Bäckenbotten vilken tur annars skulle allt ramla ur

Report
Bäckenbotten
-vilken tur, annars
skulle allting ramla
ur!
•
Maria Kramer Lohse Leg sjukgymnast
• 2011
Bild 1.1
DEFINITION ENLIGT ICS
Urininkontinens är
ofrivilligt urinläckage
Källa: International Continence Society
Inkontinens
•
•
•
•
AnsträngningsTrängningsBlandÖvergående-
Maria Kramer Lohse
Vad kan dysfunktionen bero på?
Bäckenbottenmuskulaturen
svag
spänd
Maria Kramer Lohse
smärta
Bild 2.1.1
KVINNANS ANATOMI
Livmoder
Blåsvägg
Slida
Ändtarm
Blygdben
Urinrör
Bild 2.1.2
MANNENS ANATOMI
Ändtarm
Blåsa
Prostata
Urinrör
Penis
Bild 2.2.4
BÄCKENBOTTEN
Uretra
M. pubococcygeus
Vagina
Centrum tendir
um perinei
M. iliococcygeus
Anus
M. gluteus
maximus
M. sphincter
an. externus
Os coccygeus
M. coccygeus
Lig. anococcygeum
Källa: Bäckenbotten. Byggnad. Funktion
Bild 2.3.1
MIKTIONSCYKELN
1. Urinblåsan fylls
4. Blåsan
töms
2. Urinblåsan
är fylld till
hälften, man
börjar känna
trängningar
3. Man väntar medvetet
till ett lämpligt tillfälle att kasta vatten
Källa: Pharmacia AB
Bild 3.1.2
ANSTRÄNGNINGSINKONTINENS
Kontinens
Källa: Pharmacia AB
Ansträngningsinkontinens
Program för träning av svag
muskulatur
• Träningsbar oavsett ålder och kondition
•
•
•
•
•
Uppvärmning 10 st. Håll 2 sek. vila 2 sek.
Styrkeknip 10 st. Håll 6 sek. vila 6 sek.
Träna 2-3 ggr/dag
Hitta knipet i mer funktionella ställningar
Träna i vardagssituationer
Maria Kramer Lohse
Träning av spänd muskulatur
•
•
•
•
•
Fibromyalgi
Ofta blandinkontinens
Hitta knipet
Avslappningsövningar
Cirkulations ökande
knip
• Kroppskännedomsträning
• Blåsträning
Maria Kramer Lohse
Underlivssmärta
• Är töjning och/eller triggerpunktbehandling
en effektiv metod som smärtlindring?
Maria Kramer Lohse
Orsaker
Underlivssmärta
Vestibulit
Vaginism
Vulvodyni
Trauma
Maria Kramer Lohse
Infektion
Inflammation
smärta
Tack för att ni lyssnade
Maria Kramer Lohse

similar documents