2014. június 26. - Magyar Nemzeti Bank

Report
Makrogazdasági kilátások
Inflációs jelentés, 2014. június
Pellényi Gábor
Magyar Nemzeti Bank
2014. június 26.
1
A beérkező adatok több ponton eltértek márciusi
előrejelzésünktől
KÜLSŐ KÖRNYEZET
Fokozatos élénkülés felvevőpiacainkon
Átmeneti lassulás, de folytatódó növekedés
Alacsony importált infláció
A vártnál alacsonyabb importált infláció
Stabilizálódó pénzpiaci környezet
Kockázati mutatóink javultak,
az árfolyam erősödött
REÁLGAZDASÁG
Erősödő gazdasági növekedés
A vártnál gyorsabb növekedés
A belső kereslet is élénkül
Élénkülő beruházás és fogyasztás
A konjunktúrával élénkülő foglalkoztatás
Kiugró létszámbővülés az első negyedévben
NOMINÁLIS FOLYAMATOK
Dezinflációs keresleti környezet
A kibocsátási rés nyitottabb
Visszafogott bérezés
Mérsékelt, de a vártnál magasabb bérezés
Cél alatti infláció
Alacsonyabb inflációs pálya
Mérsékelt adószűrt maginfláció
Mérsékeltebb alapfolyamatok
Magyar Nemzeti Bank
2
A beérkezett adatok értékelése
Magyar Nemzeti Bank
3
Átmeneti gyengélkedés az I. negyedévi
nemzetközi konjunktúrában
30
3
20
2
10
1
0
0
-10
-1
-20
-2
-30
-3
-40
-4
-50
2008
-5
2009
2010
2011
2012
2013
Szóráspont
Háromhavi változás évesítve
(3 havi mozgóátlag, %)
Világkereskedelem, globális ipari termelés és az OECD Composite Leading Indicator
2014
Világ ipari termelés
Világkereskedelem
OECD Composite Leading Indicator (jobb tengely)*
4
* A magyar exportból számított részesedésekkel súlyozva.
Forrás: CPB, OECD
Visszafogott árnyomás a világpiac felől
(részletek a 6.1. fejezetben és a 3-1. keretes írásban)
Feldolgozott termékek nemzetközi áralakulása (éves változás)
15
%
%
3
10
2
5
1
0
0
-5
-1
-10
-2
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Tartós és nemtartós iparcikk infláció az eurozónában (jobb tengely)
Feldolgozott termékek világpiaci ára (CPB)
Ipari termelői árak az eurozónában
Magyar Nemzeti Bank
5
Forrás: CPB, Eurostat
Rövidtávon folytatódhat az I. negyedévben
megfigyelt erőteljes növekedés
Havi termelési indikátorok*
és a GDP éves változása
%
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
2009
A növekedés alapfolyamatait jelző mutató
és a GDP negyedéves változása
%
2010
2011
2012
2013
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
1.5
1
0.5
0
0
-0.5
-0.5
-1
-1
-1.5
2009
2014
-1.5
2010
Hungarocoin
6
1.5
1
0.5
Havi termelési indikátorok
GDP éves változása
* Ipari, építőipari termelés és kiskereskedelmi forgalom éves
változásának súlyozott átlaga.
%
%
2011
2012
2013
2014
GDP negyedéves változása (%)
Forrás: KSH, MNB
Magyar Nemzeti Bank
7
2014.I.n.év
2013.III.n.év
2013.I.n.év
2012.III.n.év
Kvázifiskális
kör
2012.I.n.év
2014.I.n.év
2013.III.n.év
2013.I.n.év
2012.III.n.év
Szűk állam
2012.I.n.év
2014.I.n.év
2013.III.n.év
2013.I.n.év
2012.III.n.év
Külkereskedő Nem
külkereskedő
2012.I.n.év
2014.I.n.év
2013.III.n.év
2013.I.n.év
2012.III.n.év
2012.I.n.év
2014.I.n.év
2013.III.n.év
50
2013.I.n.év
%
60
2012.III.n.év
2012.I.n.év
Magas beruházási dinamika,
intenzív EU forrás felhasználás mellett
A beruházások szektorális összetétele (éves változás)
Lakosság
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
Forrás: KSH alapján MNB számítás
Jelentős I. negyedévi foglalkoztatás-bővülés a
versenyszférában is
Foglalkoztatás a nemzetgazdaságban és a versenyszférában
(szezonálisan igazítatlan adatok)
ezer fő
ezer fő
3500
4200
3300
4000
3100
3800
2900
3600
2700
3400
2500
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3200
2014
Versenyszféra, teljes munkaidős egyenértékes*
Nemzetgazdaság (jobb tengely)
4 negyedéves mozgóátlag
Magyar Nemzeti Bank
8
* Külföldi telephelyen dolgozók, és a versenyszférában
foglalkoztatott közmunkások nélkül. Forrás: KSH
A munkapiac laza, bár a korábbiaknál kisebb mértékben
(a munkapiaci szabad kapacitásokat a 6.2. kiemelt téma ismerteti)
Új, nem támogatott álláshelyek száma (ezer)
A Beveridge-görbe
90
Feszes munkapiac
80
2005Q1
70
2008Q1
60
50
2011Q1
2014Q2*
40
30
Laza munkapiac
20
350
Magyar Nemzeti Bank
400
450
500
550
Regisztrált álláskeresők száma (ezer fő)
9
600
650
*Április-május átlaga.
Forrás: NFSZ
A fajlagos munkaköltség mérsékelt ütemben nőtt
(a nominális bérek meghaladták a márciusi előrejelzést, lásd 3-3. keretes írás)
A fajlagos bérköltség növekedése a versenyszférában (éves változás)
%
%
16
16
12
12
8
8
4
4
0
0
-4
-4
-8
-8
2005
Magyar Nemzeti Bank
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Egy főre eső munkaköltség
Hozzáadott érték
Létszám
Fajlagos munkaköltség
10
Forrás: KSH alapján MNB számítás
A jövedelmek növekedése támogatta a fogyasztás
bővülését, de a megtakarítási ráta magas maradt
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
-10
-10
2005
2006
2007
2008
2010
2009
Pénzügyi megtakarítási ráta (jobb tengely)
Magyar Nemzeti Bank
11
2011
2012
Fogyasztás
2013
A rendelkezésre álló jövedelem arányában (%)
Éves változás (%)
A lakossági jövedelmek, a fogyasztás és a megtakarítások alakulása
2014
Magjövedelem
Forrás: KSH, MNB
Kedvező költségsokkok, hatósági intézkedések és a
gyenge kereslet együtt mérsékelték az inflációt
Az infláció dekompozíciója
(éves változás)
Százalékpont
%
6
5
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
5
4
1
0
0
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-1
2011
2012
2013
2014
Adószűrt maginfláció
Keresletérzékeny termékek inflációja
Ritkán változó árú termékek inflációja
Maginfláció
Egyéb
Élelmiszer és energia
Kormányzati intézkedések elsődleges hatásai
Infláció
%
6
7
6
2010
Az inflációs alapmutatók alakulása
(éves változás)
12
Forrás: KSH alapján MNB számítás
A reálgazdaság dezinflációs hatású
Kereslet mint a termelést leginkább korlátozó
tényező vállalati felmérések szerint*
Kibocsátási rés mutatók
6
%
%
6
-2.0
4
4
-1.5
2
2
0
0
0.0
-2
-2
0.5
-4
-4
szóráspont
Enyhébb keresleti korlátok
-1.0
-0.5
1.0
1.5
2.0
Feldolgozóipar
13
Szolgáltatás
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006
2005
Bizonytalansági sáv (90%)
Erőforrás kihasználtsági mutató
Kibocsátási rés
2009
Erősebb keresleti korlátok
2.5
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
-8
2007
-8
2006
-6
2005
-6
Építőipar
* Standardizált, 3 negyedéves mozgóátlag.
Forrás: Európai Bizottság, MNB
Tovább mérséklődtek az inflációs várakozások,
a középtávú céllal összhangban lévő szintre
12
A lakosság által 12 hónap múlva várt infláció
(az ESI felmérés alapján)
%
%
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
Inflációs cél
0
-2
2005
0
-2
2006
2007
2008
2009
2010
Inflációs várakozások sávja*
Magyar Nemzeti Bank
2011
2012
2013
2014
Tény infláció
14
* A sáv a kvalitatív felmérés számszerűsítésének bizonytalanságát jelzi.
Forrás: KSH, Európai Bizottság alapján MNB számítás
Júniusi előrejelzésünk
Nemzetközi környezet: fokozatosan élénkülő
konjunktúra, tartósan alacsony infláció
Infláció és kibocsátási rés az eurozónában
3
%
%
3.5
2
3
1
2.5
0
2
A Brent kőolaj határidős ára
dollár/hordó
dollár/hordó
130
130
120
120
110
110
100
100
70
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
70
2016
0
2015
-4
2014
80
2013
80
2012
0.5
2011
-3
2010
90
2009
90
2008
1
2007
-2
2006
1.5
2005
-1
Kibocsátási rés az eurozónában (IMF becslés)
2014. március
2014. június
Eurozóna infláció (jobb tengely)
Forrás: Bloomberg, IMF
Az exportszektor teljesítménye tovább javulhat
(a szolgáltatásexport szerepét a 3-2. keretes írás mutatja be)
%
Exportpiaci részesedésünk
alakulása
Az áru- és szolgáltatásegyenleg alakulása
(a GDP arányában)
%
%
10
10
6
5
5
4
0
0
2
-5
-5
0
-10
-10
-2
-15
-15
-4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014
2004
2000
2012
8
2010
15
2008
15
2006
10
2002
20
20
Szolgáltatás-forgalom
Exportpiaci részesedés
Export
Külső kereslet
Magyar Nemzeti Bank
17
Áruforgalom
Forrás: KSH, MNB
Bankrendszer: javuló ár- és nem árjellegű feltételek
(devizahiteles intézkedésekkel nem számoltunk)
Banki forintkamatok alakulása
30
2013
2008.II. félév
2012
2014
Vállalati forinthitelek
Lakáscélú hitelek
Lakáshitel
Fogyasztási hitelek (jobb tengely)
II-III. n.év (e.)
-60
18
2011
-40
2013. IV. n.év
20
2013. II. n.év
4
-20
2012. IV. n.év
22
0
2012.II. n.év
6
20
2011.IV. n.év
24
2011.II. n.év
8
40
2010.IV. n.év
26
60
2010.II. n.év
10
80
2009.IV.n.év
28
%
2009.II. n.év
12
2
2010
100
Szigorítás
%
Enyhítés
14
%
Banki hitelkondíciók várt alakulása
Fogyasztási hitel
Vállalati hitel
18
Forrás: MNB
Költségvetés: idén enyhe keresletélénkítés
(az EU források felhasználását az 5-1. keretes írás mutatja be)
A fiskális impulzus
Az EU-tól érkező források felhasználása
%
%
6
1 800
6
Milliárd
forint
1 600
4
4
1 400
2
2
1 200
1 000
0
0
-2
-2
800
600
400
Fiskális impulzus
2013
2015
2012
2012
2011
2009
2010
2006
2009
2003
2008
2000
0
2007
-6
2006
-6
200
2005
-4
2004
-4
Tervezett tárgyévi keretösszeg
Felhasználás (folyó és tőke)
Kiegészített (SNA) elsődleges egyenleg
19
Forrás: MNB
Vállalatok: élénkülő kereslet, csökkenő adósságteher
(a jövedelmezőség mérésének bizonytalanságait mutatja be az 1-3. keretes írás)
Termelési és foglalkoztatási várakozások a
versenyszféra vállalatai körében*
14
2
Szóráspont
1
0
-1
-2
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-3
%
%
180
12
170
10
160
8
150
6
140
4
130
2
120
0
110
-2
100
-4
90
-6
80
Termelési kilátások
Foglalkoztatási várakozások
* Az ágazati indikátorok a hozzáadott értékből vett súlyokkal aggregálva.
A historikus átlagtól vett eltérések. Forrás: Európai Bizottság alapján MNB számítás
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3
A nem pénzügyi vállalatok adóssága** és
kamatterhe a hozzáadott érték arányában
Kamateredmény
Adósság (jobb tengely)
** Nem részvény értékpapírok, hitelek, kereskedelmi hitelek.
Forrás: KSH, MNB
A javuló konjunktúra, a csökkenő forrásköltségek és az
EU források élénkítik a beruházásokat
A beruházási ráta alakulása
(a GDP arányában)
25
Feldolgozóipari beruházásokat befolyásoló
tényezők az ESI felmérés alapján*
35
30
Egyenlegmutató
25
15
10
5
20
15
10
5
0
-5
Vállalatok
Állam
Kereslet
Lakosság
21
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2006
-10
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0
2005
GDP arányában (%)
20
Pénzügyi források
* 2009-ben nem készült felmérés.
Forrás: Európai Bizottság, KSH, MNB számítás
A munkakereslet bővül, de a laza munkapiac és a
várakozások alkalmazkodása fegyelmezi a bérezést
A versenyszféra termelékenységének és munkaköltségének változása
%
6
4
2
0
-2
-4
-6
2005
2006
2007
2008
2009
2010
termelékenység
2011
2012
2013
2014
2015
reál munkaköltség
22
Forrás: KSH alapján MNB számítás
Háztartások: javuló jövedelmi kilátások,
magas, de csökkenő adósságszint
Lakossági jövedelmi és munkanélküliségi
várakozások
16
14
%
Egyenlegmutató
A háztartások pénzügyi vagyona
(a rendelkezésre álló jövedelem arányában)
20
80
%
%
160
10
70
140
12
0
60
120
10
-10
50
100
8
-20
40
80
6
-30
30
60
4
-40
20
40
2
-50
10
20
0
1996
0
-60
1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014
Háztartások által várt munkanélküliségi ráta
Jövedelmi kilátások (jobb tengely)
1999
2002
2005
2008
2011
0
2014
Kötelezettség állomány
Nettó pénzügyi vagyon* (jobb tengely)
23
* A nettó pénzügyi vagyont korrigáltuk a 2011. I. negyedévi magánnyugdíjpénztári vagyonátadással. Forrás: Európai Bizottság, MNB
A fogyasztást a jövedelem-növekedés mellett az
óvatossági motívumok oldódása is támogatja
A háztartások jövedelmének és
fogyasztásának éves változása
10
A megtakarítási ráta és a
munkanélküliség alakulása
%
%
%
8
-4
0
6
-6
-3
4
1993
-2
2015
2013
2011
2009
2007
2005
2003
2001
-8
2015
3
0
2013
10
2011
6
2009
2
2007
12
2005
9
2003
4
2001
14
6
1999
12
8
1997
16
1995
15
Megtakarítási ráta*
Operacionális finanszírozási képesség*
Munkanélküliségi ráta (jobb tengely)
Háztartások fogyasztási kiadása
Bér- és transzferjövedelem
24
Forrás: KSH, MNB
A lakossági beruházások mérsékelten bővülhetnek
(a lakáspiac középtávú kilátásait az 1-2. keretes írás elemzi)
15
5
10
4
5
3
0
2
%
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-10
-20
-20
-30
-30
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
6
%
2015
20
2013
7
2011
25
2009
8
2007
30
2005
9
2003
35
2001
10
1999
40
1997
11
A rendelkezésre álló jövedelem arányában
Lakásárak alakulása
45
1995
ezer darab
Lakásépítések és
lakossági beruházások alakulása
Lakásár/jövedelem arány
(eltérés a hosszú távú átlagtól)
Reál lakásár változása (jobb tengely)
Átadott új építésű lakások
Lakossági beruházás (jobb tengely)
25
Forrás: FHB, KSH, MNB
Kiegyensúlyozott szerkezetű növekedés
A GDP növekedés szerkezete
%
%
6
6
4
4
4
3
2
2
2
0
0
1
-2
-2
-4
-4
2010
2011
2012
2013
2014
%
A GDP negyedéves dinamikája
(szezonálisan igazított adatok)
0
-1
2015
Lakosság végső fogyasztása
Közösségi fogyasztás
Bruttó állóeszköz-felhalmozás
Készletváltozás
Nettó export
GDP
-2
-3
2010
2011
2012
2013
Negyedéves változás
26
2014
2015
Éves változás
Forrás: KSH, MNB
Az infláció az előrejelzési horizont végére alakul a
céllal összhangban
Az infláció alakulása
%
%
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
-1
-1
-2
-2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Maginfláció
Maginfláción kívüli tételek
Indirekt adók hatása
Fogyasztóiár-index
Inflációs cél
Magyar Nemzeti Bank
27
Forrás: KSH, MNB
Rövid távon bázishatások okozhatnak negatív inflációt
(a bázishatások szerepét az 1-1. keretes írás mutatja be)
Rövid távú inflációs előrejelzésünk lefutása
%
4
3
2
1
0
bizonytalansági sáv
Magyar Nemzeti Bank
28
2014.szept.
2014.aug.
2014.júl.
2014.jún.
2014.máj.
2014.ápr.
2014.márc.
2014.febr.
2014.jan.
2013.dec.
2013.nov.
2013.okt.
2013.aug.
2013.júl.
2013.jún.
2013.máj.
2013.ápr.
2013.márc.
2013.febr.
2013.jan.
-2
2013.szept.
-1
CPI
Forrás: KSH, MNB
Az adószűrt maginfláció az élénkülő kereslettel
párhuzamosan emelkedik
Az adószűrt maginfláció és a kibocsátási rés alakulása
5
%
%
6
4
5
3
2
4
1
0
3
-1
2
-2
-3
1
-4
-5
0
2008
2009
2010
Kibocsátási rés
Magyar Nemzeti Bank
2011
2012
2013
2014
2015
Adószűrt maginfláció (jobb tengely)
29
2016
Egyensúlyi pozíciónk kedvező maradhat
Külső egyensúly, lakossági és állami finanszírozási képesség
(a GDP arányában)
%
%
8
8
2015
2014
2013
2012
-10
2011
-10
2010
-8
2009
-8
2008
-6
2007
-6
2006
-4
2005
-4
2004
-2
2003
-2
2002
0
2001
0
2000
2
1999
2
1998
4
1997
4
1996
6
1995
6
Külső finanszírozási képesség
Háztartások nettó finanszírozási képessége
Költségvetési egyenleg (ESA)
Magyar Nemzeti Bank
30
Forrás: KSH, MNB
Összefoglaló tábla
2013
2014
2015
Március
Aktuális
Március
Aktuális
1.5
1.7
2.1
0.7
1.6
0.0
3.3
3.0
2.8
2.5
Háztartások fogyasztási kiadása
0.2
1.3
2.0
1.7
1.9
Bruttó állóeszköz-felhalmozás
5.8
7.3
8.4
3.6
3.9
Export
5.3
5.8
6.2
6.5
6.6
Import
GDP
5.3
1.1
6.2
2.1
6.7
2.9
6.4
2.5
6.5
2.5
Versenyszféra bruttó átlagkereset
3.6
2.4
4.2
3.7
4.0
Versenyszféra foglalkoztatottság
0.8
1.2
2.8
1.0
1.0
Infláció
Indirekt adóktól szűrt maginfláció
Infláció
Gazdasági növekedés
Munkapiac
Magyar Nemzeti Bank
31
Inflációs előrejelzésünket érdemben csökkentettük
Inflációs előrejelzésünk változása a
márciusi előrejelzéshez képest
0.0
Fő tényezők:
eltérés (százalékpont)
-0.1
• Erősebb dezinflációs hatások a
világgazdaság felől
• Március óta erősödött az árfolyam
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
2014
2015
adószűrt maginfláció
adószűrt maginfláción kívüli tételek
adótartalom
32
Növekedési előrejelzésünk rövid távon
jelentősen emelkedett
Növekedési előrejelzésünk változása a
márciusi előrejelzéshez képest
százalékpont
1.0
0.8
Fő tényezők:
0.6
• Kedvezőbb jövedelmi folyamatok
miatt magasabb fogyasztás
• Élénkebb konjunktúra és gyorsabb
EU forrásfelhasználás miatt
magasabb beruházási aktivitás
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
2014
2015
Háztartások végső fogyasztása
Közösségi fogyasztás
Bruttó állóeszközfelhalmozás
Készletváltozás
Nettó export
GDP
33
Alternatív forgatókönyvek kockázati térképe
0.5
Infláció
0.3
0.1
-0.1
-0.3
-0.5
-0.4
-0.2
0.0
GDP (éves növekedés)
0.2
Tartósan alacsony külső infláció
Kedvezőtlen külső környezet és magasabb kockázati prémium
Gyorsabban élénkülő belső konjunktúra
0.4
Előrejelzésünk fő üzenetei
• A gazdasági növekedés kiegyensúlyozott szerkezetben
folytatódik
• A kibocsátás fokozatosan zárkózik fel potenciális szintjéhez, de
a reálgazdaság végig dezinflációs hatású
• Az infláció a kereslet élénkülésével és az idei átmeneti hatások
kiesésével emelkedik a cél közelébe
• Az inflációs cél tartósan laza monetáris kondíciókkal elérhető
Magyar Nemzeti Bank
35
Köszönöm a figyelmet!
Magyar Nemzeti Bank
36

similar documents