Slayt 1

Report
Erasmus Koordinatörler
Toplantısı
Doç.Dr. Sevinç HATİPOĞLU
Erasmus Kurum Koordinatörü
İletişim Fakültesi
Konferans Salonu
27.12.2012
Diploma Eki Etiketi
2012-2015
GENEL DEĞERLENDİRME
2011-2012
ANLAŞMALAR
Ülkelere göre
(24 AB ülkesi+İsviçre)
(07.06.2012)
Ülkeler
Anlaşma Sayıları
Almanya
171
Fransa
43
İspanya
43
İtalya
43
Polonya
34
Avusturya
25
İngiltere
22
Yunanistan
22
Hollanda
21
Çek Cumhuriyeti
14
Danimarka
13
Macaristan
11
Belçika
11
İsveç
11
ANLAŞMALAR
Ülkelere göre
(24 AB ülkesi+İsviçre)
07.06.2012
Ülkeler
Anlaşma Sayıları
Bulgaristan
11
Portekiz
9
Litvanya
9
İsviçre
8
Finlandiya
7
Slovakya
5
Slovenya
4
Romanya
4
Estonya
1
Letonya
1
Lüksemburg
1
TOPLAM
550
2011-2012 Giden Öğrenci
279
300
250
200
161
150
118
100
50
0
Bayan
Erkek
Toplam
5
4
4
3
3
3
2
1
1
İlahiyat
Kadın Çalışmaları
Eczacılık
Orman
Su Ürünleri
Florence Nightingale
Enformatik
Konservatuar
0
5
Veteriner
15 14
12 12 11
9
Diş
İstanbul Tıp
İletişim
Mühendislik
HAYEF
10
Cerrahpaşa
20
Fen
İşletme
Siyasal
30
Hukuk
50
İktisat
Edebiyat
Fakültelere Göre 2011-2012 Giden Öğrenci
60 57
43
40
28 26
21
50
30
20
10
Almanya
Polonya
İspanya
Fransa
Çek Cumh.
İtalya
Hollanda
İsveç
Yunanistan
Avusturya
İngiltere
Macaristan
Belçika
Danimarka
Slovakya
Portekiz
Estonya
Romanya
Slovenya
Bulgaristan
Finlandiya
İsviçre
Ülkelere Göre 2011-2012 Giden Öğrenci
60
51
47
40
30
27
16 16
13 13 11
9 8 8 7 7
4 3 2 2 2
1 1 1
0
2011-2012 Gelen Öğrenci
300
269
250
200
168
150
101
100
50
0
Bayan
Erkek
Toplam
4
4
2
1
1
1
Macaristan
Slovenya
Danimarka
Portekiz
İsveç
İngiltere
5
Belçika
0
7
Slovakya
16 14
10 7
İspanya
Çek Cumh.
Yunanistan
20
Fransa
28 27
22
Hollanda
Avusturya
İtalya
40
Polonya
120
Almanya
Ülkelere Göre 2011-2012 Gelen Öğrenci
119
100
80
60
2013-2014 Dönemi
Başvuru Süreci
• Online başvuru sistemi
– AGNO koşulu: Lisans 2,20 /Lisansüstü 2,50
– Tam zamanlı öğrenci:
• Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği
çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl
için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS
(ECTS) kredisine denk gelen programı takip
etmek üzere gönderilmesi beklenir.
• Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus öğrenim
hareketliliği hibesi alabilir.
Başvuru Süreci
• Şubat 2013 itibariyle sistem açılacak
• Gidilecek kurumun/programın eğitim dili
• Başvurular bilgi amaçlı
koordinatörlüklere gönderilecek
• Yabancı dil sınavı: Mart 2013
• Seçim süreci hibe açısından bir ön
seçimdir
Koordinatör
• Seçilen öğrencinin bilgilerinin karşı
kuruma bildirilmesi
• “Gitmeyen Ögrenciler Formu”
• Dönem+ Üniversite (Ülke) değişiklikleri
2 hafta içinde bildirilecek
• Dönem kısıtlamasına gidildiği takdirde
öğrenci bilgilendirilecek
2012-2013 Hibeleri
799.650
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
21.550
100.000
40.400
5000
52.650
0
Öğrenci
Staj
Öğretim Üyesi
Personel
OM
Hibe Dağılımı
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
ESTONYA
FİNLANDİYA
FRANSA
GÜNEY KIBRIS RUM Y.
HOLLANDA
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İTALYA
İSVEÇ
425
476
448
281
377
601
339
535
520
375
466
602
489
438
477
531
LETONYA
LİTVANYA
LÜKSEMBURG
MACARİSTAN
MALTA
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
SLOVAK CUM.
SLOVENYA
YUNANİSTAN
333
325
448
355
368
345
381
312
358
401
425
Hibe Ödemesi
• Gitmeden önce %80
– Davet mektubu/Bilgi Formu üzerindeki
tarihe göre
• Döndükten sonra %20
– Katılım Sertifikası’ndaki (Akademik Takvime
uygun) tarihe göre (başarılı olunduğu
takdirde)
Hibesiz (“0” Hibeli) Erasmus
öğrencisi olma durumu
• Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla
beraber genel değerlendirmeye tabi
tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle
aynı süreçten geçer.
• Öğrencinin uzatacağı süre için
tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması
ve Sözleşmesi güncellenmeli ve bir ay
içinde anlaşmanın taraflarınca imza süreci
tamamlanmalıdır.
Erasmus Öğrencisinin gitmeden önce
yapması gerekenler
– “Öğrenim sözleşmesi/anlaşması”
(Learning Agreement)
DİKKAT: Öğrenim Sözleşmesi karşı
üniversiteden onaylanmadan hibe ödemesi
yapılmayacaktır.
– Akademik Tanınma Belgesi
(Recognition Sheet)
Geldikten Sonra
– “Not Çizelgesi (Transcript of
Records)” (aslı veya aslı gibidir
onaylanmış kopyası)
Gelen "Transcript of Records"ın hem dersleri ve
AKTS (ECTS) kredilerini, hem de AKTS notlarını
göstermesi gerekmektedir.
Transkript ile Akademik Tanınma Belgesi tutarlı
olmalı
Planlanan faaliyet dönemi
tamamlanmadan dönülmesi
• 3-12 ay arası
• Hareketlilik süresinin asgari sürenin
altında olması durumunda sözkonusu
hareketlilik için hiç hibe ödemesi
yapılmaz, ... ve tekrar Erasmus
programından faydalanamaz
Başarısızlık Durumu
• Öğrencilerin yurtdışında bulundukları
süre içinde derslerine devam
etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla
yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine
getirmedikleri tespit edildiğinde,
öğrencinin aldığı derslerden de başarısız
olması durumu dikkate alınarak toplamda
yurtdışında kaldığı sürede hak edeceği
toplam hibenin % 20’si kesinlikle
ödenmez.
Evrak Teslimi Yapmayan
• Hareketlilik dönemini tamamlayan
öğrencilerin döndükten sonra teslim
etmeleri gereken belgeleri
tamamlamaları gerekmektedir. Belgeleri
tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik
dönemleri geçersiz sayılır ve bu
öğrenciler hibe hak edemez.
Öğrenim Hareketliliği Taahhütnamesi
Gelen Öğrenci
•
•
•
•
•
Başvuruların Kurulumuza yapılması
Birimleri bilgilendirme
Öğrenci Kimlikleri
Avcılar: Misafirhane
Kabul Mektubu-Oturma izni için yazı
Ders Seçimi ve Kayıt
• Anlaşma kapsamında geldiği birimde
ders seçimi
• Başka birimlerden en fazla 2 ders
• 30 AKTS-60 AKTS
Birimlerce Yapılacak Olanlar
• Öğrencilerin Katılım Sertifikalarının
hazırlanması ve daha sonra toplu halde
Kurulumuza gönderilmesi
• Transkriptlerin hazırlanması
• İETT Genel Müdürlüğü, Cep Telefonu hattı vs.
için Öğrenci Belgesinin verilmesi
• Gelen öğrencileri bilgilendirmek (kablosuz
internet, sportif aktiviteler vs.)
• Dönem uzatmak isteyen öğrencilerinin
isimlerinin zamanında Kurulumuza bildirilmesi
Koordinatör Değişiklikleri
Yeni Dönem
2014-2015
Erasmus For All
Teşekkür ederiz

similar documents