PowerPoint Sunusu

Report
BİLGİSAYARLI MUHASEBE I
YÖNETİM ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
İŞLETME YÖNETİM PROGRAMI
UYGULAMA II
İşletme 1 ocak tarihinde 100 kasa 19750,-TL, 102 bankalar 11500,-TL, 121 Alacak senetleri 5000,- TL, 153
ticari mallar 18000,- TL, 255 demirbaşlar 3000,- TL, 320 satıcılar 4500,- TL, 321 borç senetleri 4000,- TL ile
işe başlamıştır.
İşletme 3 ocak tarihinde %18 kdv dahil 3540,- TL lik ticari malı peşin olarak
satın almıştır.
İşletme 5 ocak tarihinde %18 kdv dahil 2950,- Tl lik ticari malı peşin olarak satmıştır.
İşletme 7 ocak tarihinde %8 kdv dahil 3240,- TL ticari malı peşin olarak satın
almıştır.
İşletme 9 ocak tarihinde %8 kdv dahil 2160,- TL lik ticari malı peşin olarak satmıştır.
İşletme 11 ocak tarihinde %1 kdv dahil 3333,- TL lik ticari malı çek vermek suretiyle
satın almıştır.
İşletme 13 ocak tarihinde %1 kdv dahil 2525,- TL lik ticari malı çek almak suretiyle
satmıştır.
İşletme 15 ocak tarihinde bankaya 1800,- TL para yatırmıştır.
İşletme 17 ocak bankadaki hesabından 1200,- TL para çekmiştir.
İşletme 19 ocak tarihinde %18 kdv dahil ve peşin olmak üzere 4720,- TL lik ticari
malı veresiye olarak satın almıştır.
İşletme 21 ocak tarihinde %18 kdv dahil ve peşin olmak üzere 3540,- TL lik ticari
malı veresiye olarak satmıştır.
İşletme 23 ocak tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere 2592,- TL lik ticari malı
senet vermek suretiyle satın almıştır.
İşletme 25 ocak tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere 1890,- TL lik ticari malı
veresiye olarak satmıştır.
İşletme 27 ocak tarihinde işyerinde kullanılmak üzere %8 kdv dahil 540,- TL lik
kırtasiye malzemesi satın almıştır.
İşletme 29 ocak tarihinde işyerinin telefon gideri olarak %18 kdv dahil 590,- Tl
ödemeyi Telekom müdürlüğüne yapmıştır.
İşletme 31 ocak tarihinde işyerinde kullanılmak üzere ekonomik ömrü 5 yıl olan
demirbaşı %18 kdv dahil 1770,- TL ye peşin olarak satın almıştır.
Kdv mahsup kaydı
İşletme 2 şubat tarihinde can anonim şirketine ait 2500,- TL lik hisse senedi satın
almıştır.
İşletme 4 şubat tarihinde bir yıl vadeli %20 faizli ana para ve faiz ödemesi vade
bitiminde yapılacak 2000,- Tl lik devlet tahvili satın almıştır.
İşletme 6 şubat tarihinde işyerinde kullanılacak tüpler için 400,- TL depozito bedeli
ödemiştir.
İşletme 8 şubat tarihinde senetli borçlarına karşılık 1750,- TL nakit ödeme
yapmıştır.
İşletme 10 şubat tarihinde senetli alacaklarına karşılık 2200,- TL tahsil etmiştir.
İşletme 12 şubat tarihinde satıcılara olan borçlarına karşılık 1650,- TL nakit ödeme
yapmıştır.
İşletme 14 şubat tarihinde alıcılardan olan alacaklarına karşılık 1450,- TL nakit tahsil
etmiştir.
İşletme 16 şubat tarihinde elinde bulunan çeki nakit olarak tahsil etmiştir.
İşletme 18 şubat tarihinde düzenlediği çekin bankadan ödendiğini öğrenmiştir.
İşletme 20 şubat tarihinde %18 kdv dahil 5900,- TL lik ticari malı çek almak suretiyle
satmıştır.
İşletme 22 şubat tarihinde %18 kdv dahil 1888,- TL lik ticari malı çek vermek
suretiyle satın almıştır.
İşletme 24 şubat tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak üzere 4320,- TL lik ticari
malı senet vermek suretiyle satın almıştır.
İşletme 26 şubat tarihinde %8 kdv dahil ve peşin olmak suretiyle 2700,- TL lik ticari
senet almak suretiyle satmıştır.
İşletme 28 şubat tarihinde işyerinde kullanılmak üzere %8 kdv dahil 1620,- TL ye
ekonomik ömrü 8 yıl olan yazarkasa satın almıştır.
Kdv mahsup kaydı
İşletme 1 mart tarihinde elinde bulunan hisse senetlerinin yarısını 1500,- TL ye
peşin olarak satmıştır.
İşletme 3 mart tarihinde muhasebe ücreti olarak %18 kdv dahil 295,- TL ödeme
yapmıştır.
İşletme 5 mart tarihinde %1 kdv dahil 1515,- TL lik ticari malı peşin olarak satın
almıştır.
İşletme 7 mart tarihinde %1 kdv dahil 2525,- TL lik ticari malı peşin olarak satmıştır.
İşletme 9 mart tarihinde %18 kdv dahil 2065,- TL lik ticari malı çek vermek suretiyle
satın almıştır.
İşletme 11 mart tarihinde %18 kdv dahil 2950,- TL lik ticari malı çek almak suretiyle
satmıştır.
İşletme 13 mart tarihinde %20 faizli bir yıl vadeli ana para ve faiz ödemesi vade
bitiminde yapılacak 1500,- TL lik devlet tahvili satın almıştır.
İşletme 15 mart tarihinde işyerinin yıllık kira gideri olarak brüt 1000,- TL ödemeyi
bankadaki hesabından yapmıştır.
İşletme 17 mart tarihinde ilan ve reklam vergisi olarak 150,- TL ödeme belediyeye
yapılmıştır.
İşletme 19 mart tarihinde %8 kdv dahil 1620,- TL lik ticari malı peşin olarak satın
almıştır.
İşletme 21 mart tarihinde %8 kdv dahil 2592,- TL lik ticari malı peşin olarak
satmıştır.
İşletme 23 mart tarihinde senetli borçlarına karşılık banka hesabından 1600,- TL
ödeme yapmıştır.
İşletme 25 mart tarihinde senetli alacaklarına karşılık banka hesabına 1850,- TL
yatırıldığını öğrenmiştir.
İşletme 27 mart tarihinde %18 kdv dahil ve peşin olmak üzere 5900,- TL lik ticari
malın ¼ ünü peşin, ¼ ünü veresiye, ¼ ünü çek karşılığında, ¼ ünü de senet almak
suretiyle satmıştır.
İşletme 29 mart tarihinde %1 kdv dahil ve peşin olmak üzere 3030,- TL lik ticari
malı 1/3 ünü veresiye, 1/3 ünü çek karşılığında, 1/3 ünüde senet vermek suretiyle
satın almıştır.
İşletme 31 mart tarihinde elinde bulunan hisse senetlerinin yarısın 500,- TL ye çek
almak suretiyle satmıştır.

similar documents