PowerPoint-presentatie

Report
Evalueren om te leren
Kracht van Beoordelen
Wat betekent dit voor de
ontwikkeling van de docent en de
rol van de teamleider?
Behoefte bij TL’s om:
• meer ontwikkelingsgericht gesprekken te kunnen voeren,
• Competenties gericht ontwikkelen en waarderen,
• Objectiveren en meetbaar maken van de gesprekken,
• Eén taal en één begrip,
• Instrument miste.
• Versterken parallelle leerproces (LL Docent  TL)
Het instrument
Docenten rubrics!
• Neem een docent voor je en vul daarvoor de rubrics in voor
de competentie die jij hebt gekregen.
• Wat vond je hiervan?
• Kan dit instrument jou helpen bij het voeren van
ontwikkelgesprekken?
Doel ontwikkelgesprek
Een tweegesprek tussen leidinggevende en docent waarin wordt
vastgesteld waar iemand staat in zijn of haar ontwikkeling:
– Verwachtingen en mogelijkheden helder maken,
– ontwikkeldoelen benoemen
– stappen om te komen tot het inzichtelijk maken van het
einddoel.
Om stappen om te zetten in een stappenplan kan POP worden
opgesteld.
Doel Rubrics
Geeft inzicht in de eisen aan een competities en focust op
welk gedrag zichtbaar is, door middel van:
• Competenties in beeld en beschreven
• Stappen in ontwikkeling
• Eindbeeld bij competentie in beeld
Competenties behorende bij wet BIO zijn uitgangspunt.
Een professional wil morgen beter zijn dan vandaag!
Competenties
•
Interpersoonlijke competentie: sensitiviteit, begeleiden van leerlingen
•
Pedagogische competentie: richting geven, communiceren met leerlingen,
•
Vakinhoudelijke en didactische competentie: resultaatgerichtheid, sensitiviteit
•
Organisatorische competentie: groepsmanagement
•
Competent in samenwerken in een team: samenwerken met collega’s
•
Competent in samenwerken met de omgeving: verbinding met de omgeving
•
Competent in reflectie en ontwikkeling: zelfontwikkeling
Stappen in de rubrics
•
•
•
•
Niveau 1(moet iedereen aan voldoen)
Niveau 2(nog verder te ontwikkelen competentie)
Niveau 3 (minimale ontwikkelpunten per competentie)
Niveau 4 (geen ontwikkelpunten meer)
• Bewust gekozen voor 4 niveaus, zodat een bewuste keuze
gemaakt moet worden en niet een gemiddelde.
• Altijd vanuit waardering geformuleerd (zichtbaar gedrag)
• Aan de slag met rubrics.
Gebruik Rubrics
•
•
•
•
Docent vult zelf vooraf in
Teamleider vult vooraf in
Docent vraagt collega(’s) om in te vullen
Mogelijk in combinatie met een leerlingenenquête
Levert de gespreksstof op om te komen tot stappenplan of
POP.
Voorbeeldvragen:
• Herken je jezelf in het beeld dat geschetst wordt?
• Wat valt jou het meest op?
• Waar zou je willen staan?
Verankering rubrics
• Rubrics is een instrument, naast bestaande GH instrumenten
• Competenties van de wet BIO en de 5 rollen van de docent
zijn verweven in de rubrics.
• Keuze om te gebruiken niet in beleid vastgelegd
• Vrijwillig toegepast op basis van ervaringen
• Helpdesk Petra, Arie en Meri
Tips en vragen

similar documents