PERKAKASAN DAN PERISIAN KOMPUTER.

Report
Disediakan oleh:
Emerson Klen Subin
PPISMP SEM 1 (PENDIDIKAN KHAS)
Alat Input
 Alat Input adalah alat-alat yang berfungsi
memasukkan data atau perintah ke dalam komputer.
 Ataupun juga sebagai alat yang digunakan untuk
menerima input dari luar sistem, dan dapat berupa
signal input atau maintenance input.
Contoh Alat Input
Mikrofon
Tetikus (mouse)
Mikrofon




APAKAH DIA MIKROFON?
Mikrofon adalah sebuah alat yang digunakan untuk
memasukkan dan merakam bunyi dan suara.
Ianya selalu di panggil dengan nama singkatannya
iaitu ”mic”.
Mikrofon selalu digunakan pada macam-macam
aplikasi seperti telepon, radio, alat perakam dan juga
headset.
Sekarang, kebanyakkan komputer riba (laptop)
sudah mempunyai mikrofon yang tersedia di
dalamnya.
Tetikus / Mouse
 Tetikus atau yang lebih dikenal dengan nama mouse adalah
alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam
komputer selain papan ketik. Tetikus berbentuk seperti seekor
tikus sehingga dalam bahasa Inggeris peranti ini disebut mouse.
 Tetikus pertama kali dibuat pada tahun 1963 oleh Douglas
Engelbart berbahan kayu dengan satu tombol. Model kedua
sudah dilengkapi dengan 3 tombol. Pada tahun 1970, Douglas
Engelbart memperkenalkan tetikus yang dapat mengetahui
posisi X-Y pada layar komputer, tetikus ini dikenal dengan nama
X-Y Position Indicator (indikator posisi X-Y).
 Bentuk tetikus yang paling umum mempunyai dua tombol,
masing-masing di sebelah kiri atas dan kanan atas yang dapat
ditekan. Walaupun demikian, komputer-komputer berbasis
Macintosh biasanya menggunakan tetikus satu tombol.
Tetikus / Mouse
 Ketika ini pelbagai bentuk perisian aplikasi, permainan berkomputer
dan peluncur internet yang berpusatkan kepada peluncur peribadi.
Ianya boleh dikendalikan dengan pelbagai jenis peranti input atau alat
kawalan yang terdapat di pasaran. Salah satu peranti input yang paling
popular ketika ini ialah tetikus (mouse) dimana jenis-jenisnya adalah
pelbagai dan lebih dikenali dengan nama-nama khas seperti
Mouseman, Surfman, Trackman dan sebagainya.
 Hampir kesemua peranti input tersebut dilengkapi dengan bebutang
selain memiliki berbagai ciri-ciri terkini seperti bebutang berbentuk
roda serta bebola trek. Disamping itu terdapat juga tetikus yang
dilengkapi dengan teknologi pengawalan terbaru dan tidak
memerlukan wayar atau kabel untuk menghubungkannya dengan
komputer kerana ia mempunyai bekalan kuasa sendiri. Apa yang lebih
menarik ialah rekabentuknya yang kelihatan unik dan berinovatif akan
memudahkan penggunaan dan mengutamakan keselesaan
penggunaannya.
Tetikus beroda
Tetikus jenis ini menjanjikan keselesaan kepada para
penggunanya dengan rekabentuk yang
berinovatif. Bebutang untuk sentuhan ibu jari yang
menyelesakan serta bebutang beroda yang unik akan
memberikan fleksibiliti kepada anda ketika
mengembalikan sistem pengoperasian Windows 95, 98 dan
NT. Bebutang berbentuk seperti roda itu juga
memudahkan tugas pengskrolan dalam semua perisian
aplikasi Windows dan Internat. Bebutang rodanya turut
merangkumi fungsi empat bebutang pilihan yang boleh
diklik dengan mudah. Disamping itu anda boleh
membesarkan paparan pada skrin dengan menggunakan
butang ibu jari tanpa perlu menyentuh papan kekunci
komputer anda.
Tetikus Peluncur Internet
Adakah anda inginkan keselesaan ketika meluncur dalam
internet ? Jika begitu, tetikus jenis ini mampu
memberikan keselesaan yang diharapkan tidak kira
pengguna yang kidal atau sebaliknya. Dengan
menggunakan teknologi tanpa wayar, ianya tidak lagi
dihubungkan dengan sistem komputer anda menerusi
seutas kabel. Tambahan pula ia membolehkan anda
mengawal sepenuhnya pergerakan ketika meluncur di
ruang siber walupun berada pada jarak lingkungan 6 kaki.
Ciri-cirinya yang bersifat ekslusif adalah sesuai dengan
sistem pengoperasian Windows 95, dimana anda hanya
perlu mengklik pada arahan-arahan popular pelayar
internet seperti back, scroll dan bookmark.
Alat output
 Alat Output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan
data-data yang berbentuk informasi.
 Keluaran dapat berupa hard-copy (ke kertas), soft-copy (ke
monitor), ataupun berupa suara.
 Output yang dihasilkan dari pemproses dapat digolongkan
menjadi empat bentuk, yaitu tulisan (huruf, angka, simbol
khusus), image (dalam bentuk grafik atau gambar), suara,
dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin (machinereadable form). Tiga golongan pertama adalah output yang
dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan
golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk
proses selanjutnya dari komputer.
Contoh Alat Output
Pembesar Suara / Speaker
Pencetak / Printer
Pembesar Suara / Speaker
 Pengeras suara (bahasa Inggris: loud speaker atau speaker) adalah
transduser yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio (suara)
dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk membran.
 Dalam setiap sistem penghasil suara, pengeras suara merupakan
penentu kualiti suara. Rekaman yang baik, dikodekan ke dalam alat
penyimpanan yang berkualiti tinggi, dan dimainkan dengan tape deck
dan pengeras suara kelas atas, akan menghasilkan suara dengan kualiti
rendah bila dikaitkan dengan pengeras suara yang kualitasnya rendah.
 Sistem pada pengeras suara adalah suatu komponen yang meggubah
kode sinyal elektronik, dalam penyimpan kepingan CD, pita magnetik
tape, dan kepingan DVD, lalu mengembalikannya lagi ke dalam bentuk
suara aktual yang dapat kita dengar. Pengeras suara adalah sebuah
teknologi menakjubkan yang memberikan dampak yang sangat besar
terhadap budaya kita, namun sebenarnya pengeras suara hanyalah
sebuah alat yang sederhana.
Pencetak / Printer
• Digunakan untuk memaparkan data dan maklumat
digital daripada komputer dalam bentuk cetakan
analog pada kertas.
• Terdapat pelbagai jenis pencetak seperti Pencetak
Matriks Bintik (dot matrix), pencetak laser, Pencetak
Haba (Thermal printer), Pencetak Pancutan Dakwat
(Ink Jet) dan Pencetak Jet Gelembong (Bubble Jet)
terdapat dalam pelbagai jenama.
• Hasil cetakan dapat dilihat dalam bentuk monokrom
dan warna
Alat Setoran Primer
RAM
 Persamaan antara RAM dan ROM adalah kedua-duanya merupakan
sejenis memori komputer.
RAM adalah singkatan untuk Random Access Memory dan ROM adalah
singkatan untuk Read Only Memory.
RAM, simpanan data di dalamnya bersifat sementara manakala ROM pula
simpanan data dalamnya adalah bersifat kekal.
Sebagai contoh, RAM akan digunakan untuk menyimpan segala maklumat
atau data yang sedang dilarikan dalam komputer seperti membuka pelayar web
untuk melayari Internet, membuka fail, bermain komputer dan
sebagainya.
Sekiranya berlaku gangguan elektrik, komputer akan terpadam. Apabila
komputer ini dibuka semula, segala maklumat atau data yang dibuka
sebelum ini akan terpadam sekiranya ia tidak disimpan dalam cakera keras.
Ini kerana ia disimpan secara sementara di dalam RAM.
 ROM
Manakala ROM pula, biasanya ia digunakan untuk
menyimpan maklumat atau data berkenaan dengan
spesifikasi dan konfigurasi komputer seperti
maklumat berkenaan dengan perkakasan dan sistem
komputer seperti yang terdapat dalam BIOS (Basic
Input Output System) dan sebagainya.
Apabila dibuka, data dan maklumatnya tetap sama
kerana ia disimpan secara kekal dalam ROM.
RAM
 Ingatan capaian rawak atau random access memory (RAM) ialah
sejenis bentuk storan data komputer. Lazimnya ia merupakan
gabungan beberapa litar bersepadu di atas satu modul. Modul ingatan
ini kemudian dimasukkan ke slot RAM di atas papan induk.
 Jumlah kapasiti pada sesuatu modul RAM itu biasanya gandaan dari
angka dua. Manakala unit ukuran yang digunakan untuk mengukur
RAM pula ialah Megabait (MB). 1 MB bersamaan dengan 100 Kilobait
(KB). Contoh kapasiti modul RAM ialah 64 MB, 128 MB dan 256 MB.
Kebanyakan papan induk mempunyai sekurang-kurangnya 2 slot
modul ingatan. Ini membolehkan beberapa modul ingatan
dimasukkan di atas papan induk (bank ingatan). Teknologi “saluran
duaan” berteraskan kepada dua modul yang kecil untuk membentuk
satu kapasiti yang besar. Ini membolehkan capaian data pada kadaran
yang lebih cepat. Misalnya untuk memiliki jumlah sebanyak 512 MB,
kadar capaian data untuk dua keping modul 256 MB adalah lebih cepat
berbanding dengan satu memori modul sebanyak 512 MB.
 Kegunaan RAM
 Kegunaan utama RAM adalah untuk menyimpan maklumat-
maklumat sementara yang sedang digunakan oleh aplikasiaplikasi yang sedang berjalan. Oleh itu, RAM hanyalah ingatan
sementara dan akan terpadam apabila komputer ditutup
berbanding dengan cakera keras atau cakera optik yang
mempunyai ingatan secara kekal. RAM digunakan kerana
ingatan (memory) sementara tersebut boleh dicapai dengan
rawak dangan kadar yang lebih pantas. Oleh itu, lebih besar
ruang (diukur dengan Bait) dan kelajuan (diukur dengan Hertz)
sesuatu RAM sangat mempengaruhi potensi sesebuah komputer.
 Jumlah kapasiti yang lebih besar diperlukan dalam perisianperisian CGI, permainan berkomputer dan simulator. Ini adalah
kerana perisian tersebut lebih banyak menyimpan ingatan
sementara.
 Kebaikan RAM
 Beberapa jenis RAM
 Antara kebaikan RAM ialah pengendalian aplikasi
yang lebih lancar dan juga mempunyai kadar
perpindahan data yang lebih tinggi berbanding
dengan cakera keras. Kos pembuatan RAM juga
rendah dan bersifat PnP “plug and play” dimana
modul memori boleh terus digunakan selepas
dipasang.
ROM
 Pengertian ROM
ROM kependekan dari Read Only Memory, yaitu perangkat keras pada komputer berupa
chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. ROM tidak dapat
digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya memiliki kesamaan yaitu dapat diakses
secara acak (random).ROM berbeda dengan RAM.
Perbedaan diantara keduanya antara lain:
1. ROM tidak dapat diisi atau ditulisi data sewaktu-waktu seperti RAM. Pengisian atau
penulisan data, informasi, ataupun program pada ROM memerlukan proses khusus yang
tidak semudah dan se-fleksibel cara penulisan pada RAM. Biasanya, data atau program
yang tertulis pada ROM diisi oleh pabrik yang membuatnya. Umumnya ROM digunakan
untuk menyimpan firmware, yaitu perangkat lunak yang berhubungan dengan
perangkat keras. Contoh ROM semacam ini adalah ROM BIOS. ROM BIOS berisi
program dasar sistem komputer yang berfungsi untuk mengatur dan menyiapkan semua
peralatan atau komponen yang ada atau yang terpasang pada komputer saat komputer
‘dinyalakan/dihidupkan’.
 2. Informasi/data/program yang tertulis pada ROM (isi ROM) bersifat
permanen dan tidak mudah hilang dan tidak mudah berubah walaupun
komputer ‘dimatikan’ atau dalam keadaan mati (off). Sedangkan pada RAM,
semua isinya (baik berupa data, program atau informasi) akan hilang dengan
sendirinya jika komputer ‘dimatikan’ (dalam keadaan off).
3. ROM dapat menyimpan data tanpa membutuhkan daya. Itulah sebabnya
data dalam ROM tidak akan hilang walaupun komputer mati. Sedangkan RAM
membutuhkan daya agar dapat menyimpan data, jika RAM tidak mendapatkan
daya, dengan sendirinya tidak akan dapat menyimpan data. Hal inilah yang
menyebabkan data yang terdapat dalam RAM secara otomatis akan hilang bila
komputer mati (off).
4. ROM modern sering ditemukan dalam bentuk IC (Integrated Circuit), sama
seperti RAM yag wujudnya kebanyakan juga berupa IC. Teks atau kode yang
tertulis pada kedua jenis IC ini berbeda. IC ROM biasanya memiliki kode
tulisan (teks) 27xxx. Angka 27 menunjukkan kode untuk ROM, sedangkan xxx
menjunjukkan kapasitas ROM dalan satuan kilo bit.
 Fungsi ROM
Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa umumnya ROM digunakan
untuk menyimpan firmware. Pada perangkat komputer, sering ditemukan
untuk menyimpan BIOS. Pada saat sebuah komputer dinyalakan, BIOS
tersebut dapat langsung dieksekusi dengan cepat, tanpa harus menunggu
untuk menyalakan perangkat media penyimpan lebih dahulu seperti yang
umum terjadi pada alat penyimpan lain selain ROM.
Umumnya, pada media simpan lain, jika dieksekusi untuk dibaca isi atau
datanya, media simpan tersebut harus dinyalakan lebih dahulu sebelum
dibaca, yang tentu saja membutuhkan waktu agak lama. Hal seperti ini tidak
terjadi pada ROM.
Pada komputer (PC) modern, BIOS disimpan dalam chip ROM yang dapat
ditulisi ulang secara elektrik yang dikenal dengan nama Flash ROM. Itulah
sebabnya istilah flash BIOS lebih populer daripada ROM BIOS.
Perbezaan Antara ROM Dan RAM
ROM
 •(Read Only Memory)
 -Storan Semikonduktor.
 -Ingatan yang tidak
ruap(non-volatile).
 -Hanya boleh membaca
arahan dari ingatan yang
telah tersedia.Program/ data
pada tidak terpadam apabila
hilangnya kuasa elektrik.
 -Program/ data didalam
ROM tidak boleh dipinda.
RAM





•(Random Access Memory)
-Storan Semikonduktor.
-Ingatan ruap(volatile).
-Ingatan sementara.
-Data dan maklumat akan
terhapus apabila bekalan
elektrik terputus.
 -Data dan maklumat yang boleh
dipinda.
 -Ingatan yang boleh dibaca dan
tulis pada setiap masa.
(read/write memory).
Contoh Gambar
RAM Komputer
ROM Komputer
Alat Setoran Sekunder

Storan sekunder merupakan peranti untuk
menyimpan arahan/data secara kekal (nonvolatile) dan tidak terhapus apabila suis
komputer dimatikan. Tetapi setoran sekunder
dianggap sebagai semipermanent kerana dengan
arahan tertentu , arahan/data di dalamnya boleh
dihapuskan. Muatan data/arahan pada setoran
sekunder dipanggil densiti. Unit untuk
mengukur densiti bergantung kepada jenis
setoran sekunder.
Tujuan dan kebaikan storan sekunder
 Setoran sekunder tidak memerlukan ruang
/tempat simpanan yang besar seperti rak/almari
yang besar dan banyak. Kebolehpercayaan
(reliable) data selamat sekiranya tidak diberi hak
penggunaan secara bebas. Data/arahan boleh
dicapai dengan mudah dan cepat pada bila-bila
masa. Kos setoran sekunder lebih murah dari kos
untuk membeli rak/almari. Ia boleh menyimpan
muatan yang lebih banyak dan selamat serta
jimat masa untuk pencarian data/arahan.
Jenis-jenis Setoran Sekunder
 CakeraLiut(Magnetic Disc)
 *CakeraOptik(Compact Disc/ Digital Video Data)
 * CakeraKeras(Hard Disc)
 * Pen Drive / Thumb Drive
 * External Hard Disk
 *Pita Magnet (Magnetic Tape)
Contoh Gambar Alat Setoran
Sekunder
Cakera Magnetik (Pita
Magnetik)
Cakera Keras (Hardisc)
Cakera Keras /Hardisc
 Cakera keras merupakan plet (piring) logam yang
diselaputi dengan magnetik oksida. Terdapat
pelbagai saiz iaitu 14 inci, 5 1/4 inci dan 3 1/2
inci. Ia boleh didapati dalam bentuk fixed disk,
disk pack dan removeable hard disk
cartridge. Pemacu hard disk mempunyai kepala
baca tulis untuk menulis data pada hard disk atau
membaca data dari hard disk.
Pita magnet
 Adalah bahantara setoran sekunder yang biasa




digunakan, terutamanya untuk menyimpan data
yang besar bilangannya dalam tertib jujukan yang
telah ditetapkan. Penggunaannya begitu meluas
sekali kerana:
Kadar pemindahan data yang laju (bilangan aksara
yang boleh dibaca atau ditulis per saat)
Ketumpatan setoran (bilangan bait yang dirakam per
inci pita)
Keupayaan setoran massa, saiz yang padat
Kos pengendalian yang agak rendah.
Alat Komunikasi
 komunikasi data adalah proses pengiriman dan
penerimaan data/informasi dari dua atau lebih device
(alat,seperti komputer/laptop/printer/dan alat komunikasi
lain)yang terhubung dalam sebuah jaringan. Baik lokal
maupun yang luas, seperti internet
 Secara umum ada dua jenis komunikasi data, yaitu:
Melalui Infrastruktur Terestrial Menggunakan media
kabel dan nirkabel sebagai aksesnya. Membolehkan biaya
yang tinggi untuk membangun infrastruktur jenis ini.
Beberapa layanan yang termasuk teresterial antara lain:
Sambungan Data Langsung (SDL), Frame Relay, VPN
MultiService dan Sambungan Komunikasi Data Paket
(SKDP).
 Melalui Satelit Menggunakan satelit sebagai aksesnya.
Biasanya wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas
dan mampu menjangkau lokasi yang tidak
memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial
namun membolehkan waktu yang lama untuk
berlangsungnya proses komunikasi. Kelemahan lain
dari komunikasi via satelit adalah adanya gangguan
yang disebabkan oleh radiasi gelombang matahari
(Sun Outage) dan yang paling parah terjadi setiap 11
tahun sekali.
Contoh Gambar Alat Komunikasi
Modem
Telefon
Modem
 Modem adalah singkatan bagi modulator-
demolator. Ini adalah proses di mana isyarat
berbentuk digital yang dihasilkan oleh komputer
dialihkan kepada isyarat berbentuk gelombang
supaya ia dapat dihantarkan menerusi talian
telefon dan juga sebaliknya iaitu berkemampuan
untuk mengalihkan isyarat gelombang kepada
isyarat digital.
Telefon
 Telefon merupakan alat komunikasi yang digunakan
untuk menyampaikan pesan suara (terutama pesan
yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telefon
beroperasi dengan menggunakan transmisi signal
elektrik dalam jaringan telefon sehingga
memungkinkan pengguna telefon untuk
berkomunikasi dengan pengguna lainnya.
Rujukan
 http://celikit.hypermart.net/
http://www.brainpop.com/tech/com
http://majalahpc.cjb.net http://www.kidsonline.net/learn/c_n_l.html
http://buku.virtualave.net/hardware/index.shtml
http://www.uum.edu.my/spk/komp/
http://www.intel.com http://www.pcmag.com
http://www.ee.ryerson.ca:8080/~elf/abacus/
http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet
/History/

similar documents