LESNÉ MIKROORGANIZMY A NEKVITNÚCE BYLINY

Report
LESNÉ MIKROORGANIZMY
A
NEKVITNÚCE BYLINY
Lenka Zemanová
DROBNOZRNKO
DROBNOZRNKO
•
•
•
•
Mikroorganizmus
Riasa
Telo tvorí jedna bunka
Obsahuje chlorofyl
PLONÍK
OBYČAJNÝ
Telo machu
• Stopka s výtrusnicou
• Palístky
• Pabyľka
• Pakorienok
MACHY
• Nemajú vyvinutý dokonalý vodivý systém
• Preto majú len pakorienky, pabyľku, palístky
• Nasávajú vodu celým povrchom tela
• Vyskytujú sa vo vlhkom prostredí
ROZMNOŽOVANIE MACHOV
• Rozmnožujú sa
výtrusmi
• V lete vyrastie stopka s
výtrusnicou
• Dozretá výtrusnica
praskne
• Z výtrusnice vypadnú
výtrusy
• Vo vlhkej pôde výtrus
vyklíči
NAJZNÁMEJŠIE MACHY
• BIELOMACH SIVÝ
• MERÍK PRÍBUZNÝ
PAPRAĎ SAMČIA
PAPRADE
• Nekvitnúce byliny
• Na jar majú na listoch kôpky výtrusníc
• V pôde majú podzemok s koreňmi
VÝTRUSNICE PAPRADÍ
PRASLIČKA LESNÁ
PRASLIČKY
• Príbuzné papradí
• Rozmnožujú sa výtrusmi
• Na jar hnedá byľ
• Po vypadaní výtrusov stonka zozelenie
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

similar documents