PowerPoint til session 14: Struktur og risikosituationer

Report
Session 14:
Struktur og risikosituationer
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
Program
• Velkommen
• Siden sidst
• Dagens emne: Struktur og risikosituationer
 Døgnrytmens betydning
 Risikofaktorer og - situationer
• Introduktion til hjemmeopgave
• Tak for i dag
Pause når det passer
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
2
Tanker siden sidst
• Hvordan er det gået siden sidst?
• Hjemmeopgave
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
3
Døgnrytme og Bipolar sygdom
• Der er en tydelig sammenhæng mellem døgnrytme og
bipolar sygdom
• Næsten alle patienter med bipolar sygdom har væsentlige
forstyrrelser af døgnrytmen
• Behandling med stemningsstabiliserende medicin kan
genskabe døgnrytmen parallelt med at tilstanden
normaliseres
• Hvordan oplever I sammenhængen?
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
4
Pointer om døgnrytme
• Det er uvist, om forstyrrelser i ”det indre ur” er en årsag til
bipolar sygdom eller en virkning af sygdommen
• Det er uklart, hvordan døgnrytmen påvirker stemningslejet
• Regelmæssig søvn og stabil døgnrytme kan forebygge
tilbagefald
• Lys er en af de vigtigste ”tidsindstillere”.
• Det er derfor ikke ligegyldigt om man sover om natten eller
om dagen.
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
5
Søvn
• Søvn/vågen cyklus foregår i en døgnrytme.
• De fleste menneskers egen søvn/vågen rytme er på 24-25
timer.
• Den indre søvn/vågen rytme skal synkroniseres med det ydre
ur.
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
6
Søvn – Anbefalinger
• Sørg for at have et godt, udluftet rum at sove i.
• Undgå at benytte seng eller soveværelse til andet end at sove i
fx at se tv.
• Gå i seng og stå op på faste tidspunkter.
• Undgå at sove om dagen.
• Brug ikke alkohol.
• Begræns dit forbrug af mad og drikke der indeholder koffein.
• Undgå rygning før sengetid.
• Undgå at spise et tungt måltid inden sengetid.
• Lad dagen få en god nedtoning.
• Find nogle gode ritualer.
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
7
Forstyrret døgnrytme
• Risikofaktor:
En forstyrret døgnrytme – for lidt eller for meget søvn –
samt stress øger risikoen for at udvikle en ny episode.
• Det er meget forskelligt, hvad der for den enkelte giver
anledning til dette.
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
8
Eksempler på risikosituationer
•
•
•
•
•
•
•
•
Nyt arbejde
Stort arbejdspres
Påtage sig for mange opgaver
For mange aftener i byen
Ny partner
Skilsmisse
Børn der flytter
Problemer med børn
• Hvad kan ellers være risikofaktorer?
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
9
Hjemmeopgave
•
•
Hvad kunne være risikosituationer for dig?
Tal eventuelt med dit netværk om det. Brug også din livslinje.
•
•
Tænk over, hvordan en handleplan kan se ud.
Involver gerne dine pårørende
Manual
Psykoedukation
for psykoedukation
til patienter
- Bipolar
med bipolar
affektiv
affektiv
lidelse
sindslidelse
10
Tak for i dag
• Var der noget, der var nyt eller overraskende?
• Hvad tager I med jer fra i dag?
• Hvad skal der ske næste gang?
• [Evt. evalueringsskema]
Psykoedukation til patienter med bipolar affektiv
sindslidelse
11

similar documents