dit bestand - Gemeente Aartselaar

Report
Algemene Vergadering
Wijkraad Koekoek
Aartselaar, 20/02/2014
Welkom

Bewoners wijk Koekoek

Gemeenteraadsleden.


Sophie De Wit, Burgemeester, bevoegd voor Veiligheid, Burgerlijke stand,
Personeel, Feestelijkheden en relaties Kerkfabriek.

Mark Vanhecke. Schepen van Lokale economie en middenstand, onderwijs, jeugd,
wijkraden en inspraak

Bart Lambrecht Schepen van Mobiliteit, openbare werken, sport en communicatie.
Politie HEKLA:

Johan Janssens (Hoofdinpsecteur, postoverste Aartselaar)

Patrick Suys (Inspecteur)
Agenda

Inleiding en voorstelling leden van de wijkraad

Voorbije en toekomstige activiteiten

Toelichting rond Buurt Informatie Netwerk (BIN) – Johan Janssenss (HEKLA)

Pauze

Website van de wijkraad

Stand van zaken verkeerssituatie in de wijk – Bart Lambrecht (schepen)

Varia en afsluiting
Inleiding
RESPECT
Inleiding

Bestuursleden wijkraad:

Clemence De Dycker –bestuurslid

Marinella De Wachter –penningmeester

Steve Hertoghs –ondervoorzitter

John Ostermeyer –voorzitter

Johan Roef -secretaris

Simonne Van Bogaert –bestuurslid

Jan Van Camp –bestuurslid

Stefan Vanderborght –bestuurslid

Rita Van Tilborg -bestuurslid
Agenda

Inleiding en voorstelling leden van de wijkraad

Voorbije en toekomstige activiteiten

Toelichting rond Buurt Informatie Netwerk (BIN) – Johan Janssenss (HEKLA)

Pauze

Website van de wijkraad

Stand van zaken verkeerssituatie in de wijk – Bart Lambrecht (schepen)

Varia en afsluiting
Activiteiten

Wijkraadvergaderingen

2 mei 2013: verkiezing nieuw bestuur

30 mei 2013

26 juni 2013

28 augustus 2013

19 september 2013

17 oktober 2013

7 november 2013

5 december 2013

3 februari 2014
Activiteiten

Vergadering wijkraadvoorzitters in Aartselaar

8 juni 2013

21 oktober 2013

3 februari 2014

Info uitwisseling wijkraden <> gemeentebestuur:

Info Buurtinformatienetwerk

Actiepunt Koekoek: Heel de wijk Koekoek “zone 30”.

Kan alleen als alle wijkbewoners dit wensen.

Moet via gemeentelijk mobiliteitsplan. Er wordt een studie besteld.
Voorbije activiteiten

Herfstwandeling wijk koekoek op 30 november 2013


47 deelnemers!
Nieuwjaarsreceptie op het Laar op 12 januari 2014

Voorbereid door Clemence
Wandeling wijk koekoek
Geplande activiteiten

Garageverkoop op zondag 27/04/2014

Herfstwandeling op vrijdag 31/10/2014

Sinterklaas op zaterdag 6/12/2014

Nieuwjaarsreceptie op ?
Kasverslag
Wijkraad Koekoek Aartselaar - 2013
type onkosten/inkomsten
activiteiten
bankkosten
bestuursverg
overdr
tft
toelage
type onkosten
wijkraadverg
Eindtotaal
Som van bedrag
-1,93
-41,57
-78,20
833,17
0,00
503,60
0,00
-46,24
1 168,83
Goedkeuring

Goedkeuring activiteiten en kasverslag
Agenda

Inleiding en voorstelling leden van de wijkraad

Voorbije en toekomstige activiteiten

Toelichting rond Buurt Informatie Netwerk (BIN) – Johan Janssenss (HEKLA)

Pauze

Website van de wijkraad

Stand van zaken verkeerssituatie in de wijk – Bart Lambrecht (schepen)

Varia en afsluiting
Buurt Informatie Netwerk

Oproep tot vrijwilligers en coördinator voor BIN Koekoek.
Agenda

Inleiding en voorstelling leden van de wijkraad

Voorbije en toekomstige activiteiten

Toelichting rond Buurt Informatie Netwerk (BIN) – Johan Janssenss (HEKLA)

Pauze

Website van de wijkraad

Stand van zaken verkeerssituatie in de wijk – Bart Lambrecht (schepen)

Varia en afsluiting
Voorstelling website
wijkraad Koekoek
Algemene Vergadering 20 februari 2014
Waarom een website

Eenvoudige manier om te informeren,

Snel een groot bereik mogelijk,

Feedback is mogelijk op elk moment,
Wat is er zoal terug te vinden

Homepage:

Aankondigingen

Voorstelling van de wijkraad,

Agenda,

Activiteiten,

Verkeer,

Verslagen,

Nuttige links,

Contact:

Mail: via een formulier kan je
vragen stellen.

Gastenboek: alle suggesties en
voorstellen zijn steeds welkom.
Meer informatie

Inwoners van onze wijk mogen steeds teksten, foto’s en informatie
doorgeven. Deze kunnen dan op site worden gepubliceerd.

Indien je het contactformulier verstuurt, zullen we zo snel mogelijk
antwoorden maar dit is niet altijd onmiddellijk:

Overleg binnen de wijkraad, …
Waar vind je onze site

www.wijkraadkoekoek.be
Zijn er nog vragen?
Agenda

Inleiding en voorstelling leden van de wijkraad

Voorbije en toekomstige activiteiten

Toelichting rond Buurt Informatie Netwerk (BIN) – Johan Janssenss (HEKLA)

Pauze

Website van de wijkraad

Stand van zaken verkeerssituatie in de wijk – Bart Lambrecht (schepen)

Varia en afsluiting
Mobiliteit in wijk
Koekoek
Schepen van mobiliteit
Bart Lambrecht
Terugblik begin 2013
Telling
Oude Koekoek
Nieuwe Koekoek
September
11196
6452
Peter Benoit
December
8548
8204
Januari
9220
5175
Begin maart
7757
5137
Eind maart
7158
4958
Terugblik begin 2013
Peter Benoitlaan: rijrichting Schelle
Telling eind maart
Vervoersmiddel
Aantal
Gem. snelheid
Tweewielers
204
18,88
Auto
3500
41,07
Transporter
517
40,90
Vrachtwagen
98
36,91
Trailer
8
26,38
Totaal
4327
39,88
Terugblik begin 2013
Nieuwe Koekoekstraat: rijrichting Schelle
Telling eind maart
Vervoersmiddel
Aantal
Gem. snelheid
Tweewielers
126
22,08
Auto
3290
38,14
Transporter
1786
37,36
Vrachtwagen
775
37,53
Trailer
35
32,49
Totaal
6012
37,46
Na proefopstelling

Bezorgdheid te snel rijdende auto’s in Peter Benoitlaan en Nieuwe
Koekoekstraat

‘Slecht gemeten in Nieuwe Koekoekstraat’, hoge snelheden zouden vooral
ter hoogte van bocht liggen

Vraag om snelheidsremmers in beide straten

Suggestie door specialisten:
- Nieuwe Koekoekstraat: ter hoogte van huisnummer 127 en 136
+ bermparkeren duidelijker afbakenen
- Peter Benoitlaan: ter hoogte van nr 35
Telling eind september Nieuwe
Koekoekstraat

Snelheidsovertredingen: 0,76% en 0,79%

Richting Pierstraat: 58,25% minder dan 30 km/u

Richting Schelle:

24,78% onder 30 km/u

30,57% onder 40 km/u

17% onder 50 km/u

0,76% er boven
Telling eind september Nieuwe
Koekoekstraat
Telling
Oude Koekoek
Nieuwe Koekoek
September
11196
Peter Benoit
6452
December
8548
8204
Januari
9220
5175
Begin maart
7757
5137
Eind maart
7158
4958
September
6772
Reacties op bewonersbrieven

Vraag om geen Berlijnse kussens aan te leggen wegens de geluidsoverlast voor
omwonenden

https://www.youtube.com/watch?v=I0IIYmIPNLo

Bloembakken als snelheidsremmers wel gunstig, alsook bermparkeren in
Nieuwe Koekoekstraat afbakenen
Voorstel

Nieuwe Koekoekstraat:
- Bloembak thv nr 127/136
- Bermparkeren afbakenen

Peter Benoitlaan:

Bloembak thv nr 57

Bloembak thv nr 35

Bloembak thv nr 1
-> Telkens aan grachtkant
Toekomst

Nieuwe tellingen op vroegere drie punten, exact een jaar later in maart

Plaatsing snelheidsremmers

Banaan opvolgen

Controles blijven uitoefenen op enkelrichting
Agenda

Inleiding en voorstelling leden van de wijkraad

Voorbije en toekomstige activiteiten

Toelichting rond Buurt Informatie Netwerk (BIN) – Johan Janssenss (HEKLA)

Pauze

Website van de wijkraad

Stand van zaken verkeerssituatie in de wijk – Bart Lambrecht (schepen)

Varia en afsluiting
Varia

Ingezonden vragen:

Overlast Escape / reactie gemeentebestuur op petitie.
Bedankt voor Uw
aanwezigheid.
Tot een volgende
activiteit!

similar documents