Мови програмування

Report
Мова
Писемність
Розвиток систем кодування
Мови
програмування
Криптографія
Штучні
мови
• Писемність — засіб передачі людської мови за
допомогою знаків (алфавіт, абетка, ієрогліфіка,
клинопис).
• Ієрогліфи - стародавні рисункові знаки
єгипетського листа - були змішаними. У них
деякі знаки, ідеограми, позначали поняття, а
інші були алфавітними.
• Клинопис - це писемність в стародавньому
Шумері (державі в межиріччі Тигру і Євфрату),
знаки якої складалися з груп клиноподібних
рисок, видавлених на глиняних табличках. Вона
була спочатку ідеографічним листом, а потім
перетворилася на словесно-складовий лист.
• Алфавіт - це система письмових знаків - букв - для передачі звуків
мови на даній мові. Названий по перших двох буквах грецького
алфавіту - "альфа" і "бета".
• Стародавні греки також запозичили алфавіт у фінікійців, а від
грецького алфавіту ведуть своє походження латинський алфавіт і
церковно-слов'янські глаголиця(40 літер) і кирилиця(43 писемні
знаки), що стали основою сучасного російського алфавіту.
• В якості носіїв інформації використовувалися найрізноманітніші
матеріали - бронза, глиняні таблички (загострена паличка), береста,
папірус (чорнило), вироблена шкіра – пергамент і, нарешті, папір
(гусяче пір’я -> сталеві пір’я -> олівець->автоматичні ручки -> кулькові
ручки -> фломастери і маркери).
Штучні мови
• Штучна мова — це мова, чия фонологія, граматика, та/або
словниковий запас були цілеспрямовано створені особою, чи
групою осіб. Це відрізняє штучні мови, від мов які розвивались
еволюційно.
• Штучні мови поділяються на мови створені апріорі(до досвіду,
зрозуміло без пояснень), та апостеріорі(після досвіду).
• Також до штучних мов належать спеціалізовані знакові системи
для запису необхідної інформації із певних галузей науки і
техніки.
• Серед останніх виділяються програмування.
Мови програмування
• Інколи розрізняють п'ять поколінь мов програмування, щоправда даний поділ
є спірним.
• Перше покоління
• Початок 1950-х років — мови перших комп'ютерів.
Перша мова асемблера, створена за принципом
«одна інструкція — один рядок».
• Основна відмінна риса: орієнтування на конкретний комп’ютер.
• Друге покоління
• Кінець 1950-х — початок 1960-х р.р. Розроблено символьний асемблер, в
якому з'явилося поняття змінної. Це перша повноцінна мова програмування.
• Основна відмінна риса: орієнтування на абстрактний комп'ютер з такою ж
системою команд.
Мови програмування
• Третє покоління
• 1960-ті р.р. — мови програмування високого рівня. Основна відмінна
риса мови третього покоління: орієнтування на алгоритм (алгоритмічні
мови). Приклади: Сі, Паскаль, Джава, Бейсік, та багато інших.
• Четверте покоління
• Початок 1970-х р.р. до сьогоднішнього часу. Часто відносять: SQL,
SGML(HTML,XML), PROLOG, та багато інших вузькоспеціалізованих
декларативних мов. Скоріше вони виступають своєрідними
спеціалізованими доповненнями до мов програмування. Основна
відмінна риса мови четвертого покоління: наближення до людської
мови (декларативні мови).
• П'яте покоління
• П'ятого покоління мов програмування поки що не існує.
Криптографія
1.Перестановчі
шифри
2.Підстановчі
шифри
Криптографія
6.Комп’ютерні
шифри
3.Стенографія
4.Поліалфавітний
шифр
5.Принцип
Керкгоффза
THE END!

similar documents