Konfliktpresentation

Report
Konfliktpresentation
Inför faktauppsatsen
All that is neccesary for the triumph of evil is that good
men do nothing.”
Edmund Burke
Konflikt eller krig?
• Konflikt – behöver inte innefatta väpnat våld.
• Väpnad konflikt – konflikt där antalet
dödsoffer är färre än 1000.
• Ett krig är det när mer än 1000 personer dör i
konflikten varje år.
• Ca 45 konflikter finns idag.
• 15 väpnade konflikter.
• 6 krig.
Källa: SIPRI
Varför konflikt?
•
•
•
•
•
•
•
•
Makt
Territorium
Ekonomi
Religion
Ideologi
Ekologi
Etnicitet
Humanitära orsaker
Vem är terrorist?
Andra Världskriget
• 1939 – 1945
• Adolf Hitler vill skapa ett Stortyskland.
• England, Frankrike, USA och Ryssland står mot
Tyskland.
• Judeförföljelsen.
• 6 miljoner dör i koncentrationsläger.
• 50 miljoner dör totalt.
Vietnamkriget
• 1955 – 1975
• Konflikt mellan nord- och sydvietnam som ett
resultat av kolonialismen.
• Ideologisk konflikt.
• USA och Sovjet valde sida.
• 5,2 miljoner civila dör.
Kalla Kriget
• Efter Andra världskriget inser vinnarna USA
och Sovjet att de är väldigt olika.
• Ca 1946 – ca 1990
• ”Krig” om vilken ideologi som ska råda i
världen – liberalism eller kommunism.
• Kapprustning – atomvapen.
Colombia
•
•
•
•
•
•
Gerillan vs. Regeringen.
Konflikt mellan vänster och höger.
Knark.
Kidnappningar.
Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter.
USA är inblandade. Knark eller olja?
Kosovo
• 1991
• Orsak: WWI – Uppdelning av länder tog inte
hänsyn till folkgrupper.
• Kosovo fick inte självständighet som vissa andra
områden.
• Konflikt mellan albaner och serber.
• Serberna hade högre status.
• När serberna vill ha en egen självständig stat
skulle albanerna bort.
• Stor påverkan på Sverige
Elfenbenskusten
• Ett av världens nuvarande krig.
• I början på 1900-talet ett rikt och fungerande
land.
• Kakao – många arbetstillfällen – multikulturellt.
• Lågkonjunktur 1980-talet = missnöje.
• Muslimer beskylldes och förlorade sin rösträtt.
• Muslimerna tog till vapen för att få tillbaka sina
rättigheter.
Darfur
•
•
•
•
•
•
Den största humanitära katastrofen i världen.
Nord vs. Syd.
Naturtillgångar – olja och gas.
Öknen breder ut sig – flyktingströmmar.
Påverkar länderna runt om.
9 juli blev Sydsudan ett eget land.
Somalia
• Har haft så många inbördeskonflikter sedan
1991 att man nu saknar allt som krävs för ett
styre.
• Laglöst land.
• Få saker fungerar.
- Korruption, arbetslöshet, fattigdom, svält,
pirater, ingen välfärd.
• Medelåldern är 48 år.
Burundi
•
•
•
•
Fd Belgisk koloni.
Tutsier vs Hutuer (14%/85%)
Belgarna föredrog Tutsierna
Tutsierna fick makten när Belgien lämnade
Burundi.
• Folkmord 1993, 200 000 döda.
• Demokratiskt val 2005 -> 2011
Kashmir
• Territoriell konflikt sedan 1948.
• Ska Kashmir tillhöra Indien eller Pakistan eller
vara självständigt?
• Kashmir är rikt på naturresurser.
• Vatten till både Pakistan och Indien har sin
källa i Kashmir.
• Viktigt för bl.a. jordbruken och industrierna.
Sri Lanka
• Singaleser och tamiler (75%/18%)
• Tamilerna diskrimineras.
• De Tamilska Tigrarna slogs för en självständig
stat i norr.
• Inbördeskrig i 20 år 1,8 miljoner flyktingar
65000 döda.
• Flera vapenvilor som inte hjälper.
Kurdistan
• Kurderna är den största etniska gruppen i
världen utan land.
• Irak, Iran, Turkiet och Syrien.
• Kämpar för en självständig stat sedan slutet av
1800-talet.
• Politiskt förföljda, fängslade,
tvångsförflyttning, massakrer, språk och kultur
har varit förbjudna.
Libyen
• Del av den ”Arabiska våren”.
• Ett utav Afrikas rikaste länder, men med en
utav de fattigaste befolkningarna.
• Gaddaffi har varit diktator sedan 1969
• Befolkningen har fått leva i misär och har inte
fått sina demokratiska och mänskliga
rättigheter.
Baskien
•
•
•
•
•
•
Provins i norra Spanien och södra Frankrike.
ETA – Terroristorganisation enligt FN (1968)
Självständigt Baskien.
Bomber.
Avrättningar, kidnappningar, utpressning.
Många vapenvilor som inte håller
Tips!
• Följ betygskriterierna!
• Vad är/var orsakerna till konflikten?
• Vad blir konsekvenserna av konflikten?
- För individer, landet, världen
• Påverkas mänskliga rättigheter?
• Kopplingar till demokrati.
• Se konflikten ur olika perspektiv.
• KÄLLKRITIK!!!

similar documents