VY_32_INOVACE_VV_547

Report
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0996
Šablona/číslo materiálu:
III/2 VY_32_INOVACE_VVD547
Jméno autora:
Mgr. Jana Kubásková
Třída/ročník
1. ročník
Datum vytvoření:
06.12.2013
Vzdělávací oblast:
Umění a kultura
Tematická oblast:
Umění Mezopotámie
Předmět:
Výtvarná výchova s didaktikou
Způsob využití:
Formou prezentace představit
studentům umění Mezopotámie v
období starověku.
Klíčová slova:
Mezopotámie, Babylon,
Chammurapiho zákoník, zikkurat,
Ištařina brána,
Druh učebního materiálu:
Prezentace
UMĚNÍ
MEZOPOTÁMIE
{
Obr.1





Mezopotámie - z řečtiny mesos – mezi a potamos – řeky, tedy mezi
řekami
Obyvateli tohoto území byly dva národy- Sumerové a Akkadové
Tvůrci mezopotámské kultury byli Sumerové
Jde o kulturu, která vzniká mezi řekami Eufratem a Tygridem .
Kolem 3. tis.př.n.l. tu vznikaly první státy s pevnou hierarchií.
3.000 př. Kr. – vynalezli písmo - klínopis. Psali na hliněné
nepálené destičky seříznutým rákosem.
Obr.2
mapa MEZOPOTÁMIE
Obr.3
hliněná destička s klínopisem
Starobabylonská říše
-vznik 2. tisíciletí př. Kr.
 -zakladatel panovník Chammurapi
 -centrem město Babylon


Chammurapiho zákoník: kamenná stéla , pokryta 282
články zákoníku a reliéfem, zobrazujícím boha Šamaše,
jak diktuje zákoník Chammurapimu
Obr.4
Chammurapiho zákoník – kamenná stéla s textem a reliéfem
Obr.5
ARCHITEKTURA
- stavebním materiálem je pálená cihla
 -zikkuraty – vysoké stupňovité stavby
s chrámem na vrcholu
 - zikkurat v městě Ur (2 300př.n.l. )
Obr.6
sumerský zikkurat
Obr.7
zikkurat ve městě Ur ( dnešní Irák)
Novobabylonská říše
-6.st.př.n.l
 -panovník Nabukadnesar

ARCHITEKTURA



- Babylonská věž – svatyně boha Marduka - nejznámější
zikkurat (známý jako stavba při níž v Bibli došlo ke zmatení jazyků)
33m vysoká podezdívka o straně 250m
Údajně stála ještě asi kolem roku 458 př. Kr. (písemné zmínky o ní
učinil Hérodotos), dodnes se nezachovala

Ištařina brána a Procesní cesta v Babylonu

-jsou vybudovány z pálených a modře glazovaných cihel
-zdobené reliéfy lvů (bohyně Ištar), býků (bůh Adad),
rohatých draků (bůh Marduk)

Obr.8
Babylonská věž v podání renesančního
malíře Pietra Breugela
Obr.9
Procesní cesta a Ištařina brána
Obr.10
Ištařina brána - rekonstrukce
Obr.11
reliéf lva – symbol bohyně Ištar
Obr.12
reliéf býka –symbol boha Adada
Obr.13
reliéf draka – symbol boha Marduka
Obr.14
assyrská plastika -reliéf
Použité zdroje















Obr.1 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Berl%C3%ADn_-_Pergamon_-_Porta_d%27Ishtar__Lleons.JPG/800px-Berl%C3%ADn_-_Pergamon_-_Porta_d%27Ishtar_-_Lleons.JPG
Obr.2 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Hammurabi%27s_Babylonia_1.svg/655pxHammurabi%27s_Babylonia_1.svg.png
Obr.3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Early_writing_tablet_recording_the_allocation_of_beer.jpg/782pxEarly_writing_tablet_recording_the_allocation_of_beer.jpg
Obr.4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Milkau_Oberer_Teil_der_Stele_mit_dem_Text_von_Hammurapis_Ges
etzescode_369-2.jpg/484px-Milkau_Oberer_Teil_der_Stele_mit_dem_Text_von_Hammurapis_Gesetzescode_369-2.jpg
Obr.5 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/St%C3%A8le_du_Code_d%27Hammurabi.jpg/245pxSt%C3%A8le_du_Code_d%27Hammurabi.jpg
Obr.6 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SumerianZiggurat.jpg
Obr.7 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Ziggarat_of_Ur_001.jpg/800px-Ziggarat_of_Ur_001.jpg
Obr.8 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Language_topic_image_Breugel%27s_Tower_of_Babel.jpg
Obr.9 - http://img9.rajce.idnes.cz/d0901/1/1384/1384755_4aa255d726fcf971e190d59890f9c1c4/images/04Babylon,_Istarina_brana_2.jpg
Obr.10 - https://img.signaly.cz/photos/046000/46693/ca142c5ade71fbb85180087113fb9071.jpg
Obr.11 - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1190219_Pergamonmuseum_porte_Ishtar_Lion_rwk.jpg
Obr.12 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Ny_Carlsberg_Glyptothek_-_Ishtar-Tor.jpg/800pxNy_Carlsberg_Glyptothek_-_Ishtar-Tor.jpg
obr.13 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Mushkhushu.jpg/800px-Mushkhushu.jpg
Obr.14 - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Human_headed_winged_bull_facing.png/609pxHuman_headed_winged_bull_facing.png
ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 2. rozšířené vyd. Praha: Idea servis, 1999.
ISBN 80-85970-26-0.

similar documents