Avrupa Optometri ve Optik Akademisi Avrupa Optometri ve Optik

Report
VİZYON
Avrupa çapında kaliteli, etkin maliyetli optometrik ve optik
hizmetler sunarak göz ve görme sağlığının daha iyi hale
getirilmesi.
Avrupa Optometri ve Optik
Konseyi
Julie-Anne Little
Başkan
27 ülkeden 40 ulusal
meslek örgütü
Avrupa Optometri ve Optik Konseyi
GENEL KURUL
Mesleki Hizmetler
Komitesi
Mesleki Gelişim
Mevzuat
Hizmet Standartları
Yönetim Kurulu
Avrupa Diploması
Sınayıcılar Kurulu
Başkan tarafından seçimle
Avrupa Optometrik
Eğitim Akreditasyon
Ajansı
Başkan tarafından
seçimle
YÖNETİM KOMİTESİ
Halkla İlişkiler ve
Ekonomik Komite
Optik sektörünün ticari
konuları
Halkla İlişkiler
Avrupa
Optometri ve
Optik Akademisi
Avrupa Optometri ve Optik
Konseyi
• Avrupa Optometri ve Optik Diplomasını temel alan, optometri
ve optik için uyumlulaştırılmış, mesleki ve eğitimsel bir
sistem yaratmak.
• Optometrist ve optisyenler için uygulama sahalarını, aynı
yüksek standartların tüm Avrupa ülkelerinde karşılıklı olarak
tanınacağı şekilde geliştirmek.
• Avrupa’da önlenebilir körlüğü ve görme engelliliği elimine
etmek.
Avrupa’da Optometri ve Optik
• Ekonomik şartlar ve sağlık sistemleri,
ülkeden ülkeye değişmektedir.
• Uygulama sahalarında çok büyük
değişkenlik vardır.
• Eğitim düzeyleri de farklıdır
– Üniversite
– El sanatları
• Çok az uyum vardır
Bu zorlukların üstesinden gelmek
• Ulusal yetkili merciler tarafından tanınma
• Uygulama sahalarının genişletilmesi
• Medikal meslekler lobisinin kapılarının
zorlanması, örneğin:
– Almanya’da
– Fransa’da
• Eğitimin geliştirilmesi
• Sağlık hizmetlerinin sunumunda değişiklikler
• Ortak standartların belirlenmesi
Dünya Optometri Konseyi
(WCO)
• Avrupa, WCO’nun bölgelerinden biridir
WCO, Optometrik Hizmet Kategorileri
1.
Optik
Teknoloji
Hizmetleri
2.
Görme
İşlevleri
Hizmetleri
3.
Oküler Teşhis Hizmetleri
optisyenlik
optisyenlik
optisyenlik
refraksiyon
reçete yazma
optisyenlik
refraksiyon
reçete yazma
göz
hastalıklarına
ilişkin
muayene
teşhis amaçlı
ilaç
kullanılarak
teşhis
TOOMD
© Feike Grit 2006
refraksiyon
reçete yazma
-------------------------------
4.
Oküler Tedavi Hizmetleri
------------------------------
a) ilaç kullanmadan
kullanarak
b) ilaç
9 Kasım 2008 Pazar
optisyenlik
refraksiyon
reçete yazma
teşhis amaçlı ilaç
kullanılarak teşhis
optisyenlik
refraksiyon
reçete yazma
teşhis amaçlı ilaç
kullanılarak teşhis
tedavi amaçlı ilaç
kullanarak tedavi
tedavi amaçlı
ilaç kullanarak Lazer kullanarak
tedavi
göz cerrahisi
8
Optometride Uygulama Sahaları
Kutu 2
Belçika
Fransa
İzlanda
İtalya
Kutu 3
Avusturya
Çek Cum.
Danimarka
Almanya
İspanya
İsviçre
OPTİSYEN
REFRAKSİYON
YAPAN
OPTİSYEN
OPTOMETRİST
Örnekler
Kutu 1
Türkiye
optisyenlik
TOOMD
© Feike Grit 2007
optisyenlik
Refraksiyon
reçete
yazma
optisyenlik
refraksiyon
reçete yazma
Kutu 4
Finlandiya
İrlanda
Hollanda
Norveç
İsveç?
Kutu 5
Avustralya
Kanada
Yeni Zelanda
Nijerya
İngiltere
ABD
OPTOMETRİST
OPTOMETRİST
OPTOMETRİ
DOKTORU
optisyenlik
refraksiyon
reçete yazma
optisyenlik
teşhis
göz
hastalıklarına amaçlı ilaç
kullanarak
ilişkin
teşhis
muayene
9 Kasım 2008 Pazar
refraksiyon
reçete yazma
teşhis amaçlı ilaç
kullanarak teşhis
tedavi amaçlı
ilaç kullanarak
9
tedavi
ECOO İş Planı
Dört ana yol:
• Halkla ilişkiler
• Eğitim ve uygulama standartları
• İletişim ve organizasyon
• Kaynak seferberliği
Faaliyetler
• Mevzuat ve Kanun
• İletişim ve üyelere bilgi sağlama
• Avrupa Birliğinde lobicilik – örn. Dünya Görme
Günü, Flüorisin mevzuatı ve tedariki
• Pazar trend ve verileri
• Eğitim – Avrupa Diploma ve Akreditasyonu ve
Avrupa Optometri ve Optik Akademisi
ECOO Faaliyet ve Projelerine
örnekler
Wasem Raporu
• 3 Avrupa Ülkesinde uygulanan birincil göz sağlığı
sistemlerinin karşılaştırmalı analizi
ECOO Mavi Kitap
Mavi Kitap güncelleme
• WCO scope of practice questionnaire
ECOO Optometrik ve Optik
Hizmet Yönergesi
• Optometrik ve Optik hizmetler için bir
standart oluşturulması
Kapsadıkları:
1.
Hizmet çerçevesi,
2.
Eğitim,
3.
Süreç,
4.
Danışmanlık,
5.
Çıktılar,
6.
Optik gereçlerin verilmesi,
7.
Diğer hizmetler
• Malaga’da tamamlanmıştır ve yakında
sunulacaktır.
Avrupa Optometri Diploması
• Avrupa müfredatı
• Her ülkenin en yüksek giriş seviyesine göre
hazırlandı
• Siyasi değeri var
– Optometride yüksek bir standart oluşturmak
• Eğitimsel değeri var
– Eğitim standartlarının yükseltilmesinde teşvik
– Öğrencilerin beklentilerini karşılayabilmek
Okulların Akreditasyonu
• AD’nın müfredatını, eğitim kurumlarının
seviyelerini yükseltmekte kullanmak
• Diplomaya erişim kolaylaşıyor
• Avrupa’da serbest dolaşımı olanaklı kılıyor
• Avrupa Standardı
• Önceden edinilen yeterlilikler sayılıyor
• Mesleki eğitimde bir merdiven
Mevzuat ve Kanun
• Bilgi paylaşım platformu
• Web sitesi, değerli bir bilgi havuzu
• Düzenli
bültenler ve
basın bildirileri
Flüorisin Konusu
• Flüorisin şeritleri
- tıbbi ürün mü tıbbi cihaz mı
• ECOO, 2012 yılında Avrupa Komisyonu ile bağlantı
kurmuş, Komisyonun Bilirkişi Grup Toplantısına davet
edilmiştir.
• ECOO, konuyla ilgili bir pozisyon bildirgesi ve basın
bildirisi düzenlemiş, diğer paydaşlarla birlik olmuştur.
• Şubat 2013 Bilirkişi Grubu toplantısı: ECOO, EMA
Bilimsel Görüş’e yanıt yazarak çifte tasnif istemiştir.
 «Teşhis amaçlı olmayan flüoresin oftalmik şeritlerin»,
tıbbi cihaz olarak kabul edilmesi
Avrupa Körlüğe Karşı Forum
• Dünya Görme Günü
Bizi bekleyen diğer işler...
Avrupa Optisyenlik Diploması
• Avrupa’daki optisyenler için yeterlilikleri
oluşturacak
• Avrupa’daki optisyenlik eğitimleri için bir
konsensüs sunacak
• Optometriye doğru giden yetkinlik
merdivenindeki ilk adımlar olacak

similar documents