Funkční deriváty karboxylových kyselin

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_FrL225
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Ing. Eva Frýdová
Období tvorby VM
Říjen 2013
Ročník
septima
Předmět
Chemie
Název, anotace
Funkční deriváty karboxylových kyselin I – Základní
charakteristiky a pravidla pro tvoření názvosloví funkčních
derivátů karboxylových kyselin
EU OP VK
Přehled citací a odkazů:
1)
2)
3)
Formic-acid-3D-ball-stick.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 2006 [cit. 2013-09-25]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Formic-acid-3D-ball-stick.png/764px-Formic-acid-3Dball-stick.png
MCMURRY, John. Organická chemie. Vyd. 1. VUTIUM: VŠCHT, 2007, s. 770-820. ISBN 978-80-214-3291-8.
BEYER, Hans. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Spálená 51, Praha II: Státní nakladatelství technické literatury,
1958, s. 186-202. TYPOVÉ ČÍSLO: 16-B3-4-III/6201.
Přehled citací a odkazů – pokračování:
4)
5)
CRAM, Donald J. a George S. HAMMOND. ORGANICKÁ CHEMIE. Vydání první. Praha: Academica, 1969.
Methyl butyrate 3D. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2010
[cit. 2013-10-7]. Dostupné z:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/Methyl_butyrate_3D.png/800pxMethyl_butyrate_3D.png.
Funkční deriváty karboxylových kyselin I
Ing. Eva Frýdová
Dělení funkčních derivátů:
–O–H
-
H+

Soli karboxylových kyselin
R – COO – Me
kde Me značí kov
–O–H

Estery karboxylových kyselin
R – COO – R1
Acylhalogenidy =

Halogenidy karboxylových kyselin
R – CO – X
kde X značí halogen (F, Cl, Br,I)
Dělení funkčních derivátů:
–O–H

Amidy karboxylových kyselin
R – CO – NH2
- H2O

Nitrily karboxylových kyselin
R–C=N
Přehledová tabulka názvosloví:
Sloučenina
Struktura
Zakončení názvu
O
Karboxylová kyselina
H
C
O
R
O
Estery
C
O
R
O
Acylhalogenidy
C
R
X
R1
-ová kyselina
-karboxylová kyselina
-oát
-karboxylát
-oylhalogenid
-karbonylhalogenid
Estery karboxylových kyselin
ethyl-ethanoát = ethyl-acetát = ethylester octové kyseliny
O
O
C
R
O
R1
CH2-CH3
C
CH3
O
Methyl-butanoát = methyl-butyrát = methylester kyseliny
máselné (butanové)
O
C
CH3CH2CH2
O
CH3
Estery karboxylových kyselin
O
C
R
O
R1
dimethyl-propandioát =dimethyl-malonát = dimethylester
malonové kyseliny
O
CH3
?
C
O
O
CH2
C
O
CH3
O
C
O
CH2CH2CH3
!!!! propyl-cyklohexankarboxylát !!!!
Halogenidy karboxylových kyselin = ACYLHALOGENIDY
ethanoylchlorid = acetylchlorid
O
C
R
O
X
C
Cl
CH3
benzoylbromid
O
C
Br
Halogenidy karboxylových kyselin = ACYLHALOGENIDY
O
butanoylchlorid
C
R
X
O
C
CH3CH2CH2
?
Cl
O
C
Cl
!!!! cyklohexankarbonylchlorid !!!!
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents