Jorden och livets utveckling, Del 1

Report
*
Av: Klass 2A VT-14
Big Bang – Den stora smällen
Av: Filippa, Hilda, Oscar, Liam
För länge sedan fanns inte universum. Allt som skulle
bli universum var inte mycket större än en ärta. Allt
som finns nu var inne i den lilla ärtan. Till slut
exploderade den. Det tog bara en sekund innan
explosionen var över.
Efter Big Bang tog utvecklingen mycket lång tid.
Efter flera miljarder år bildades stora moln av gas
och damm. Universum blir hela tiden större, större
och större.
Big Bang hände för 15 000 000 000 år sedan. Det
här är en teori. En del människor tror att det gick
till på ett helt annat sätt.
Solar, stjärnor och galaxer
Av: Ida, Viktoria, Joel
Av gasmolnen från Big Bang bildades det miljontals
stjärnor och galaxer.
Vår galax heter
Vintergatan, men
andra människor i
världen kallar den
för Mjölkgatan.
Solen var inte den första stjärnan. Vår sol är ganska ung
och en liten stjärna jämfört med många andra stjärnor.
När vår sol föddes blev det bitar kvar av födelsemolnet.
Solens yta är cirka 5 500 grader varm och solens kärna
är 15 miljoner grader varm. Solen har mörka solfläckar
som är lite svalare. De är 4000 grader varma.
Om solen var en
jättebadboll så
skulle jorden vara
ett litet
pepparkorn.
Jorden bildas
Av: Hanna, Ludde, Axel, Agnes
Jorden bildades för ungefär 4 och en halv till 5
miljarder år sedan. Jorden bildades av skräp som kom
från solen. Av solskräpet från solen så bildades jorden
och andra planeter i vårt solsystem.
Först var jorden ett
glödande klot som
kretsade runt solen.
Jorden svalnade
långsamt.
Jorden fick en skorpa
som gjorde så att berg
och vulkaner skapades.
Det fanns inget liv på
jorden.
Jorden har ett skydd runt sig som skyddar från
solens strålar så att det inte blir för varmt på jorden.
Det skyddet kallas atmosfär.
Jordens inre
Av: Ludwig, Edna, Alice, Jakob
Det tog miljoner år för jordskorpan att svalna.
Jorden består av sten och lava. Men den ser inte
likadan ut inuti som utanpå.
Jordskorpans yta
består av plattor
som är som ett
pussel. Plattorna
rör på sig.
Skorpans tjocklek
är 10 till 100 km. I
Sverige är skorpan
mellan 40 till 50
km tjock. I havet
är skorpan tunnast.
Jordens radie är 6 400 km och en radie är från kärnan till
skorpan.
Det finns tre delar av jorden. De heter jordskorpan ,
manteln och kärnan. Kärnan har två delar en ytter och en
inre.
Den inre kärnan är
fast och är 5000
grader varm och den
yttre kärnan är
flytande och är 3000
grader varm.
Vulkaner
Av: Evelina, Vilma, Adam, Tova
En vulkan bildas när det blir en spricka i vår jordskorpa. Då
sprutar det upp en glödande massa. Där det sprutar upp
glödande massa är det en vulkan.
Den glödande massan är bara smält berg. Den glödande
massan sprutar högt upp i luften. När massan kommer upp
ur vulkanen kallas den för lava. Massan kommer från
jordens inre och innan det kommer ut kallas det för magma.
En vulkan sprutar ur sig massor av gaser. Av dessa gaser
blir det vattenånga.
Av vulkanutbrott kan det bli jordbävningar eller som det
också kallas jordskalv. När en jordbävning sker skakar
jordskorpan. När en jordbävning sker så skakar det
väldigt häftigt.
Vulkaner kan bilda öar
och berg. En vulkan kan
se ut på olika sätt till
exempel höga och
långa, sneda, raka och
platta och spetsiga och
svarta, röda och ibland
snöiga på toppen.
Det stora regnet, floder, sjöar och hav Av: Tilda, Melvin, Isabella
När jorden hade svalnat blev den skrynklig och fick en
skorpa.
Sen blev det väldigt många vulkanutbrott. Från vulkanerna
sprutade det lava, grus och gaser. En av gaserna var
vattenånga.
Vattenångan klumpade
ihop sig till gigantiska
moln. Det var då allt
regn började . Det
regnade i miljontals
år. Av det regnet blev
det floder sjöar och
hav.
Det är samma vatten nu idag som regnade
ner för miljontals år sen.
Livet började i havet
Av: Noel, Elsa, Tira, William
Det första livet började i vattnet.
Det första livet hade
bara en enda cell, ingen
cellkärna och var väldigt
litet. Det livet hette
prokaryot. Det betyder
före kärnan.
Det fanns inget syre i
vattnet då. Syre var
giftigt för encellingen.
Det här hände för 3 500 miljoner år sedan.
Sedan bildades encellingar som hade en cellkärna och
alger som använde solljuset till att göra sin egen näring.
Algerna tillverkade också syre. Sedan klumpade några
encelliga djur ihop sig och blev till nya djur och alger.
Källor:
SESAM Universumboken, Marie Rådbo, Almqvist & Wiksell
SESAM Forntidsboken, Cecilia Lidström Holmberg, Almqvist & Wiksell
Rymdboken, Göran Tengnäs, Betapedagog
Urtidsboken, Lena Kallenberg & Bisse Falk, Tiden
Nya Vi ser oss omkring, Natur och Kultur
Vår jord 1 Jordklotet, Liber
Vår jord 1 Livets uppkomst, Liber
ungafakta.se
naturhistoriskariksmuseet.se
Big Bang – hur jorden och livet skapades, film från SLI
Rymden i fokus: Jorden, film från SLI

similar documents