Česká exportní banka a.s.

Report
Investiční projekty v energetice
za účasti exportního financování
se zaměřením na Ruskou federaci
31. 10. 2013
ČEB v systému státní podpory exportu
Česká exportní banka, a.s. (ČEB, a.s.) je specializovanou bankovní
institucí, která tvoří nedílnou součást státní proexportní politiky.
Akciová společnost ve vlastnictví českého státu, která vznikla v roce 1995.
Zajišťuje zejména typy financování, které jsou pro komerční banky –
především v současné době – obtížně realizovatelné z důvodu vývozu
do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby
splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury
financování.
Poskytuje financování v souladu s pravidly WTO (World Trade
Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie.
3
Úvěrové portfolio
Teritoriální struktura úvěrového portfolia ČEB k 31. 12. 2012
podle cílové země vývozu
(celkem 68 523 mil. Kč a 29 zemí)
Ázerbadžán
7%
Ukrajina
3%
dalších 29 zemí s
podílem pod 3 %
7%
Ruská federace
44%
Gruzie
8%
Turecko
15%
Slovensko
16%
4
Úvěrové portfolio
Struktura jistiny poskytnutých úvěrů podle předmětu financování k 31.
12. 2012 (celkem 68 523 mil. Kč)
ostatní strojírenské
ostatní zboží
výrobky
3,8%
0,3%
kovozpracující stroje
1,2%
služby
0,2%
stavby budov a
dopravní stavby
5,2%
stroje a zařízení k
výrobě energie
48,7%
dopravní a přepravní
prostředky
3,1%
stroje a zařízení pro
různá odvětví
průmyslu
37,3%
5
Vyvážené zboží klasifikováno podle SITC
Struktura exportního financování
Přímý odběratelský úvěr
6
Struktura exportního financování
Přímý odběratelský úvěr
•
•
•
•
•
•
7
v souladu s pravidly OECD
v souladu s pravidly pro poskytování státní podpory exportu
splatnost nad 2 roky
výše úvěru – do 85 % hodnoty smlouvy o exportu
15% akontace
úroková sazba – fixní sazba CIRR nebo její ekvivalent na bázi
pohyblivé úrokové sazby (LIBOR, EURIBOR atd.)
Nejčastější zajištění Odběratelského úvěru
• Pojištění úvěru EGAP typu „D“
• Zástava aktiv, předmětu investice
• Zástava budoucích pohledávek
• Zástava akcií ve společnosti dlužníka
• Zástava vázaných účtů (escrow účtů)
• Ručení bonitním subjektem
8
Struktura právní dokumentace
• Úvěrová smlouva (Facility Agreement)
• Pojistná smlouva EGAP (Insurance)
• Záruka za akontaci (Advance Payment Guarantee)
• Záruka za dobré provedení práce (Performance Bond)
• Smlouva o úpravě vzájemných vztahů (Agreement on Regulation of
Relations)
• Project Support Agreement
9
Realizované projekty v energetice financované ČEB v Ruské
federaci
• GT TEC Krasavino, Vologodská oblast, RF
Paroplynová elektrárna o výkonu 60 MW
Investor – GEP Vologdaoblkommunenergo (100 % vlastněná oblastí)
Exportér – PSG International, a.s.
Exportní odběratelský úvěr – 74,75 mil. EUR
Úvěr na akontaci 9,46 EUR
• Kurganskaja TEC, Kurganská oblast, RF
Paroplynová elektrárna o výkonu 229,5 MW
Investor – OOO Kurganskaja TEC (100 % vlastněná soukromou osobou)
Exportér – PSG International, a.s.
Exportní odběratelský úvěr – 204,95 mil. EUR
10
Realizované projekty v energetice financované ČEB v Ruské
federaci
• elektrárna Poljarnaja, Salechard, JANAO, RF (místo realizace za polárním
kruhem)
Paroplynová elektrárna o výkonu 268 MW
Investor – OOO Energetičeskaja kompanija UPUP
(75 % soukromý akcionář, 25 % vlastněná oblastí)
Exportér – PSG International, a.s.
Exportní odběratelský úvěr – 338,85 mil EUR
11
Děkuji za pozornost
Ing. Pavel Mráz
Česká exportní banka
111 21 Praha 1, Vodičkova 34
www.ceb.cz
E-mail: [email protected]
12

similar documents