ferring_ppt_template..

Report
Ferring Polska
Portfolio
FERRING
• 1950 r. założenie Nordiska Hormon
Laboratoriet, Malmö, Szwecja,
doktor Frederik Paulsen
• 1954 r. zmiana nazwy na Ferring
• 1988 r. Frederik Paulsen Junior
obejmuje stanowisko CEO, obecnie
prezes zarządu
• 2006 Otwarcie głównej siedziby
firmy Ferring, St.Prex, Szwajcaria
FERRING NA ŚWIECIE
5 OGNISK OBSZARÓW
TERAPEUTYCZNYCH
•
•
•
•
•
3700 pracowników
2 ośrodki badawcze
3 ośrodki rozwoju
5 miejsc produkcji
45 firm sprzedających
•
•
•
•
•
Urologia
Płodność
Położnictwo
Gastroenterologia
Endokrynologia
WPROWADZENIE NA RYNEK LEKÓW
• 1972 - MINIRIN®
• 1980 - GLYPRESSIN®
• 1986 - PENTASA®
• 1993 - MENOGON®
• 1996 - ZOMACTON®
• 2000 - TRACTOCILE®
• 2000 - MENOPUR® następca leku MENOGON®
• 2009 - FIRMAGON®
TOPOGRAFIA NAJWAŻNIEJSZYCH GRUCZOŁÓW ENDOKRYNNYCH
1.
Podwzgórze
2.
Przysadka
3.
Szyszynka
4.
Tarczyca
5.
Przytarczyca
6.
Nadnercza
7.
Trzustka
8.
Jajniki
9.
Jądra
PODWZGÓRZE - PRZYSADKA
Podwzgórze
Ciało
suteczkowate
Wyniosłość pośrodkowa
Przedni płat przysadki
Skrzyżowanie
wzrokowe
Lejek
Część guzowa
Część pośrednia
Część obwodowa
Jama przysadki w siodełku
tureckim kości klinowej
Tylny płat przysadki
Lejek
Część nerwowa
HORMONY PEPTYDOWE
•
GnRH
•
FSH
•
LH
•
HCG
•
GH
•
TSH
•
ACTH
•
Oksytocyna
•
wazopresyna
STRUKTURA HORMONÓW PEPTYDOWYCH –
ŁAŃCUCHY AMINOKWASÓW
reszta aminokwasowa
wiązanie peptydowe
HORMONY STERYDOWE
PODSTAWOWA BUDOWA PIERŚCIENIOWA HORMONÓW STERYDOWYCH
SCHEMAT UKŁADU PODWZGÓRZE-PRZYSADKA-NARZĄD
HORMONY I CZYNNIKI
PODWZGÓRZOWE
GHRF
THR CRH
Gn-RH
SOMATOSTATYNA
PRF
PIF
MIF
PRZEDNI PŁAT PRZYSADKI
HORMONY
PRZYSADKOWE
GH
PRL
FSH
LH
TSH ACTH
GRUCZOŁY ENDOKRYNNE
PIERŚ
FUNKCJE
Stymuluje
wzrost kości
i mięśni, promuje
syntezę białka
Stymuluje
laktację
JAJNIKI JĄDRA
KORA
JAJNIKI JĄDRA TARCZYCA NADNERCZY
Stymuluje Stymuluje Stymuluje Stymuluje
rozwój
spermatoowulację produkcję
komórki
genezę
i produkcję androgenu
jajowej
progesteronu
i produkcję
estrogenu
Stymuluje
produkcję
hormonów
tarczycy
Stymuluje
produkcję
hormonów
nadnerczy
ANALOG – AGONISTA - ANTAGONISTA
• Analog
Związek naśladujący swoją budową substancję
macierzystą. Może wykazywać funkcję agonistyczną
lub antagonistyczną
• Analog agonistyczny
– początkowo stymulacja działania
– kolejno hamowanie działania
• Analog antagonistyczny
– hamowanie działania
AGONIŚCI GNRH VS ANTAGONIŚCI GNRH: MECHANIZM DZIAŁANIA
Podwzgórze
Podwzgórze
GnRH
GnRH
Agonista
GnRH
Agonista
GnRH
Przysadka
Przysadka
LH
Efekt
Flare-up
Antagonista
GnRH
Receptor
GnRH
Receptor
GnRH
FSH
GnRH
Desensybilizacja
przysadki
FSH
FSH
LH
LH
Supresja
Bezpośrednia supresja
wydzielania
wydzielania gonadotropin
gonadotropin
Protokół długi z użyciem agonisty GnRH
Protokół z użyciem
antagonisty GnRH
PODWZGÓRZE
• Agoniści GnRH
• Decapeptyl Depot, tryptorelina
• Gonapeptyl Daily, tryptorelina
• Antagonista GnRH
• Firmagon, degareliks
PRZEDNI PŁAT PRZYSADKI
• FSH – Bravelle, folitropina
• FSH + LH – Menopur, Menopur Multidose,
menotropina
• PRL – Norprolac, chinagolid (agonista dopaminy)
• GH – Zomacton, hormon wzrostu
TYLNY PŁAT PRZYSADKI - OKSYTOCYNA
• agonista oksytocyny – Pabal, karbetocyna
• antagonista oksytocyny - Tractocile, atozyban
TYLNY PŁAT PRZYSADKI – WAZOPRESYNA, ANALOGI
• Remestyp/Glypressin, terlipresyna – receptory V1 –
skurcz naczyń
• Minirin, desmopresyna – receptory V2 – działanie
antydiuretyczne
Działanie antydiuretyczne (ADH) – zwiększenie zwrotnej
resorpcji wody w nerkach
NARZĄD RODNY
1. jajnik
2. jajowód
3. macica
4. szyjka macicy
5. pochwa
NARZĄDY PŁCIOWE MĘŻCZYZNY
1. Jądro
2. Najądrze
3. Nasieniowód
4. Pęcherzyk nasienny
5. Gruczoł krokowy (prostata)
6. Cewka moczowa
7. Pęcherz moczowy
HORMONY STERYDOWE
• Lutinus, progesteron mikronizowany,
tabletki dopochwowe
• Testim, testosteron, żel
HORMONY PEPTYDOWE C.D.
• Choragon, HCG, ludzka gonadotropina kosmówkowa
PENTASA, MESALAZYNA
GINEKOLOGIA
Niepłodność (stymulacja owulacji, IVF):
•
Menopur (menotropina)
•
Bravelle (folitropina)
•
Choragon (HCG)
•
Gonapeptyl (tryptorelina)
•
Lutinus (progesteron)
Położnictwo:
•
Pabal (karbetocyna), zapobieganie atonii macicy po porodzie
•
Tractocile (atozyban), poród przedwczesny zagrażający
Endokrynologia:
•
Norprolac (chinagolid), hiperprolaktynemia
Inne:
•
Decapeptyl Depot (tryptorelina), endometrioza, mięśniaki macicy
UROLOGIA
Urologia onkologiczna (leczenie hormonozależnego raka gruczołu krokowego):
• Firmagon (degareliks)
• Decapeptyl (tryptorelina)
Urologia (leczenie moczówki prostej/moczenia nocnego):
• Minirin Melt (desmopresyna)
• Minirin (desmopresyna) – roztwór do wstrzykiwań
• Minirin (desmopresyna) – liofilizat doustny, aerozol
GASTROENTEROLOGIA
• Pentasa (mesalazyna)
Nieswoiste zapalenia jelit (wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna)
◦
◦
◦
◦
◦
1 g granulat o przedłużonym uwalnianiu
2 g granulat o przedłużonym uwalnianiu
500 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu
1 g czopki
1 g/100 ml zawiesina doodbytnicza
• Fleet Phospho-soda – roztwór doustny
Oczyszczenie jelit przed operacją i endoskopią
• Glypressin (terlipresyna)
• Remestyp (terlipresyna)
Leczenie żylaków przełyku
PODSUMOWANIE
Ginekologia (niepłodność,
położnictwo, endokrynologia, inne):
• Menopur (monotropina)
• Bravelle (folitropina)
• Choragon (HCG)
• Gonapeptyl (tryptorelina)
• Lutinus (progesteron)
• Pabal (karbetocyna)
• Tractocile (atozyban)
• Norprolac (chinagolid)
• Decapeptyl Depot (tryptorelina)
Urologia onkologiczna:
• Firmagon (degareliks)
• Decapeptyl (tryptorelina)
Urologia:
• Minirin (desmopresyna)
Gastroenterologia:
• Pentasa (mesalazyna)
• Fleet Phospho-soda
• Glypressin (terlipresyna)
• Remestyp (terlipresyna)
NIEDALEKA PRZYSZŁOŚĆ
Ginekologia:
• Misodel (misoprostol) – syntetyczny analog PGE1,
prostaglandyna stosowana w indukcji porodu
Gastroenterologia:
• Picoprep (pikosulfonian sodowy) – oczyszczenie jelit
przed operacją i endoskopią
Endokrynologia:
• Testim (testosteron) – testosteron w żelu,
hormonalna terapia zastępcza
• Zomacton (somatotropina) – hormon wzrostu,
zaburzenia wzrostu
Jest co robić …

similar documents