LATIHAN BOLA TAMPAR

Report
Mohamad Firdaus bin Ishak
LATIHAN BOLA TAMPAR
 Tahun 6
Tekan Disini
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
MENU BOLA TAMPAR
Pengenalan
Latihan Bola
Tampar
Struktur Latihan
Pemilihan latih
tubi
Kaedah
pengenalan bola
tampar
Rangka Latihan
Bola Tampar
Jurulatih
Latihan
Membuat Servis
Latihan Untuk
Hantaran Atas
Latihan Untuk
Hantaran Bawah
Tajuk
Latihan
Pembiasaan
Dengan Bola
Pendekatan
struktur
pengajaran
Pengenalan
minat
Mengadang
Bola
Tamat
Mohamad Firdaus bin Ishak
PENGENALAN LATIHAN BOLA
TAMPAR
 Bola tampar sesuai kepada lelaki dan perempuan.
 Di Malaysia ai diperkenalkan kepada murid-murid sekolah
rendah.
 Antara kemahiran asas dalam bola tampar ialah, hantaran atas,
hantaran bawah, kemahiran merejam, membuat dan menerima
servis.
 Kemahiran-kemahiran bola tampar boleh dibahagikan kepada
dua iaitu, peringkat asa dan kemahiran peringkat tinggi.
 Pengenalan kemahiran asas perlu dikuasai sebelum menguasai
kemarihan peringkat tinggi.
 Dalam pengajaran bola tampar, kekerapan melakukan sentuhan
bola semasa latihan mesti diberikan perhatian oleh jurulatih.
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
STRUKTUR LATIHAN
Terbahagi kepada beberapa bahagian:
 Sesi pemanasan badan
 Sesi pembangunan kemahiran
 Penggunaan kemahiran di dalam suasana sebenar
permainan
 Permainan kecil & ubah suaian
 Memajukan asas prestasi
Mohamad Firdaus bin Ishak
Sesi Memanaskan Badan
 Sesi ini juga disebut sebagai persediaan untuk pegerakan.
 Sesi ini melibatkan latihan dalam regangan otot-otot, latihan
am dan latihan khusus.
Mohamad Firdaus bin Ishak
Sesi Pembangunan Kemahiran
 Dalam sesi latihan ini, para pemain diperkenalkan akan
sesuatu kemahiran baru.
 Latihan ditumpukan pada perlakuan yang bermula daripada
peringkat awal hingga ke peringkat situasi permainan.
 Latihan lanjutan dan pembangunan kemahiran telah
dipelajari meyusuli selepas kemahiran itu di perkenalkan dan
sudah mula dikuasai pemain.
Mohamad Firdaus bin Ishak
Penggunakan Kemahiran Di
Dalam Suasana Sebenar
Permainan
 Dalam sesi ini para permain didedahkan dengan latihan
dalam suasana permainan, menggunakan teknik-teknik yang
telah diperkenalkan.
 Pemahaman dan kemahiran dalam teknik-teknik ini
dibenarkan perhatian.
Mohamad Firdaus bin Ishak
Permainan Kecil & ubah Suaian
 Permainan kecil ialah latihan menggunakan kemahiran dan
peraturan permainan yang telah diubahsuai.
 Begitu juga dengan saiz gelanggang yang telah di kecilkan.
Mohamad Firdaus bin Ishak
Memajukan Asas Prestasi
 Pada peringkat ini, para pelatih diharapkan telah mampu
melakukan beberapa gerakan atau kemahiran asas, dan
tumpuan struktur latihan ini ialah untuk meningkatkan
kemahiran mereka ini agar prestasi juga ditingkatkan.
 Contohnya. Ialah peningkatan kelajuan, kekuatan daya tahan
dan kusa permain
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
PEMILIHAN LATIH TUBI
 Tentukan sama ada kemahiran / teknik itu baru
diperkenalkan atau yang diperkembangkan yang lalu
 Jenis latihan yang dimasukan di dalam sebuah latih tubi yang
dipilih hendaklah ditentukan
 Penglibatan permain secara maksimum hendaklah
dipastikan
 Kebolehan setiap permain dalam melakukan latih tubi yang
dipilih perlu diambil kira
 Kemudahan/alatan yang ada untuk menjayakan latih tubi
hendaklah ditentukan
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
PENDEKATAN STRUKTUR
KEARAH PENGAJARAN BOLA
TAMPAR
Antara Susunan Pengajaran Kemahiran Bola Tampar:
 Hantaran Atas
 Hantara Bawah
 Servis cedok atau servis bawah tangan
 Rejaman bola
 Adangan Bola
Latihan memakan masa untuk membentuk satu-satu pasukan bola
tampar dan kemahiran pemain.
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
KAEDAH PENGNALAN BOLA
TAMPAR BAGI PEMAIN-PEMAIN
BARU
 Menilai prestasi fizikal setiap pemain
 Mengurangkan perasaan takut permain terhadap bola. Membiasakan dengan aktiviti bola
tampar.
 Memperkenalkan kaedah yang paling mudah untuk memperlajari kemahiran-kemahiran asas
 Memperkenalkan latihan yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan fizikal untuk
mengekalkan kemungkinan kesakitan, kecederaan dan kebosanan.
 Memperkenalkan sebanyakmungkin situasi permainan permulaan seberapa awal yang boleh
apabila permain dapat menguasai hantaran dan servis. Permainan kecil digunakan pada akhir
setiap sesi latihan.
 Memupuk minat terhadap bola tampar dengan mempelbagaikan latihan.
 Mengunakan aktiviti sukan yang lain untuk meningkatkan kebolehan fizikal.
 Permain-permain tidak dipaksa melakukan latihan secara berterusan sepajang sesi latihan.
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
RANGKA LATIHAN BOLEH
TAMPAR
 Tempoh transisi:
Penilaian terhadap latihan dari sudut kekuatan fizikal,
teknik, ketahanan mental, semangat berpasukan.
 Tempoh latihan:
pemain seharusnya cuba memajukan kekuatan fizikal
yang diperlukan untuk bermain bola tampar.
 Tempoh penyempurnaan:
memberi peluang kepada pemain untuk bermain didalam
suasana permainan sebenar.
 Tempoh Pertandingan:
permain perlu mengekalkan tahap kekuatan fizikal dan
ketahanan mental yang tinggi.
Mohamad Firdaus bin Ishak
Jadual latihan tahunan
Tempoh latihan Bil. latihan




Transisi
Latihan
Penyemp
urnan
pertandin
gan
2
2
2
2
Latihan
keseluruhan
70%
20%
10%
0%
Latihan khas
30%
40%
30%
30%
Latihan
teknikal
0%
40%
60%
70%
Jadual latihan untuk latihan dua jam
Tempoh latihan




Transisi
Latihan
Penyempurna
n
pertandingan
Latihan
keseluruhan
85 minit
20
10
0
Latihan khas
Latihan teknikal
35 minit
50
35
35
0 minit
50
75
85
Jadual latihan harian
komponen

memanaskan badan

latihan

senaman pemulihan
jumlah
Jumlah minit
30
80
10
120
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
JURULATIH
Seorang jurulatih perlu memberi perhatiankepada pekarapekara berikut:
 Masa (berapa lama) untuk setiap bahagian latihan
 Aktiviti yang sesuai bagi setiap bahagian
 Menyusun persembahan latihan megikut tingkat tertentu
 Jelaskan tentang apa yang ingin dicapai di dalam sesi
latihan.
 Tahu akan cara-cara untuk mempersembahkan aktiviti-aktiviti
 Menentukan alat-alat dan kemudahan yang diperlukan
disediakan dengan lengkap.
Mohamad Firdaus bin Ishak
Fungsi Jurulatih
Tugas jurulatih
Demostrasi
Proses
Penetapan rangka
Percubaan pertama
Ubah suai dan mantap
Percubaan
Mohamad Firdaus bin Ishak
PENGEKALAN MINAT
 Memberi peluang kepada pemain untuk mencuba
 Mengeluarkan pujian ringkas kepada pemain selepas satu
aktiviti yang berjaya
 Memberi padangan/ komen ke atas sebarang aktiviti yang
kurang berjaya atau tidak sempurna.
 mengadakan ujian-ujian tertentu.
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
LATIHAN MEMBUAT SERVIS
Latihan membuat servis perlu dilakukan pada permulaan, pertengahan, dan akhir
sesi latihan untuk menyesuaikan diri pemain dengan suasana permainan sebenar
 Latihan servis perlu dilakukan secara berpasangan. Bola dipukul melepasi jaring.
Servis bermula pada jarak yang dekat diikuti jarak yang jauh.
 Servis mestilah dihantar ke suatu kawasan atau sasaran tertentu. Rakan
pasangan ditugaskan untuk mengutip bola dan bertukar peranan setiap lima
servis atau kutipan.
 Pemain pertama membuat servis pada sasaran sudut bertentangan di kawasan
permainan lawan. Pemain perlu membuat servis laju dan tidak terlalu tinggi.
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
LATIHAN UNTUK HANTARAN
ATAS
 Perseorangan dan dengan bola. Permain melambung bola
tinggi ke atas dengan postur hantaran atas dan menangkap
bola dengan postur yang sama. Ulang sebanyak 10 kali
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Perseorangan dan bersama bola. Pemain melambung bola
keatas dengan postur hantaran atas dan menyambut bola
selepas ia melantun dari lantai.
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan dan bersama sebiji bola. Permain A
melambung bola lalu ditangkap oleh pemain B. kedua-dua
pemain akan melakukannya secara bergilir-gilir.
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan dan bersama sebiji bola. Pelakuan yang sama
seperti latihan yang sebelum, tetapai bola dilambung, dan
ditangkap oleh pemain B selepas ia melantun dari
lantai/padang. Lakukakan secara bergilir-gilir
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan. Pemain A melambung bola kepada pemain B.
pemain B membuat hantaran atas tanpa menangkapnya.
Perlakuan ini dilakukan sebanyak 10 kali sebelum keduaduanya bertukar peranan.
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan. Pemain A dan B membuat hantaran terus
antara satu dengan lain secara berulang-ulang dan
menggunakan hataran tinggi tetapi pastikan bola dapat di
kembalikan oleh pemain kedua.
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan.
Pemain A
menghantar bola ke
hadapan pemain B.
pemain B bergerak
pantas ke bawah
untuk menerimanya:
tangkap dan tolak
bola kepada pemain
A. ulang sebanyak 10
kali.
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
LATIHAN UNTUK HANTARAN
BAWAH
 Persorangan. Dalam kedudukan berdiri, pemain
melambungkan, kemudian membengkokkan lutut untuk
menerima bola selepas ai melantun dari lantai/padang. Pemain
menggunakan kedua-dua belah tangan untuk menerima bola
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan. Pemain A bersedia dalam kedudukan melutut
dan kedua-dua tangan dalam kedudukan menerima bola ,
diletakan diantara dua kaki. Pemain A mengayun tangan
keatas untuk memukul bola yang dilepaskan oleh pemain B
dari aras tinggi.
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan. Pemain A melambung bola kepada pemain B.
pemain B bergerak untuk menyambut bols dengan membuat
hantaran bawah semasa bola di udara. Tukar peranan
selepas 10 hantaran.
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan. Pemain A dan B membuat hantaran bawah
bertubi-tubi supaya bola tidak terjatuh. Bilangan hantaran
yang dapat dilakukan dikira sebelum bola terjatuh.
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan. Dalam latihan ini anda boleh menggunakan
bola tampar atau bola keranjang atau alternatif lain. Pemain
akan menerima bola dengan kedua-dua tangan,
menghantarnya denagn hantran bawah dan terus
merendahkan badan untuk menggulingkan bola.
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
MENGADANG BOLA
 Berpasangan. Pemain A
memegang bola dengan dua
belah tangan sambil
menghulurkannya ke atas.
Pemain B cuba mengadang
dengan dua belah tangan.
Ulangan sebanyak 10 kali,
dan tukar peranan selepas
itu.
 Berpasangan. Ulang latihan
sebelum tadi. Pemain A
mengerakan bola ke kanan
dan ke kiri dirinya. Pemain B
cuba mengadang bola itu
dengan dua belah tangan.
Ulang 10 kali dan tukar
peranan selepas itu.
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Perseorangan di jaring. Pemain berdiri di depan jaring, dan
cuba melombat setinggi yang boleh untuk melakukan
adangan dengan kedua-dua belah tangan tanpa bola.
Kemudian pemain begerak ke kanan dan ke kiri sambil
melompat dan membuat adangan yang sama.
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan di jaring
dengan bola. Ulang
latihan sebelumnya. Kali
ini pemain menyentuh
bola yang dipegang oleh
rakan di sedelah jaring
seakan-akan melakukan
adangan. Lakukan tiga
kali dan bertukar peranan
dengan rakan.
Mohamad Firdaus bin Ishak
 Berpasangan pemain A berdiri berdiri dihadapan jaring
dengan kedudukan mengadang. Pemain B menghantar bola
ke atas ke atas untuk di tangkap oleh pemain A. pemain A
menangkap bola dan menghantarnya kepada pemain B
sebelum menjejakkan kaki di gelanggang. Lakukan beberapa
kali.
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
LATIHAN PEMBIASAAN DENGAN
BOLA
Pemain harus dapat membiasakan diri dengan bola sebelum
mempelajari tentang permainannya. Pemain harus menjalani
beberapa latihan tertentu, terutamanya yang melibatkan
sentuhan, pukulan, dan hantaran.
Mohamad Firdaus bin Ishak
INDIVIDU
 Dua tangan meleret bola ke hadapan
 Dua tangan meleret bola ke belakang
 Meleret bola ke sisi dengan satu tangan
 Meleret bola ke sisi dengan dua tangan
 Melantun bola dengan satu tangan
 Melantun bola dengan satu tangan bergerakke hadapan dan belakang
 Melantun bola dan bergerak ke kiri dan kanan
 Melantun bola dengan melangkah dengan satu kaki
 Melambung bola ke hadapan , bergerak ke hadapan lalu menangkap
bola sebelum melantun.
 Mengepit bola dan begerak kekiri dan ke kanan
 Mengepit bola dan bergerak ke hadapan , ke kiri dan kanan, lalu ke
atas
 Menyentuh bola dengan dua tangan ( bentuk V )
 Melambung bola dari celah kangkang dan menyambut di hadapan
 Melambung bola, medekam dan menyambut dengan merendahkan
badan
 Melompat dan menyambut bola
Mohamad Firdaus bin Ishak
Latihan pembiasaan dengan bola ( individu )
Mohamad Firdaus bin Ishak
Latihan pembiasaan dengan bola ( individu )
Mohamad Firdaus bin Ishak
Latihan pembiasaan dengan bola ( individu )
Mohamad Firdaus bin Ishak
Latihan pembiasaan dengan bola ( individu )
Mohamad Firdaus bin Ishak
BERPASANGAN
 Membengko sisi
 Memusing
 Menghantar bola dari celah kangkang dan di atas kepala
 Menghantar dan menangkap bola yang dilambung pada jarak
tiga meter
 Melompat, menangkap dan menghantar bola semasa di udara.
 Menghantar bola, memusingkan badan 360’ dan menangkap
bola
 Menghantar bola dan mendekam
 Melompat kuda dan menangkap bola selepas satu lantulan
 Melompat dan menghantar bola dalam bentuk V
Mohamad Firdaus bin Ishak
Latihan pembiasaan dengan bola ( berpasangan )
Mohamad Firdaus bin Ishak
Latihan pembiasaan dengan bola ( berpasangan )
Mohamad Firdaus bin Ishak
Latihan pembiasaan dengan bola ( berpasangan )
Mohamad Firdaus bin Ishak
Latihan pembiasaan dengan bola ( berpasangan )
Menu
Mohamad Firdaus bin Ishak
TAMAT
SEKIAN TERIMA KASIH~
Disediakan oleh : Mohamad Firdaus bin Ishak
Tajuk
Menu

similar documents