per l' infecció de determinats
microorganismes.
5. PREVENCIÓ
 Per a evitar l’aparició de malalties a l’aparell excretor
has de:
Mantindre la higiene.
2. Tindre una alimentació adequada.
3. Beure aigua en abundància.
1.

similar documents