- Psychosociaal centrum

Report
Psychosociaal Centrum
divers en dichtbij
Psychosociaal Centrum
• Fusie sinds 1 januari 2014
– PSC
– Nakuurhome Papiermoleken
• Huidige werking – 2 campussen
– Mechelsestraat
– Oudebaan
Huidige werking
Campus Mechelsestraat
Dagtherapie
• Koraal
• Agaat
• Saffier
• Opaal
 depressie, angst, rouwproblematiek
 persoonlijkheidsproblemen
 psychotische problemen
 heterogene problematiek
Avond- en nachtkliniek: Onyx  heterogene problematiek
Ambulante werking  patiënten van buitenaf of ex-patiënten
Huidige werking
Campus Oudebaan
Mobiel team 

Avondkliniek
en dagkliniek


ernstige langdurige psychische kwetsbaarheid
psychotische problematiek
zwak gestructureerde borderlinepersoonlijkheidsproblematiek
Activiteiten- en ontmoetingscentrum 
ernstige langdurige
psychische
kwetsbaarheid
Toekomstige situatie
Ziekenhuiscampus – Kaboutermansstraat
• Partiële dag
• Partiële nacht
• Poliklinische werking
GGZ campus – Mechelsestraat
• Mobiel team
• Activiteiten en ontmoetingscentrum
Woonzorgproject - Oaselaan
Visie Psychosociaal Centrum
volwassenen die psychisch lijden
< vastgelopen met zichzelf en hun omgeving
> in beweging brengen en houden
zorg in de gemeenschap
verbondenheid van de patiënt met zijn
omgeving
zorgstrategisch plan
ikv
Art107 – netwerk Leuven Tervuren
diverse functies
Functie 1
preventie, promotie van de ggz, vroeg detectie, screening en diagnosestelling
snelle consultatie artsen
samenwerking met Centra GG
module angst en piekeren (psycho-educatie)
consultdesk Vlaams-Brabant
overlegorganisator MDO-PSY
expertise ter beschikking < diverse teams
Functie 2
ambulante intensieve behandelteams
acute of chronische psychische problemen
Mobiel team GGZ Leuven
Oudebaan - functie 2b
216 cliënten, 28 wachtlijst en 15 intakes
14 VTE – samen met UPC Kamillus
• ervaringsdeskundige
• contract aanklampende zorg
• meerjarenplan internering verbeterproject
Functie 3
rehabilitatieteams - werken rond herstel en sociale inclusie
Activiteiten en ontmoetingscentrum
‘t Collectief
103 deelnemers, 28 wachtlijst
7,59 FTE
• ateliers – participatieladder trede 2 en 3
• arbeidszorg – participatieladder trede 4 (en5)
• samenwerking partners non–profit én profit
Functies 3 en 5
rehabilitatieteams - werken rond herstel en sociale inclusie
specifieke woonvormen
woonzorgproject OASELAAN
Wonen:
- intensieve woonvorm
- tijdelijk wonen
Ondersteunende functies:
- mobiel equipe
- stoel op recept
Sociaal commercieel project:
groenzorg – horeca – toerisme - activering
Functie 4
intensieve residentiële behandelunits - acute als chronische psychische problemen
opname noodzakelijk
enkel partiële hospitalisatie
kleinschalige aparte campus
in de gemeenschap
patiënten hebben regie in eigen handen
onderscheid
AVOND en NACHTKLINIEK
DAGKLINIEK
AVOND en NACHTKLINIEK
unieke plaats in Vlaamse GGZ landschap
multidisciplinair team: behandeling en opvang
2 campussen
• Mechelsestraat – doelgroep heterogeen
• Oudebaan – EPA
Toekomst: naar één campus -> werkgroep
- intensifiëring
- belang woonzorgproject
DAGKLINIEK
Campus Mechelsestraat
nieuw: laagdrempelige, snelle opnames
individueel op maat gecombineerd schakelen met
-
eerste lijn
poliklinische werking
stoel op recept
kortdurend programma
andere teams dagkliniek
DAGKLINIEK
Campus Mechelsestraat
intensieve psychotherapie
in groep
nood individueel? -> poliklinische werking
alle klinische doelgroepen die we nu bedienen
verschil zit in indeling volgens
levensfaseproblematiek:
jongvolwassen
volwassen
DAGKLINIEK
Campus Mechelsestraat
psychose werking
in groep – lotgenoten
nood individueel? -> poliklinische werking
interventies in vroege / acute fases
inzicht in kwetsbaarheid
inzetten op mogelijkheden ->
heropnemen
regie eigen leven
DAGKLINIEK
Campus Oudebaan
psychose werking – EPA
overgang nachtkliniek naar meer zelfstandigheid
stoel op recept voor mobiel team en AC/OC
woonzorgproject
intensieve woonvorm – outreach en mobiel team
PROGRAMMA
•
15.00uur
•
15.30uur
–
–
•
Verwelkoming door dhr. Luc Bemelmans, algemeen directeur
Voorstelling:
• nieuwe logo, mevr. Melissa Santervas, inhoudelijk coördinator ‘t Collectief
• nieuwe huis film, mevr. Lisa Swerts, maatschappelijk werkster, team Opaal
• Zorg strategisch plan, dhr. Luc Bemelmans
16.00uur
–
–
–
–
Onthaal met koffie en gebak
Panelgesprek en debat
Moderator: Isabelle Penne, psychotherapeute, team Agaat
Mevr. M. Deboiserie, directeur CGG Passant
Dr. J. Decoster, psychiater, Mobiel CrisisTeam en EPSI/spoed
Dr. G. Pint, huisarts te Wilsele, huisartsenkring KHOBRA, Kuleuven-ACHG
Dr. G. Walpot, psychiater,hoofdgeneesheer Psychosociaal centrum
•
17.00uur Receptie en hapjes
•
18.00uur Einde

similar documents