Presentation av figurer och tabeller i Analysboken 2012

Report
ANALYSBOKEN
Cancer i sydöstra Sverige
Åldersrelaterade skillnader i cancervården
Januari 2013
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
Åldersspecifik incidens
600
Kvinnor, diagnostiserade 2009-2011
500
per 100 000
400
300
200
100
0
0-4
5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
Åldersgrupp
2
Datauttag gjordes sep-2012 ur den regionala cancerregistret
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
• Fjärrmetastaser vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011
Fjärrmetastaser
Inga fjärrmetastaser vid diagnos
Har fjärrmetastaser vid diagnos
Antal
Andel (% )
yngre än 45 år
177
98,3
3
1,7
45 år - 59 år
663
97,5
17
2,5
60 år - 74 år
991
98,0
20
2,0
75 år eller äldre
466
93,8
31
6,2
2 297
97,0
71
3,0
Totalt
Antal
Andel (% )
3
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från att patienten söker för symtom till behandlingsstart (operation, cytostatika-, endokrin- eller strålbehandling).
Screeningsupptäckta fall är exkluderad i denna analys. Kan vara på vårdcentral, bröstmottagning eller annan läkarmottagning.
4
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från att patienten söker för symtom till behandlingsstart (operation, cytostatika-, endokrin- eller strålbehandling).
Screeningsupptäckta fall är exkluderad i denna analys. Kan vara på vårdcentral, bröstmottagning eller annan läkarmottagning.
5
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från att patienten söker för symtom till behandlingsstart (operation, cytostatika-, endokrin- eller strålbehandling).
Screeningsupptäckta fall är exkluderad i denna analys. Kan vara på vårdcentral, bröstmottagning eller annan läkarmottagning
Möjlighet att få behandling inom 28 dagar
Oddskvoter med konfidensintervall
4
Justerat för:
3,5
- Patientens hemlän vid diagnos (P-värde<0,001)
- Fjärrmetastas vid diagnos (P-värde=0,63)
- Preoperativ multidisciplinär konferens (P-värde<0,001)
3
2,5
2,38
2,18
2
1,83
1,5
1,66
1,76
1,57
Referens:
1
75 år eller äldre
0,5
Ojusterat
0
yngre än 45 år
45 år - 59 år
Justerat
60 år - 74 år
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
6
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
• Preoperativ multidisciplinär konferens
diagnosperioden 2009 – 2011
Preoperativ MDK
100%
28
22
4
151 43
109 21
54
218
31
88
80%
109
322
138
128
33
210
228
68
81
60%
47
118
423
40
160
626
125
210
188
101
247
40%
65
20%
Uppgift saknas
Nej
Ja
0%
-
yngre än 45 år
-
45 år - 59 år
-
60 år - 74 år
-
75 år eller äldre
-
7
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken- Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
• Preoperativ multidisciplinär konferens
diagnosperioden 2009 – 2011
Möjlighet att fallet diskuteras i preop. MDK
oddskvoter med konfidensintervall
4
Justerat för:
3,5
- Patientens hemlän vid diagnos (P-värde<0,001)
- Fjärrmetastas vid diagnos (P-värde=0,10)
3
- Screeningupptäckt (P-värde=0,02)
2,5
2
1,87
1,86
1,65
1,5
1,65
1,42
1,33
1
Referens:
75 år eller äldre
0,5
Ojusterat
0
yngre än 45 år
45 år - 59 år
Justerat
60 år - 74 år
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
8
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
• Postoperativ multidisciplinär konferens
diagnosperioden 2009 – 2011
Postoperativ MDK
100%
14
10
43
135
6
84 118
259
115
20
184
53
24
479
42
539
103
287 249
195
100
60%
53
57
38
59
80%
54
1520
684
221
71
148
47
40%
20%
Uppgift saknas
Nej
Ja
0%
-
yngre än 45 år
-
45 år - 59 år
-
60 år - 74 år
-
75 år eller äldre
-
9
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
• Postoperativ multidisciplinär konferens
diagnosperioden 2009 – 2011
Möjlighet att fallet diskuteras i postop. MDK
oddskvoter med konfidensintervall
4
Justerat för:
3,5
- Patientens hemlän vid diagnos (P-värde<0,001)
- Fjärrmetastas vid diagnos (P-värde=0,39)
3
2,5
- Screeningupptäckt (P-värde=0,99)
2,36
2,32
2
1,90
1,85
1,5
1,44
1,37
1
Referens:
75 år eller äldre
0,5
Ojusterat
0
yngre än 45 år
45 år - 59 år
Justerat
60 år - 74 år
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
10
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
• Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011
Kompletterande bröstoperation i en andra seans p.g.a. tumördata.
Sydöstra regionen
332
37
101
870
NEJ
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
75 år eller äldre
JA 269
116
133
15
547
11
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
BRÖSTCANCER
• Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011
Kompletterande bröstoperation i en andra seans p.g.a. tumördata.
Jönköpings län
125
Östergötlands län
12
39
287
NEJ
JA
18
125
353
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
75 år eller äldre
99
JA
46
55
35
NEJ
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
75 år eller äldre
2
189
92
Kalmar län
33
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
75 år eller äldre
51
6
7
27
82
231
230
NEJ
JA
78
37
27
7
127
12
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
HUVUD- och HALSCANCER
Åldersspecifik incidens
100
Män, diagnostiserade 2009-2011
Kvinnor, diagnostiserade 2009-2011
per 100 000
80
60
40
20
0
0-4
5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
Åldersgrupp
13
Datauttag gjordes sep-2012 ur den regionala cancerregistret
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
HUVUD- och HALSCANCER
• Stadium vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011
Stadium vid diagnos
Lågstadium (I - II)
Antal
Andel (% )
Högstadium (III - IV)
Antal
Andel (% )
yngre än 45 år
11
44,0
14
56,0
45 år - 59 år
31
38,3
50
61,7
60 år - 74 år
78
46,7
89
53,3
75 år eller äldre
52
56,5
40
43,5
172
47,1
193
52,9
Totalt
14
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
HUVUD- och HALSCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från remissankomst (eller patienten sökte själv) till öronspecialistmottagningen till behandlingsstart (operation, preoperativ
cytostatika- eller preoperativ strålbehandling).
15
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
HUVUD- och HALSCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från remissankomst (eller patienten sökte själv) till öronspecialistmottagningen till behandlingsstart (operation, preoperativ
cytostatika- eller preoperativ strålbehandling).
16
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
HUVUD- och HALSCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från remissankomst (eller patienten sökte själv) till öronspecialistmottagningen till behandlingsstart (operation, preoperativ
cytostatika- eller preoperativ strålbehandling).
Möjlighet att få behandling inom 28 dagar
Oddskvoter med konfidensintervall
10
9
Justerat för:
- Patientens hemlän vid diagnos (P-värde=0,09)
8
- Kliniskt stadium vid diagnos (P-värde=0,13)
7
- Kön (P-värde=0,88)
- Läppcancer (P-värde<0,001)
6
- Performance status (enligt WHO) (P-värde=0,96)
5
4
3
2
1
1,39
0,70
0
0,28
0,56
0,51
Ojusterat
-1
yngre än 45 år
45 år - 59 år
Referens:
0,78
75 år eller äldre
Justerat
60 år - 74 år
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
17
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
HUVUD- och HALSCANCER
• Preoperativ multidisciplinär konferens
diagnosperioden 2009 – 2011
Preoperativ MDK
100%
7
2
5
2
40
2
20
80%
3
1
17
3
71
6
71
26
14
8
3
6
12
7
23
5
12
137
40
68
30
15
60%
40%
20%
Uppgift saknas
Nej
Ja
0%
-
yngre än 45 år
-
45 år - 59 år
-
60 år - 74 år
-
75 år eller äldre
-
18
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
HUVUD- och HALSCANCER
• Preoperativ multidisciplinär konferens
diagnosperioden 2009 – 2011
Möjlighet att fallet diskuteras i preop. MDK
oddskvoter med konfidensintervall
12
11
Justerat för:
10
- Patientens hemlän vid diagnos (P-värde=0,80)
- Kliniskt stadium vid diagnos (P-värde=0,01)
9
- Kön (P-värde=0,69)
8
- Läppcancer (P-värde<0,001)
7
- Performance status (enligt WHO) (P-värde=0,01)
6
5
4
3
2
2,24
1,78
1,87
Referens:
1
0,26
0
Ojusterat
-1
yngre än 45 år
45 år - 59 år
0,24
0,57
75 år eller äldre
Justerat
60 år - 74 år
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
19
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
Åldersspecifik incidens
500
Män, diagnostiserade 2009-2011
Kvinnor, diagnostiserade 2009-2011
per 100 000
400
300
200
100
0
0-4
5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
Åldergrupp
20
Datauttag gjordes sep-2012 ur den regionala cancerregistret
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
• Fjärrmetastaser vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011
Fjärrmetastaser
Inga fjärrmetastaser vid diagnos
Antal
yngre än 45 år
Andel (% )
Har fjärrmetastaser vid diagnos
Antal
Andel (% )
34
81,0
8
19,0
45 år - 59 år
163
76,9
49
23,1
60 år - 74 år
616
78,3
171
21,7
75 år eller äldre
731
83,8
141
16,2
1 544
80,7
369
19,3
Totalt
21
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från diagnosdatum till behandlingsstart (operation, preoperativ cytostatika- eller preoperativ strålbehandling).
Akuta operationer exkluderades i analysen.
22
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från diagnosdatum till behandlingsstart (operation, preoperativ cytostatika- eller preoperativ strålbehandling).
Akuta operationer exkluderades i analysen.
23
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från diagnosdatum till behandlingsstart (operation, preoperativ cytostatika- eller preoperativ strålbehandling).
Akuta operationer exkluderades i analysen.
Möjlighet att få behandling inom 28 dagar
Oddskvoter med konfidensintervall
3,5
Justerat för:
3
- Patientens hemlän vid diagnos (P-värde<0,001)
- Fjärrmetastas vid diagnos (P-värde=0,68)
- Kön (P-värde=0,02)
2,5
- Tumörlokalisation (Kolon/Rektum) (P-värde<0,001)
2
1,5
1,24
1,23
1
1,07
Referens:
1,02
0,97
75 år eller äldre
0,78
0,5
Ojusterat
0
yngre än 45 år
45 år - 59 år
Justerat
60 år - 74 år
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
24
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
• Preoperativ multidisciplinär konferens (akuta operationer exkluderades i analysen)
diagnosperioden 2009 – 2011
Preoperativ MDK
100%
3
8
2
13
18
22
20
60
88
104
150
86
78 252
85 150 100 335
80%
10
53
60%
3
140
30
16
312
96
21
66
40%
241
49
3
20%
52
Uppgift saknas
Nej
Ja
0%
-
yngre än 45 år
-
45 år - 59 år
-
60 år - 74 år
-
75 år eller äldre
-
25
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
• Preoperativ multidisciplinär konferens (akuta operationer exkluderades i analysen)
diagnosperioden 2009 – 2011
Möjlighet att fallet diskuteras i preop. MDK
oddskvoter med konfidensintervall
5
Justerat för:
4,5
- Patientens hemlän vid diagnos (P-värde<0,001)
4
- Fjärrmetastas vid diagnos (P-värde<0,001)
- Kön (P-värde=0,01)
3,5
- Tumörlokalisation (Kolon/Rektum) (P-värde<0,001)
3
2,5
2,41
2
1,99
1,72
1,71
1,78
1,5
1,50
Referens:
1
75 år eller äldre
0,5
Ojusterat
0
yngre än 45 år
45 år - 59 år
Justerat
60 år - 74 år
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
26
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
• Postoperativ multidisciplinär konferens
diagnosperioden 2009 – 2011
Postoperativ MDK
100%
2
6
7
7
5
6
22
96
52
144
143
11
37 155
67 263
39
29
60%
33
257
69
12
80%
20
123
231
486
35
105 411
106
40%
75
20%
Uppgift saknas
Nej
Ja
0%
-
yngre än 45 år
-
45 år - 59 år
-
60 år - 74 år
-
75 år eller äldre
-
27
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
• Postoperativ multidisciplinär konferens
diagnosperioden 2009 – 2011
Möjlighet att fallet diskuteras i postop. MDK
oddskvoter med konfidensintervall
16
14
Justerat för:
- Patientens hemlän vid diagnos (P-värde<0,001)
- Fjärrmetastas vid diagnos (P-värde=0,22)
12
- Kön (P-värde=0,15)
- Tumörlokalisation (Kolon/Rektum) (P-värde=0,003)
10
8
6
4,78
4
3,75
3,10
2,86
2
2,01
1,96
Referens:
Ojusterat
0
yngre än 45 år
45 år - 59 år
75 år eller äldre
Justerat
60 år - 74 år
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
28
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
• Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011
Död inom 30 dagar efter operation.
Sydöstra regionen
674
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
75 år eller äldre
1
1
16
NEJ
JA
36
63
45
178
641
29
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
KOLOREKTALCANCER
• Postoperativa komplikationer - diagnosperioden 2009 – 2011
Död inom 30 dagar efter operation.
Jönköpings län
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
75 år eller äldre
220
9
Östergötlands län
279
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
75 år eller äldre
JA
13
JA
30
21
17
1
1
5
NEJ
NEJ
55
203
21
Kalmar län
14
77
yngre än 45 år
45 år - 59 år
60 år - 74 år
75 år eller äldre
175
278
2
NEJ
JA6
12
10
46
160
30
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
LUNGCANCER
Åldersspecifik incidens
250
Män, diagnostiserade 2009-2011
Kvinnor, diagnostiserade 2009-2011
per 100 000
200
150
100
50
0
0-4
5-9
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
Åldersgrupp
31
Datauttag gjordes sep-2012 ur den regionala cancerregistret
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
LUNGCANCER
• Fjärrmetastaser vid diagnos - diagnosperioden 2009 – 2011
Fjärrmetastaser
Inga fjärrmetastaser vid diagnos
Antal
yngre än 60 år
Andel (% )
Har fjärrmetastaser vid diagnos
Antal
Andel (% )
60
46,4
66
53,6
60 år - 74 år
285
56,9
203
43,1
75 år eller äldre
137
52,8
115
47,2
Totalt
482
54,3
384
45,7
32
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
LUNGCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från att remiss registrerades vid utredande klinik till behandlingsbeslut.
33
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
LUNGCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från att remiss registrerades vid utredande klinik till behandlingsbeslut.
34
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
LUNGCANCER
• Väntetid till behandlingsstart - diagnosperioden 2009 – 2011
Tid från att remiss registrerades vid utredande klinik till behandlingsbeslut.
Möjlighet att få behandling inom 28 dagar
Oddskvoter med konfidensintervall
4
3,5
Justerat för:
- Patientens hemlän vid diagnos (P-värde=0,26)
- Fjärrmetastaser vid diagnos (P-värde<0.001)
3
- Kön (P-värde=0.69)
- Performance status (enligt WHO) (P-värde<0.001)
2,5
2,31
2
1,73
1,5
1,28
1
Referens:
75 år eller äldre
0,98
0,5
0
Justerat
Ojusterat
yngre än 60 år
60 år - 74 år
yngre än 60 år
60 år - 74 år
35
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
LUNGCANCER
• Multidisciplinär konferens
diagnosperioden 2009 – 2011
MDK
100%
13
80%
11
14
38
42
59
48
52
34
40
111
246
97
60%
37
142
18
121
407
76
20
85
177
31
40%
25
20%
Uppgift saknas
Nej
Ja
0%
-
yngre än 60 år
-
60 år - 74 år
-
75 år eller äldre
-
36
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA
Källa: Analysboken - Åldersrelaterade skillnader i cancervården
LUNGCANCER
• Multidisciplinär konferens
diagnosperioden 2009 – 2011
Möjlighet att fallet diskuteras i MDK
oddskvoter med konfidensintervall
3,5
Justerat för:
- Patientens hemlän vid diagnos (P-värde<0,001)
3
- Fjärrmetastaser vid diagnos (P-värde<0,001)
- Kön (P-värde=0,12)
- Performance status (enligt WHO) (P-värde<0,01)
2,5
2
1,5
1,80
1,63
1,77
1,75
Referens:
1
75 år eller äldre
0,5
0
Ojusterat
yngre än 60 år
Justerat
60 år - 74 år
yngre än 60 år
60 år - 74 år
37
Datauttag gjordes sep-2012 ur kvalitetsregistret i INCA

similar documents