Zjednoczenie_Wloch

Report
ZJEDNOCZENIE WŁOCH
ETAPY ZJEDNOCZENIA
W XIX WIEKU
GENEZA ZJEDNOCZENIA
 rozbicie polityczne Włoch po kongresie wiedeńskim
 wpływy Austrii w północnych Włoszech
 włoski ruch narodowy- karbonariusze (węglarze),
Młode Włochy Giuseppe Mazziniego- żądania
zjednoczenia Włoch, wystąpienia antyaustriackie
 nieudana próba zjednoczenia Włoch w czasie Wiosny
Ludów I 1848r.-bunt na Sycylii; utworzenie Republiki
Wenecji ( istniała do VIII 1849r. ) i Republiki
Rzymskiej (w Państwie Kościelnym po ucieczce Piusa
IX; Napoleon III przywrócił Państwo Kościelne VII
1849r.)
ROLA KRÓLESTWA SARDYNII
 monarchia konstytucyjna –wolność prasy, równość
wobec prawa
 rozwój gospodarczy, handel zagraniczny, flota
handlowa; burżuazja dążyła do zjednoczenia
 polityka króla Wiktora Emanuela II i premiera
Kamila Cavour- tajny układ z Napoleonem III
w Plombieres przeciw Austrii (1859r.): Piemont
(Królestwo Sardynii) miał uzyskać Lombardię
oraz Wenecję
ETAPY ZJEDNOCZENIA WŁOCH
 1859r.- wojna z Austrią (zwycięstwo wojsk
francuskich pod Magentą i Solferino); pokój
w Villafranca: Austria utraciła Lombardię,
którą Francja przekazała Sardynii, w zamian
za Niceę i Sabaudię
 powstanie w Toskanii, Parnie, Modenie i części
Państwa Kościelnego-po plebiscycie 1860r.
przyłączone do Sardynii
ETAPY ZJEDNOCZENIA WŁOCH
 rewolucja w Królestwie Obojga Sycylii
przeciw Burbonom w 1860r. „wyprawa
tysiąca” ochotników pod
przewodnictwem Giuseppe Garibaldiego,
który uznał zjednoczenie Neapolu
z Piemontem pod berłem króla
Wiktora Emanuela II
 1861r.-oficjalne ogłoszenie powstania
Królestwa Włoskiego
ETAPY ZJEDNOCZENIA WŁOCH
 przyłączenie Wenecji po przegranej przez
Austrii wojnie z Prusami w 1866r.
 likwidacja Państwa Kościelnego- po
klęsce Francji z Prusami w 1870 r.
odwołano oddziały francuskie; papież
Pius IX ogłosił się „więźniem
Watykanu”; Rzym został stolicą
zjednoczonego państwa
WŁOCHY PO ZJEDNOCZENIU
 państwo monarchistyczne
 parlament 2 –izbowy: Senat mianowany
dożywotnio przez króla; Izba Deputowanych
pochodząca z wyborów
 brak reform, zwłaszcza rolnej; niska sprawność
administracji państwowej, korupcja, mafia
 różnice w rozwoju gospodarczym północy
(przemysł) a biednym południem
 miały ambicje zostać potęgą światową; zbliżenie
polityki zagranicznej do Niemiec

similar documents