Eğitim yöntemleri - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD

Report
Eğitim
Yöntemleri
Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eğitici Eğitimi Kursu
27 – 31 Mayıs 2013
1 / 19
Amaç
• Bu oturumun amacı katılımcıların hedef
kitleye ve eğitimin içeriğine göre uygun
eğitim yöntemini seçmelerini sağlayarak,
eğitimin etkinliğini arttırılması ve eğitim
için harcanan kaynakların etkili biçimde
kullanılmasıdır.
2 / 19
İÇİNDEKİLER
• Eğitim yöntemi tanımı yapar
• Eğitim yöntemlerini sıralar
– Toplu eğitim yöntemlerini açıklar
– Bireysel eğitim yöntemlerini açıklar
– Küçük grup yöntemlerini açıklar
• Eğitim yöntemi ve hedef kitle ilişkisini
açıklar
• Eğitim yöntemi ve öğrenim hedefi ilişkisi
açıklar
3 / 19
Eğitim Konusunda İki Tanım
• Eğitim tasarımı (Instructional design)
– Bir ders, bir kurs ya da bir tıp fakültesinin
müfredatının oluşturulması bir eğitimin tasarımı
kapsamındadır.
• Eğitim yöntemi (Instructional method)
– Öğrencilerin bir konuda önceden belirlenmiş
bilgi veya yeterlik düzeyine getirilmeleri için
seçilen yol bir eğitim yöntemidir.
4 / 19
Eğitim Yöntemleri
• Toplu eğitim
Daha fazla
Eğitici merkezli
• Küçük grup eğitimi
• Bireysel eğitim
Daha fazla
Öğrenci merkezli
5 / 19
Eğitici Merkezli
• Konunun içeriğine ve eğitimin yöntemine
eğiticinin karar verdiği eğitim şekilleri
“eğitici merkezli” eğitimler olarak
adlandırılır.
6 / 19
Öğrenci Merkezli
• Eğiticinin daha çok/sadece yönlendirici
olduğu, öğrencilerin kendi zihinsel
süreçlerini kendilerinin yapılandırdıkları
eğitim şekilleri “öğrenci merkezli” eğitimler
olarak adlandırılırlar.
7 / 19
Gagne Yaklaşımı
1.
Dikkati Çek:
–
–
2.
Hedefi Açıkla:
–
–
3.
Öğrencilere dersin sonunda hangi yeterlik düzeyine geleceklerini açıkla
ve yapabilecekleri ile yaşamın içinden örnek ver.
Öğrencilerin yeni bilginin bir çerçevesini çizmelerini sağla.
Önceki bilginin hatırlanmasını sağla
–
–
–
4.
Konu ile ilgili bir sorunu, yeni durumu ortaya koy; bir film kullan veya
bir soru sor
Bu ders için bir taban oluşturur ve motivasyon sağlar
Öğrencilere bu yeni bilgi ile ilgili önceden sahip oldukları bilgi ve
becerileri hatırlat.
Yeni bilginin bunlarla nasıl ilişkili olduğunu açıkla.
Öğrencilere eski bilgi ile nasıl bir ilişki kurmaları gerektiğini açıkla.
Öğrenilecek bilgiyi sun
–
–
–
Yazı, grafik, simülasyon, şekil, resim, ses, film vs .
Bilişsel yükten kaçın.
Sunduğun bilgiyi farklı şekillerde çağırmalarını sağla.
8 / 19
5. Öğrenme için destek ol
–
Farklı öğrenme şekilleri için farklı iletim yöntemleri kullan.
6. Kullanıma geçir “Uygulat"
–
Kazanılan yeni yeterlik ile öğrencinin bir şey yapmasını iste;
bilgiyi yeni bir duruma uygulat, beceriyi uygulamasını sağla.
7. Geribildirim ver
–
Öğrencinin bilgi veya becerisinin bölümleri ile ilgili ona
geribildirim vererek daha doğru yapma veya yapılandırmasını
sağla.
8. Değerlendirme yap ve ilerlemeyi destekle
–
–
Yeterliği test et ve dersin öğrenilip öğrenilmediğini
değerlendir.
Gerekirse dersten sonra ilerlemeyi destekle.
9. Hatırlamayı ve farklı durumlarda kullanımı destekle
–
–
Öğrenciyi öğrenilen bilginin/becerinin işe yarayacağı benzer
durumlar hakkında bilgilendir ve ustalaşmayı destekle.
Öğrencinin dersi tekrarlaması gerekebilir.
9 / 19
Soru(n)-Temelli Yaklaşım
(Inquiry-Based)
• STY olgu veya kavramların hatırlanması ile ilişkili
değildir.
• STY olgu veya kavramın uygun bir durum veya
sorunun çözülmesi ile ilişkilidir
• Sorun iyi tasarlanarak öğrencilerin sorunu kendi
başlarına çözmenin keyfini yaşamaları ve deneyim
kazanmaları beklenmektedir.
• Öğrenci sorunu çözmek için gerekli bilgiyi
etrafındaki iyi tasarlanmış kaynaklardan, kendi
öğrenme yöntemi ve bakış açısı (şema) ile sağlar.
10 / 19
Yöntemler ve
Öğrenme Teorileri
• Davranışçı
• Bilişsel
• Yapılandırmacı
11 / 19
Andragoji-Pedagoji
Katılımcının Rolü
Motivasyon
İçerik Seçimi
Yöntem
Pedagoji
Andragoji
Pasif,
Sorumluluğu az,
İzleyici
Deneyimlerini ve
fikirlerini sunar,
Aktif, Sorumlu
Dıştan
İçten
Öğretmen
Katılımcı
Öğretme/Öğrenme
Deneyime dayalı
12 / 19
Toplu Eğitim
•
•
•
•
•
Ders
Demonstrasyon
Sempozyum
Seminer
Uzaktan Eğitim
13 / 19
Grup Eğitimi
•
•
•
•
•
•
Tartışma
Vızıltı Grup
Ödev grubu
Beyin fırtınası
Uygulayarak öğrenme
Proje temelli öğrenme
•
•
•
•
•
Olgu tartışması
Balint Grup
Rol yapma
Üçlü öğrenme
Mikro eğitim
14 / 19
Bireysel Eğitim
• Klinik Eğitim
• Bireysel Öğrenme Aktiviteleri
15 / 19
Eğitim Yöntemi Seçim Kriterleri
• Öğrenci sayısı
• Öğrenci grubunun yapısı
(Homojen/heterojen)
• Öğrenim hedefinin alanı ve düzeyi
• Öğrencinin yeterliliği
• Öğrenmeye ayrılan zaman
• Öğrencinin motivasyonu
16 / 19
Hedef Kitleye Göre Eğitim Yöntemi
Seçimi
• Asimilasyon
– Eğer hedef kitlenin konu ile ilgili
yeterliği düşükse
• Akkomodasyon
– Eğer hedef kitlenin konu ile ilgili
yeterliği yüksekse
17 / 19
Ne Zaman Hangi Eğitim?
Bilgi
Tutum Problem ç. İletişim b. El becerisi
Sınıf dersi
7
3
4
2
0
Tartışma
8
9
6
7
2
GİA dest. ders
6
3
4
1
4
Oyunlaştırma
4
8
8
8
3
Vaka
5
7
9
3
4
Koçluk
5
6
8
7
9
Demonstrasyon
6
4
7
4
9
18 / 19
Teşekkürler
19 / 19

similar documents