Kunskap 2

Report
Kunskap 2
Egna upplevelser
Genom våra sinnen upplever vi
omvärlden – d v s varseblivning.
Hur vet du att det smakar kaffe? Jag
känner det.
På sätt och viss är en upplevesle alltid
sann: upplever vi en smak av kaffe så
har vi den upplevelsen.
Men vi kan tolka smaken fel på olika
sätt.
Minne
Vi minns vad vi har erfarit eller varseblivit. Jag
minns att jag åt ägg och bacon till lunch igår – jag
kommer ännu ihåg smaken.
Men minnet kan lura oss. Minnet förändras över
tid, och vi blandar samman saker. (Ex, vad något
berättat eller vad vi sett på bilder).
Ändå klarar vi oss inte utan minnet.
Deduktion
• Man drar en logisk slutsats ur en eller flera premisser
(förutsättningar).
• Att gå från en premiss till slutsats kallas att göra en
slutledning.
• En deduktiv slutledning är en slutledning där man vet att
om premisserna är sanna så måste också slutsatsen vara
det. Den är 100%.
Exempel:
1. Misshandeln på X begicks mellan 10-11 i Nässjö.
2. Den anklagade Z befann sig, enligt vittnen, på en pizzeria i
Våxtorp mellan 09.00-12.00 den aktuella förmiddagen.
Slutsats: Z har inte begått misshandeln.
Induktion
• Vi drar en generell slutsats ur ett eller flera
enskilda fall – d v s Induktiva slutledningar.
Exempel: Hittills har inte några kor lyckats lära sig
läsa. Jag drar slutsatsen att ingen ko har läst bibeln.
• Man kan också börja med en generalisering och
dra en slutsats från ett enskilt fall.
Exempel: Många finnar är ljushåriga. De finnar som
kommer till Osbeck på studiebesök är ljusa.
• Man kan också dra en enskild slutsats från ett
enskilt fall.
Exempel: Aino är ljushårig, då är säkert hennes bror
Jari också ljushårig.
Forts…
• Induktiva slutledningar är alltid bara mer eller mindre
sannolika.
• Ger de då verkligen kunskap? Inom vetenskapen
betraktar man induktiva slutledningar med en mycket
hög grad av sannolikhet som kunskap. (Annars skulle
man ju inte ha någon kunskap alls om naturvetenskap,
samhällsvetenskap eller humaniora).
• Men man måste hela tiden ifrågasätta vad vi kallar
kunskap. Det som hittills verkat stämma kanske inte
stämmer längre.
Exempel. Svarta svanar.
Självklara sanningar
• Såväl varseblivning och minnen som deduktion
och induktion har sina brister och leder därmed
inte till absolut säker kunskap.
• Många har därför försökt att hitta något
självklart, en fast grund att stå på och utgå ifrån.
En sådan självklar sats kallas ibland axiom. Inom
matematik och logik använder man sådana
axiom.
• Exempel: Det hela är större än en del av helheten.
Acceptabla skäl för kunskap?
• De ovan nämna skälen brukar räknas som
vetenskapligt legitima skäl för att tala om
kunskap. Men hur säkra är de?
• Är inte det enda säkra det man upplever just nu?
Jag vet att jag står här och visar en power point
på Osbeckgymnasiet. Men vad händer utanför
salen?
• Vad händer i era medvetanden? I Danmark? I
London? Och är det verkligen bra att äta bönor?
Är det farligt att röka? Är CO2 ett problem för
klimatet?

similar documents