Finns det kriminella hjärnor?

Report
EFFEKTER AV LUGNANDE
MEDEL – BLAND PSYKISKT
STÖRDA MÄN SOM BEGÅTT
ALLVARLIGA BROTT
Docent Anna Dåderman, fil.dr. (psykologi),
med.dr. (rättspsykiatri)
Universitetslektor i psykologi, Högskolan Väst
1
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
3/14/2014
FRÅN LEKMANNAÖVERVAKARE
TILL FORSKARE
•
Varför missbrukar ungdomar och
unga vuxna Rohypnol och andra
bensodiazepiner?
•
Vad händer i hjärnan när de tar in
lugnande droger?
•
Metaboliserar (omsätter i
kroppen)de lika fort?
•
Varför somnar vissa medan andra
blir aktiva, aggressiva, impulsiva,
utan empati?
2
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
3/14/2014
FOKUS PÅ MISSBRUK AV FLUNITRAZEPAM OCH
ANDRA SÖMN- OCH LUGNANDE MEDEL
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
3
3/14/2014
40% UNGDOMAR SOM
VÅRDAS PÅ §12-HEM
DROGAR SIG MED
ROHYPNOL INNAN DE
BEGÅR BROTT
4
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
3/14/2014
30% RÄTTSPSYKIATRISKT
UNDERSÖKTA MÄN
DROGAR SIG MED
ROHYPNOL INNAN DE
BEGÅR BROTT
5
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
3/14/2014
ROHYPNOL, SAMT
FLUPAM OCH FLUSCAND,
ÄR BORTA FRÅN DEN
SVENSKA MARKNADEN,
MEN DET FINNS
LIKVÄRDIGT PREPARAT:
FLUNITRAZEPAM MYLAN
Biverkningar ska anmälas till
Läkemedelsverket
6
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
3/14/2014
OPLANERAT, IMPULSIVT
ÖVERVÅLD
Flunitrazepam (Mylan, tidigare:
Rohypnol), samt andra
bensodiazepiner som alprazolam
(Xanor) eller diazepam (Diazepam,
Stesolid) skrivs ut av läkare.
7
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
3/14/2014
FLUNITRAZEPAM (MYLAN,
TIDIGARE ROHYPNOL,
FLUSCAN, FLUPAM)
Uppgifter från Läkemedelsverket ur
Världshälsoorganisationens
biverkningsregister (2013).
Flunitrazepam är förbjudet i USA.
De flesta anmälningar kommer
från Frankrike och Tyskland.
8
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
3/14/2014
ALPRAZOLAM (XANOR)
Uppgifter från Läkemedelsverket ur
Världshälsoorganisationens
biverkningsregister (2013).
De flesta anmälningar kommer
från USA, men även från Frankrike
och Tyskland.
9
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
3/14/2014
DIAZEPAM (DIAZEPAM,
STESOLID, TIDIGARE
VALIUM)
Uppgifter från Läkemedelsverket ur
Världshälsoorganisationens
biverkningsregister (2013).
De flesta anmälningar kommer
från USA, men även från Tyskland.
10
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
3/14/2014

Misstänkta biverkningar av
läkemedel ska rapporteras till
Läkemedelsverket. I Sverige
rapporteras nästan inga psykiska
biverkningar av läkemedel. Varför
är det så?

Jag tackar Läkemedelsverket för
uppgifter om biverkningar av
läkemedel.
FÖR ATT KUNNA FÖRSTÅ HUR EN PERSON
KAN REAGERA TILL FÖLJD AV LUGNANDE
MEDEL ÄR DET BRA ATT KUNNA KÄNNA TILL
AKTUELL FORSKNING OCH REGISTRERADE
PSYKISKA BIVERKNINGAR AV DESSA MEDEL
Anna Dåderman, Vuxna och psykisk hälsa, Stockholm
11
3/14/2014

similar documents