Personeelsplan

Report
Personeelsplan
Niveau 4
Kerntaak 1: personeelsmanagement
Blz. 15
Personeelsplan
In een personeelsplan leg je vast:
– hoeveel medewerkers je nodig hebt
– wanneer je deze medewerkers nodig hebt
– over welke capaciteiten deze medewerkers moeten
beschikken.
Onderdeel
Werving
Vragen
Personeelsplan
per onderdeel
Hoeveel mensen moeten er worden
aangenomen?
Opleiding
Welke mensen hebben welke opleiding
nodig? Hoeveel gaat dat kosten?
Promotie
Voor welke leidinggevende functies zijn
mensen nodig? Wie komen er in aanmerking voor promotie? Hoe kunnen ze
worden opgeleid en vastgehouden?
Hoeveel mensen zijn er in de toekomst
nodig, in geval van krimp of groei van
het bedrijf? Hoe is het (natuurlijke)
verloop?
Organisatieontwikkeling
Samenstelling personeelsbestand
Om een goede balans in het personeelsbestand te
realiseren moet je letten op:
– Aantal (FTE, iemand die 60% werkt is 0,6 FTE)
– Leeftijdsopbouw (goede mix van ervaring,
deskundigheid, energie en ideeën)
– opbouw in functieniveau (denkers, kaderfuncties en
doeners, uitvoerders)
– Salariëring (hoe hoger de functie hoe meer salaris)
Inkomen
• Het modaal inkomen 2014 volgens het CPB is
€ 34.500.
Per maand is dit bruto € 2.585 en netto
ongeveer € 1.866.
• Salarissen
Vaststellen van de personeelsbehoefte
– analyse van historische gegevens (kijken naar
personeelsbehoefte van de afgelopen 5 jaar)
– analyse van het huidige personeel (kijken naar
de samenstelling van het huidige personeel)
– analyse van de toekomst (Wil je uitbreiden of
inkrimpen?)
Kengetal
Geeft informatie over
Aandachtspunten
Kengetallen
bij de berekening van dit
verhouding tussen het
Omzet per
getal ga je uit van het
aantal medewerkers
kengetal
is een
dat
arbeidskracht Een
aantal
fte inzicht
(uitgedrukt
in fte’s)
en getal
(fulltime
de behaalde
geeft
in eenomzet
bepaald deel
vaneenheden)
het
bedrijfsproces.
verhouding tussen
omzet en personeelskosten
Omzet per
euro loon
m2
Omzet per
vloeroppervlakte
verhouding tussen
omzet en vloeroppervlakte
geeft, samen met
omzet
per arbeidskracht,
mogelijk een
belangrijke
indicatie voor de
Aanpassing van
het personeelsbestand
Als de personeelsbehoefte niet overeenkomt
met de personeels-beschikbaarheid, dan moet je
maatregelen nemen.
Te veel personeel
Is deze situatie tijdelijk?
– Ja, laat je medewerkers uren opnemen.
– Nee, schrap arbeidsplaatsen
– door natuurlijk verloop
– door gedwongen ontslagen.
Te weinig personeel
Is deze situatie tijdelijk?
– Ja, laat medewerkers overwerken of trek tijdelijk
extra personeel aan.
– Nee, neem nieuwe medewerkers in dienst.
Nieuw personeel
Bij het
aannemen
van nieuw
Contract
Flexibel contract
Contract
voor
onbepaalde
voor bepaalde
tijd
tijd personeel,
kiezenvan
uit
––bijbijlangdurige
grotekun
–en/of
bij
ofje
uitbreiding
permanente
onvoorspelbare
uitbreiding
deverschillende
schommelingen
basiswerkzaamheden
van de in
basiswerkzaamheden
werkzaamheden
gedurende een relatief korte periode
contracten.
––bijbijverwacht
onverwachte
tekorttijdelijke
aan betreffende
tekortenberoepsgroep
in het personeelsbestand
op de
arbeidsmarkt
– een lange, dure inwerkperiode
Natuurlijk verloop
• Veel kan opgelost worden met natuurlijk
verloop
• Verloop

similar documents