- alperenhane

Report
İŞ ve ENERJİ
 Enerji:İş yapabilme yeteneğidir.
 İş:Genel anlamda bi emek harcadığımız,
yorulduğumuz,karşılığında birşey alıp verdiğimiz
eylemleri tanımlamak için
“iş” kavramını kullanırız.Fakat bilim insanları için “iş”
tanımı farklıdır:bir kuvvet bir cismi kuvvet
doğrultusunda hareket ettiriyorsa , kuvvet bu cisim
üzerinde iş yapmış olur.
 Halter kaldıran adam , dağa tırmanan adam iş yapar.
Enerji çeşitleri:Isı , ışık , potansiyel ,
kinetik , mekanik , kimyasal ,
elektrik.
 Kinetik Enerji:Hareket eden cisimlerin sahip
olduğu enerjiye kinetik enerji adı verilir.
 Kinetik Enerjinin Formulü:
K.E.= 1/2m.v.v
 Potansiyel Enerji:Cisimlerin konumlarından dolayı
sahip oldukları enerjidir.2 çeşidi vardır.Çekim
potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi.
Çekim Potsansiyel Enerjisi:Bir cismin çekim
potansiyel enerjisi cismin yerden yükseklüğine ve
kütlesine bağlıdır.
 Esneklik Potansiyel Enerjisi:Esnek cisimlerde
depolanan enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir.
Basit Makineler
 İşlerimizde kolaylık sağlayan bir yada iki parçadan




meydana gelen araçlara basit makineler denir.
Bazı basit makineler kuvvetten kazanç sağlarken,bazıları
ise zamandan kazanç sağlar.
Kaldıraçlar
Bir çubuk ve bir destekten oluşan sisteme denir.
Bir kaldıraçta kuvvetin destek noktasına olan uzaklığına
kuvvet kolu , yükün destek noktasına olan uzaklığına yük
kolu denir.
Kuvvet kolu uzarsa kuvvetten kazanç sağlanırken , yoldan
kaybedilir.
3 adet kaldıraç vardır.
1. Tip kaldıraç: Destek kuvvet ve yük
arasındadır.
 2. Tip kaldıraç:Yük destek ve kuvvet arasındadır.
 3.Tip kaldıraç:Kuvvet , yük ile destek arasındadır
 Kısaca özetliyecek olursak kaldıraçlar;
 Kuvvetten kazandırırken yoldan kaybettirir.
 Yoldan kazandırırken kuvvetten kaybettirir.
 Kuvvetin yönünü değiştirir.
 İşten ve enerjiden kazanç sağlamaz.
Makaralar
 Sabit bir noktaya bağlı , üzerinde ipin geçeceği oyuk
bulunan ve ortasından geçen eksen etrafında serbestçe
dönebilen makaralara sabit makaralara denir.
 Sabit makara çalışma prensibi olarak 1. tip kaldıraca
benzer.
 Makaranın yarıçapı sabit bir değer olduğu için
makarada kuvvet ve yük kolu olarak belirlediğimiz
uzunlukları birbirine eşittir.Buda sabit makaralardan
kazanç olmadığını gösterir.Sürtünmeleri ihmal
edersek sabit makarada kuvvet yüke eşittir .Yani F=G.
 Hareketli Makaralar:Yükle birlikte hareket eden
makaralara denir.
 Hareketli makaranın kancasına bir yük asılır.
 Makaradan geçen ipin bir ucu yüksekce bir yere
bağlıdır.2. tip kaldıraxa benzer.
 Palanga:Sabit ve hareketli makaraların
birleşimidir.Kuvvet kazancı değişebilir.
Yük
Yükü çeken ip sayısı
 İp sayısı arttıkça kuvvet azalır.
 Eğik Düzlem:Bir diğer ucundan yüksekte olan bir
düzlemdir.Eğik düzlem kavramı yerine rampa
kavramını kullanırız.Büyük kuvvetleri küçük kuvvetle
çekmemize yarar.
 Vida:Bir silindir üzerinde açılmış eğik düzlem arasında
benzer bir ilişki vardır.Vida tornavidayla
döndürüldüğünde tahta ileri doğru hareket eder.Vida
kuvvetin yönünü değiştirir kuvvetten kazanç sağlar.
 Kama:Eğik düzlemden meydana gelmiş basit
makinelere denir.Kamalar kuvvetin yönünü değiştirir,
kuvvetten kazanç sağlar yoldan kaybettirir.
 Çıkrık:Yarı çapları farklı dönme eksenleri aynı olan iki
silindirle oluşturulan araca denir.
 Dişliler:Üzerinde eşit aralıklarla açılmış dişler bulunan
ve bir eksen etrafında dönebililen disk şeklindeki basit
makinelerdir.Kuvvetin yön ve doğrultu
değiştirmesinde kullanılır.Dişliler zıt yönde hareket
ederler.
Aşağıdaki Cümleleri Kutudaki Uygun kavramlarla
tamamlayınız
 1.Üzerine kuvvet uygulandığında şekli değişen ,
kuvvet kalktıktan sonra tekrar eski haline dönen
cisimlere
cisimler adı verilir.
 2.Yaylar genelde
metalinden yapılır.
 3.Bir cismin kinetik enerjisi cismin
ve
bağlıdır.
 4.El kantarı bir çeşit
dir.
 5.bir cismin üzerine etki eden kuvvet cismin
kuvvet dogrultusunda hareket ettirirse kuvvet bu
cismin üzerinde
yapmış olur.
 6.Bir cismi yukarı doğru kaldırırken






karşı iş yapmış oluruz.
7.İş ve enerjinin birimi
dür.
8.Yerden belli yükseklikte duran bir cismin sahip olduğu
enerji
dir.
9.
bir türden başka bir türe dönüşebilir.
10.Bir elktrik devresinde ampul yanarken elektrik enerjisi
ve
enerjisine dönüşür.
11.Sıkıştırılan yayda depolanan enerji
dir.
12.10.000 metre yüksekte uçan uçak hem
ve hem de
enerjiye sahiptir.

similar documents