II. GIMNAZIJA MARIBOR Gibanje Zemlje v vesolju

Report
II. GIMNAZIJA MARIBOR
Projektna naloga pri informatiki
Mentor:
prof. Vesna Vervega
18.4.2010
Avtor:
Daša Brecelj
Zgodovina opazovanj
- Klavdij Ptolemej
- Nikolaj Kopernik
- Johannes Kepler
Vrtenje (rotacija) Zemlje in kroženje
(revolucija) Zemlje
-24 ur, natančneje 23 ur, 56 minut in 4 sekunde
-zemlja kroži okrog Sonca po ravnini ekliptike, ki jo ekvator
seka pod kotom 23,5°
-različni kraji na Zemlji se vrtijo z različno hitrostjo
-orbita ni popoln krog, temveč elipsa
Posledice vrtenja in kroženja Zemlje
-Koledarsko leto
- Sončev dan
- Menjavanje dneva in noči
-Sploščenost Zemlje
- Dolžina dneva
- Letni časi
- Toplotni pasovi Zemlji
- Coriolisova sila
Sončev dan
-traja 24 ur
- Siderski (zvezdni) dan - čas enega navideznega obrata
nebesne oble
(23 ur, 56 minut in 4.09 sekunde)
Menjavanje dneva in noči
-najbolj opazna posledica Zemljinega vrtenja okoli vrtilne osi
- v vsakem trenutku je osvetljena natanko polovica Zemlje
- druga polovica je obrnjena stran od Sonca
- ima cel kup posledic
Sploščenost Zemlje
- gre pripisati njenemu vrtenju
- vpleteni sta centrifugalna in centripetalna sila
- vrtenje z vplivom Meseca povzroča tudi plimovanje morja
Dolžina dneva
- se skozi leto spreminja
- najbolj se spreminja okrog tečajev
- najmanj se spreminja okrog ekvatorja
Letni čas
- imamo štiri letne čase
Toplotni pasovi Zemlje
- za ogrevanost pomemben vpadni kot sončnih žarkov
- večji vpadni kot je vzrok nastanku toplotnih pasov Zemlje
- tropski pas območje stalno visokega Sonca
- hladni toplotni pas zaznamuje zelo nizko Sonce
Coriolisova sila
- odklon horizontalnih gibanj na površju Zemlje
- ime po francoskem inženirju Gaspardu Gustavu Coriolisu
- vsa velika gibanja po površju Zemlje se odklanjajo od
prvotne smeri
- pomemben dejavnik pri pihanju pasatov
Viri
- Astronomija, Mario Rigutti, 1986 Firenze
-Leksikon Zemlje, John Fardon, 2000, Ljubljana
-Najlepša knjiga o vesolju, Martin Redfern, 1999 Trst
Viri slik
-http://spiritualoasis.files.wordpress.com/2006/10/earthfrom-space-western.jpg
-http://earthspacescience.files.wordpress.com/2009/09/ear
th_rotation1.jpg
-http://www.geos.ed.ac.uk/sages/image_gallery/general/ea
rth-space.jpg
-http://daily23.files.wordpress.com/2009/10/earth_1.jpg

similar documents