Simon Gregorčič

Report
Simon Gregorčič
“Goriški slavček”
Njega ni
Copyright © Wondershare Software
lirsko-epska pesem
SNOV
ljubezenska, iz vaškega življenja
TEMA
ljubezenska (romantična ljubezen)
MOTIVI
zaljubljenosti
slovesa
hrepenenja
žalosti
NASTANEK
1870 v semenišču
Copyright © Wondershare Software
lirske prvine epske prvine
- ljubezen na prvi
pogled
- neuresničena
ljubezen
motivi žalosti,
slovesa,
hrepenenja, otožnosti
- dekletovo
čustvovanje –
ljubezensko
razočaranje
pripovedni dogodki:
- ljubezen na prvi
pogled
- podarjanje cvetja
- odhod
- čakanje na vrnitev
Copyright © Wondershare Software
posnemanje folklornega (ljudskega) načina izražanja:
kitica
slog
-
okrasni pridevki
primere
manjšalnice
metonimije
ponavljanja
tretjeosebna pripoved
Copyright © Wondershare Software
kvartina
cvetje
simbol
ljubezni

similar documents