16 Prev plano valgusa kod eenja valgusa deform stopala dece do 3

Report
Nataša Kojić
Univerzitetska dečja klinika, Beograd
HITNE LABORATORIJSKE ANALIZE U
NEUROLOGIJI
HITNA HOSPITALIZACIJA
KONVULZIJE
 SUMNJA NA MENIGITIS
 AKUTNI NEUROLOŠKI SIMPTOMI I ZNACI

FEBRILNE KONVULZIJE
Krvna slika
 Urin
 SE, CRP
 (unirokultura, hemokultura)

FEBRILNI NAPAD
Poremećaj vode i elektrolita
 Poremećaj acidobazne ravnoteže


Intoksikacija (npr. salicilatima)
AFEBRILNI NAPAD
Glikemija
 Serumski kalcijum : ukupni i jonizovani


Specifična metabolička ispitivanja
 Toksikološke analize
EPILEPSIJA

SERUMSKI NOVO LEKA
- Valproati
- Karbamazepin
- Lamotrigin
MENINGITIS / SY GUILLAIN BARRE
Dijagnoza = pregled likvora
(LUMBALNA PUNKCIJA)
LUMBALNA PUNKCIJA (LP)

Položaj deteta

Dezinfekcija
LUMBALNA PUNKCIJA
LIKVOR
IZGLED :
bistar/mutan/hemoragičan/ksantohroman
 CITOLOŠKI NALAZ :
bojenje + komorica ili razmaz

LIKVOR

PROTEINORAHIJA :
kvalitativna i kvantitativna metoda
 GLIKORAHIJA
simultana glikemija !
 HLORIDI
Serološke analize :
HSV,morbilli, rubeola, CMV, toxoplasma, Borrelia

BAKTERIOLOŠKI PREGLED

Mikroskopski ( bojenje po Gramu)


Kultura likvora
Latex aglutinacija = “brzi test”
POSLE LUMBALNE PUNKCIJE

Ležanje na ledjima i na ravnoj podlozi 2 sata

Retke su komplikacije
(postpunkciona glavobolja)
KONTRAINDIKACIJE ZA LP
Mesto uboda : infekcija ili dismorfija
 Opšte stanje : otežano disanje
hipotenzija/šok
konvulzije
 Hematološki : sklonost ka krvarenju
 Opasnost od HERNIJACIJE moždanih struktura

INTOKSIKACIJA
ZADESNA
 JATROGENA

NAMERNA
- suicidalna
- toksikomanija

PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE
DEPRESORI CNS ( alkohol, sedativi)
 STIMULATORI CNS (amfetamini)
 PERTURBATORI CNS (marihuana,LSD,ekstazi,
lepak)


similar documents