NervesystemetBIRG.1415pptx

Report
Nervesystemet S. 5. Dka
Hjernen i tværsnit 1
•
•
•
•
Hjernestammen: forlængede marv,
pons og midthjernen. Forbinder
hjernen og rygmarven. Modtager
impulser fra sanserne og sender
det videre til hjernebark.
Forlængede marv: regulerer
blodtryk, hjertets minutvolume,
åndedræt mm.
Mellemhjernen: Ligger midt i
hjernen og øverst er hjernebjælken.
Forbinder de to hjernehalvdele.
Siderne kaldes thalamus.
Samlecentral for alle sanseindtryk.
Hypothalamus: Bindeled mellem
nervesystemet og
kirtler(hormoner). Drifterne
udspringer her.
Overvågningscentralen.
Hjernen ll
•
•
•
•
•
Lillehjernen: spiller vigtig rolle i
viljestyrede og automatisedrede
bevægelser(Fx at cykle)
Storhjernen: udgør 90 % af
hjernen. Hjernenbarken=cortex, gør
menneske til menneske. Her
udføres højere intellektuelle
funktioner fx læse, skrive, sprog.
Venstre hjernehalvdel: analytisk
tankegang. Arbejder med enkelte
dele. Fx matematik
Højre hjernehalvdel: arbejder i
helheder. Mere kreativ.
De arbejder sammen!
Nervesystemet
Centralnervesystemet (CNS)
Det perifere nervesystem(PNS)
Det autonome nervesystem
Autonome nervesystem(uden vilje)
Sympatiske nervesystem
• Fremmer ”aktivitet” i de
indre organer.
• Forbindelse til de glatte
muskler. Fx tarme.
• Aktiveres i
”krisesituationer” og sætter
kroppen i højere beredskab.
Parasympatisk nervesystem
• Hæmmer ”aktivitet” i de
indre organer.
• Mere fredelige ”aktiviteter”
• Favorisere fordøjelse,
udskillese af affaldsstoffer.
• Vigtigst:
• DE HAR MODSAT
VIRKNING!
Nervecellen
Nerveceller
Neuroner
Gliaceller/ støtteceller for
neuroner- danner myelinskeden
Axonet og de Ranvierske indsnøringer
Natrium-kaliumpumpen/
Jens Christian Skou får nobelprisen i kemi i 1997 for påvisning af Natrium-kaliumpumpen
•Ionpumpen sørger for balancen
mellem cellernes og den
omgivende vævsvæskes natriumog kalium-ioner ved at pumpe
kalium-ioner ind i cellen og
natrium-ioner ud.
• opretholdelsen af
vandfordelingen mellem celler og
vævsvæske
•denne ion-pumpe findes i næsten
alle dyriske celler og danner
grundlag for deres funktion.
Kalium/natriumpumpen
Spændingsstyrede kanaler i cellemembranen
Aktionspotentialet = elektrisk overførsel
Na+ og K+ Ioners vandringer
Udløsning af aktionspotentiale
Synapse-kommuniktion=
kemisk overførsel
Synapsen
Fremmende og hæmmende nerver
Fremmende synapse
• Vesikel med
achetylcholin
• Genoptag
• Achetylcholinreceptor
• Achetylcholin
• Natriumioner
• Calciumioner ind
• Impulsretning ↓
Hæmmende synapse
•
•
•
•
•
•
GABA
GABA genoptag
GABA receptor
Chlorid
Calciumioner
Impulsretning
↓
En refleks
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hjernen
Hjernebjælken (forbinder de 2
halvdele)
Mellemhjernen
Thalamus (sanseinformationer
sult/tørst/temp)
Det limbiske system
Storhjernen
Midthjernen
(søvn/vågenhed)
Hjernebroen(pons)
Den forlængede marv
(Respirationcenter, blodtryk, ))
Hjernestammen
Lillehjernen(Koordinering)
Hypothalamus(overordnet
kontrol, sult, tørst,sex,aggression)
Hypofyse
CNS og PNS
• CNS
• Sensorisk
• Motorisk
• Det autonome
Det autonome nervesystem
• Parasympaticus
• Sympaticus
Refleks
• Sensorisk nerve ind ad
baghornet
• Interneuron i
rygmarven
• Ach og GABA
• Motorisk nerve ud ad
forhornet

similar documents