Första världskriget

Report
Första världskriget
Skyttegravssystem
Skyttegravskriget
Gasen ett
tveeggat vapen
Senapsgas
Svåra skador i luftrören
Kemisktvapen
Pansarvagn introduseras
Kriget till havs
 Storbritannien:


Kontroll över
internationellt vatten
Blockad
 Tyskland :



Hot för att avleda
brittiska flottan
Motblockad
Totala ubåtskriget
USA in i kriget
Kriget industrialiseras
 Järnvägar,
 Automatiska kulsprutan
 Bilar
 Cyklar

 Radiotelegrafi
(telegrafen från 1860)
 Fälttelefoner




(1883)
Metallpatroner, magasin
(20 riktade skott i
minuten)
Stridsgas (senapsgas,
klorgas)
Pansarvagn
Ubåtar
Flygplan
Nya vapen
 Stridsgas (senapsgas, klorgas)
 Pansarvagn
 Ubåtar
 Flygplan
Ryssland går ur kriget
 Oktober revolutionen 1917
 1918 freden i Brest- Litovsk mellan Tyskland och
Ryssland:
 Självständighet till: Finland, Estland, Lettland och
Ukraina
 Tyskland tar över Litauen och området kring
Warszawa
I slutet av april 1917 skrev en fransk soldat i 36.
infanteriregementet i ett brev till sin hustru
I tisdags vägrade vi gå fram till de främsta
linjerna: Vi strejkar helt enkelt och det har många
andra regementen också gjort. Det blir lättare att
förklara när jag kommer hem på permission. Man
behandlar oss som djur; vi får inte tillräckligt att
äta och våra liv riskeras i onödan. Om vi hade
anfallit hade bara hälften av oss överlevt, därför
vägrade vi. Kanske får du inte det här brevet. Det
finns en risk att man öppnar och slänger eller
bränner de brev som berättar sanningen. Jag bryr
mig inte, jag är trött på det här kriget.(ur They
Shall Not Pass)
Versaillesfreden
Västfronten
Kartan före och efter kriget
De nya
staterna
 Finland
 Estland
 Lettland
 Litauen
 Polen
 Tjeckoslovakien
 Jugoslavien
 Sovjetunionen: Ryssland hade
blivit en kommunist diktatur
Versaillesfreden
 Tyskland
 Tvingas ta på sig hela
skulden för kriget
 Tvingas betala högt
krigsskadestånd
 Får ha en begränsad
armé och försvar
 Förlorar alla kolonier
 Avträder land till
Danmark
 Avträder land till Polen
 lämnar tillbaka Elsass
och Lothringen
Versaillesfreden
 Österrike-Ungern
 Avstår
stora landområden till Italien, Rumänien
 Jugoslavien och Tjeckoslovakien är nya länder
som uppstår från förre detta riket ÖsterrikeUngern
 Polen återuppstår som självständigt land
 Ungern blir självständigt
Versaillesfreden
Nationernas Förbund




29 segrarmakter som
ratificerade freden
neutrala stater blev också
medlemmar
De besegrade i kriget
utestängdes liksom
Ryssland.
Sovjetunionen medlem
1934.
Problem
 Ingen möjlighet att
tvinga medlemmarna
att ingripa
 Sanktionspolitiken,
varje stats ensak
 USA gick inte med
 Inte tillräckligt storsint
eller tillräckligt hård
Efter kriget
 Statsmaktens kontroll över medborgarna Det stora




kriget hade permanent förändrat synen på staten och
dess rätt att utöva makt över medborgarna.
Kriget hade samtidigt påskyndat det demokratiska
genombrottet. Allmänrösträtt
Slutet på den europeiska tidsåldern med obruten
expansion och europeiskt herravälde över världen.
Rysk revanschism, kravet att återvinna tsarernas arv
Tysk revanschism
Vems var skulden?
 Svarta handen
 Mordet på prins
 Österrike-Ungern

 Ryssland
 Tyskland



 Frankrike
 Storbritannien
 Nationalismen


Ferdinan
Ställer orimliga krav,
förlarar krig mot Serbien
Snabb med att
mobilisera armé
Schlieffenplanen –
oundvikligt stort krig.
Försöker inte förhandla i
början
Ignorerar konflikten till
en början
Krigshysteri, romantisk
och aggressiv
nationalism

similar documents