Borrmall 2

Report
Bearbeta metall med hjälp av:
 Bågfil
 Planfil
 Slipmaskin
 Pelarborrmaskin
 Gängverktyg
 Använd
alltid skyddsutrustning.
Dvs. skyddsskor och skyddsglasögon
Att kapa plattstålet till måttet 75 x 50 x 10 mm.

Slipa och fila så måttet stämmer och att alla vinklar är i
90 graders vinkel samt enligt ritning
Kapning med bågfil.

Sidan A filas plan och vinkelrät (90 grader)

Sidan B slipas plan och vinkelrät (90 grader)

Hålens mått:

Hål 1 borras frigående för M8 skruv.

Hål 2 + 3 borras och gängas för M10 skruv.
Din uppgift: Kapa plattstålet till måttet 75 x 50 x 10 mm.
Slipa och fila så måttet stämmer och är i vinkel samt enligt ritning
50 mm
Hål 1:
Borras för
frigående M8
Hål 3: Borras och
gängas för M10
20 mm
50 mm
75 mm
25 mm
15 mm
40 mm
Hål 2:
Borras och
gängas för M10



Alla mätningar ska göras med skjutmått.
Alla decimaler ska vara med ner till
hundradelsmillimeter.
Mät längd och bredd på plattstålet efter
bearbetningen.

Mät läget på hål 1 och skriv ner resultatet.

Mät läget på hål 2 och skriv ner resultatet.

Mät läget på hål 3 och skriv ner resultatet
M 10 skruv
Markering finns om
det är vänstergängad
skruv/ bult
Frigång för gängor
Godsgänga
Mutter
I

hål 1: montera 1 stycken M8.
Skruven ska monteras med mutter på ena sidan.
 Hål
2 och 3: montera M10 skruv .
Delmoment 1
 Dra
skruven i hål 3 så mycket du orkar.
 Försök att få gängorna att släppa.
 När gängorna släppt, försök att demontera
skruven ur plattstålet.
 Om skruven går av, gå till delmoment 2
Delmoment 2
 Demontera
den avdragna skruven.
 Gör detta med hjälp av att borra ut skruven
utan att skada gängorna.
 Hitta centrum på skruven och gör ordentligt
märke med körnare.
 Borra ur skruven.
 Kontrollera att skruven drar i gängorna och
inte glappar.

similar documents