Anthony Giddens - Log in to PING PONG

Report
En av de främsta samhällsteoretikerna.
Struktureringsteorin Moderniteten
Struktureringsteorin
Fokus: Människans förmåga att reflektera över
och reglera sina handlingar. Ger människan stor
makt – kan förändra sitt liv.
Avsåg att studera hur människan agerar socialt.
Struktur
System
Strukturens dualitet
Reflexiviteten ingår i människans medvetande.
Centralt begrepp för Giddens.
Måste ta hänsyn till dubbla hermeneutiken när
man studerar människor – tolkning av redan
tolkat material. Individer är reflexiva och likaså
forskare.
Reflexivitet
Omedveten
Diskursiv
Praktiskt
Reflexivitet
Omedvetenhet
Känslomässiga minnen
som är svåra att
reflektera över.
Diskursivt medvetande
Praktiskt medvetande
Aktiv reflektion och
diskussion över
handlingar.
Minnen och kunskaper
som utan reflektion
används för att hantera
det vardagliga livet (tyst
kunskap).
Består av regler och resurser.
Regler: Enligt Giddens icke-formella föreskrifter om hur man
ska handla.
Resurser: Makten att ha valmöjligheter för
handlingsalternativ.
Rutiner (praktiskt medvetande) och regler håller samman
vardagslivet vilket ger en struktur (skapas genom handling).
Struktur och tilltro på omgivningen krävs för att känna
ontologisk trygghet.
Fråntas man tryggheten uppstår en kritisk situation.
.
Regler
Resurser
Resurser
Allokativa
Auktoritativa
Kapacitet att
styra och
kontrollera
människor
Kapacitet att
påverka materiell
omgivning
Makt
Produceras ofta av oavsiktliga handlingar – t.ex
svenska kösystemet. Uppstår genom
strukturer.
Strukturens dualitet
Strukturer både begränsar och möjliggör sociala
handlingar.
Handlingar
Konsekvenser
Samhälle
• Moderniteten är något unikt jämfört med
tidigare samhällsformer.
• Social interaktion sker inte på samma sätt som
tidigare.
• Pengar har blivit abstrakta. Möjlighet till kredit
sätter tiden ur spel. Förlitar oss på experter inom
områden vi inte har någon kunskap om.
• Identiteten är ett formbart projekt, inte
förutbestämd – kan leda till ångest.
• Moderniteten medför att vi måste ansvara för oss
själva, exempelvis vår hälsa (folkhälsovetenskap).
Modernitet, identitet och ambivalens
Religion
Globalisering
Människan
Livsstil
Kultur
o Kritiken mot Giddens är hård.
o Han samlar allt i en teori vilket
begränsar.
o Abstrakt.
o Svåranvänd.

similar documents