template poster inovasi - Laman Web Rasmi Kolej Komuniti

Report
5.0 HASIL INOVASI & KEFUNGSIAN
1.0 RINGKASAN PROJEK
Sistem bekalan merupakan komponen utama dalam sistem pendawaian elektrik bagi memastikan
litar pendawaian dapat berfungsi. Terdapat 2 sistem bekalan yang digunakan iaitu sistem bekalan 1
fasa iaitu 240V dan sistem bekalan 3 fasa iaitu 415V.
Alat ini dibina bagi memudahkan litar pendawaian diuji terutamanya bagi litar pendawaian elektrik
sementara. Ia mudah dibawa dan dikendalikan disamping mengandungi peranti pelindung bagi
tujuan keselamatan.
2.0 CIRI-CIRI INOVASI/REKACIPTA
 ‘PORTABLE DISTRIBUTION BOARD’ ialah alat yang mudah alih bagi memudahkan kaedah P&P
tanpa mengira tempat.
 ‘PORTABLE DISTRIBUTION BOARD’ dihasilkan dengan menggunakan beberapa barangan terpakai.
 Mesra pengguna.
 Mengandungi ciri-ciri keselamatan dan penerangan yang terperinci.
3.0 POTENSI/PROSPEK KEUSAHAWANAN DAN IMPAK
 Boleh dikomersialkan di pusat-pusat pengajian tinggi terutamanya yang menjalankan program
pendawaian elektrik domestik.
 Boleh digunakan di lokasi atau premis sementara.
 Sebagai alat uji litar
4.0 IMPLIKASI KEWANGAN
BIL
ITEM
KOS PER UNIT
KUANTITI
JUMLAH
6.0 KESIMPULAN
‘PORTABLE DISTRIBUTION BOARD’ ini merupakan alat penguji yang banyak memberi manfaat kepada
pelajar antaranya mudah alih, mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik dan mesra pengguna.
7.0 CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
‘PORTABLE DISTRIBUTION BOARD’ boleh ditambahbaik dengan mengecilkan saiz alat serta menambah
ciri – ciri keselamatan sesuai dengan penggunaan luar .

similar documents