Innledning paneldebatt

Report
”Samhandling mellom forsikringsog bilbransjen for samfunnsansvar”
Norges Bilbransjeforbund
Skade- og lakk konferanse
Gardermoen 22. mars 2011
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Kompleksiteten er blitt enorm
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Og i tillegg kommer nå elbilene
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Historien om den
pliktoppfyllende
bilskadereparatøren
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
2009 : Ny modell til Norge
Bilen ble levert til sin nye
eier som var svært fornøyd!
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
2010 : Bilen involvert i kollisjon
Forsikringsselskapet tar
kontakt med to verksted
de har avtale med
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Ingen av avtale verkstedene hadde
erfaring med den nye modellen
Slottsparken Bil AS
Utbygda Auto AS
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Oppdraget ble gitt til Utbygda Auto AS
som selskapet hadde den beste
avtalen med og som hadde kapasitet
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Den erfarne skadereparatøren går på
oppgaven med entusiasme
For sikkerhets skyld setter han på noen
ekstra sveisepunkter på frontvangen
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
2011 : Bilen byttes inn hos bilforhandler og selges til ny kunde
Den nye kunden kjører glad og fornøyd
av sted – og aner ingenting om bilens
historie
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
2011 : Bilen inngår i en mindre ulykke i
50 km/t – burde tilsynelatende gå bra
Det gjorde det dessverre ikke…
Hvorfor?
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
De ekstra sveisepunktene til den
pliktoppfyllende skadereparatøren
gjorde frontvangen stivere
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Airbagen løste ut 22 millisekunder
senere enn den skulle…
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Hovedmålsetting
14
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
NBF ønsker å ta et samfunnsansvar
Det må etableres retningslinjer og standarder
som alle aktuelle aktører forplikter seg til å følge
• Sikre bilskadereparasjoner
– Alle biler skal være like sikre etter reparasjonen som før skaden
• Norge trenger et sentralt skaderegister
– Historikken i DBS må frigis og gjøres tilgjengelig for oppslag
sammen med vogndata
• Selvassurandører og andre aktuelle aktører
– Posten Norge og andre selvassurandører må også følge
retningslinjene som etableres
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Noen av konsekvensene
• Forsikringsbransjen
– Ikke nok med ”autorisert verksted”
– Pris ”underordnet” i avtalene
• Skadeverkstedene
– Investering i kompetanse og verktøy er nødvendig
– Kan ikke være god på alt – noen valg må tas
• NBF
– Etablere kompetanse- og utstyrsbasert database over
verksteder
– Verksteder oppgraderes når krav oppfylles
– Skal sikre RIKTIG kompetanse og utstyr på enhver
reparasjon!
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Spørsmål:
Er forsikringsselskapene og
skadeverkstedene villige til å ta
de praktiske og økonomiske
konsekvensene av at alle biler skal
være like sikre etter en skadereparasjon
som før skaden inntraff?
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Paneldebatt
Paneldeltakere:
Norges Bilbransjeforbund
• Johan Carlsson, Competence dev. trainer Volvo Car Corporation
• Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter
• Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor If Skadeforsikring
• Cato Leine, daglig leder - Drammen Karosseri og
Drammen Billakkering / visepresident NBF
• Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil /
styremedlem NBF
• Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring
Gjennomføring
Norges Bilbransjeforbund
• Hver enkelt paneldeltaker får
innledningsvis 1 – 1 ½ minutt til en kort
innledning/appell
• Deretter mulighet for evt. replikker fra
panelet
• Deretter vil panelet få spørsmål i
hovedsak knyttet til forhold/saker
behandler/belyst gjennom konferansen
• Først spørsmål fra podiet
• Deretter åpnes for spørsmål fra salen
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Vi starter med at hver enkelt paneldeltaker får en kort innledning…
Og besvar gjerne Stig Morten Nilsens
avsluttende spørsmål i deres innledning:
”Er forsikrings- og bilbransjen villige
til å ta de praktiske og økonomiske
konsekvensene av at alle biler skal
være like sikre etter en skadereparasjon
som før skaden inntraff?”
Innledning:
Norges Bilbransjeforbund
• Johan Carlsson, Competence dev.trainer Volvo Car Corporation
• Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter
• Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor If Skadeforsikring
• Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri /
Drammen Billakkering / visepresident NBF
• Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil /
styremedlem NBF
• Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring
Innledning:
Norges Bilbransjeforbund
• Johan Carlsson, Competence dev.trainer Volvo Car Corporation
• Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter
• Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor If Skadeforsikring
• Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri /
Drammen Billakkering / visepresident NBF
• Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil /
styremedlem NBF
• Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring
Innledning:
Norges Bilbransjeforbund
• Johan Carlsson, Competence dev.trainer Volvo Car Corporation
• Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter
• Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor If Skadeforsikring
• Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri /
Drammen Billakkering / visepresident NBF
• Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil /
styremedlem NBF
• Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring
Innledning:
Norges Bilbransjeforbund
• Johan Carlsson, Competence dev.trainer Volvo Car Corporation
• Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter
• Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor If Skadeforsikring
• Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri /
Drammen Billakkering / visepresident NBF
• Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil /
styremedlem NBF
• Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring
Innledning:
Norges Bilbransjeforbund
• Johan Carlsson, Competence dev.trainer Volvo Car Corporation
• Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter
• Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor If Skadeforsikring
• Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri /
Drammen Billakkering / visepresident NBF
• Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil /
styremedlem NBF
• Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring
Innledning:
Norges Bilbransjeforbund
• Johan Carlsson, Competence dev.trainer Volvo Car Corporation
• Knut G.H.Aas, Leder Bilkanalen i Norge - Tryg/Enter
• Vidar Brustad, Teknisk fagsjef Cost Control Motor If Skadeforsikring
• Cato Leine, daglig leder Drammen Karosseri /
Drammen Billakkering / visepresident NBF
• Kai Robert Solheim, adm.direktør - Møller Bil /
styremedlem NBF
• Trond Delbekk, konserndirektør Gjensidige Forsikring
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Spørsmål, temaer og
problemstillinger
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Spørsmål fra salen
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Avslutningsvis vil
Kai Robert Solheim
på vegne av NBF
oppsummere:
Veien videre !?
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Presentasjonene fra
konferansen finner du
om noen dager på;
www.nbf.no/oslo
Norges
Norges
Bilbransjeforbund
Bilbransjeforbund
Takk til dere alle for en spennende,
viktig og engasjerende konferanse !
Vel hjem !

similar documents