Metrická stereometria

Report
Metrická stereometria
uhly
Mgr. Jozef Vozár 2009
Uhol 2 priamok v E3 - definícia
1. Ak sú priamky rovnobežné, alebo totožné
potom ich uhol má veľkosť 0.
2. Ak sú priamky rôznobežné, ich uhlom je
menší vrcholový uhol s vrcholom v ich
priesečníku
3. Ak sú priamky p,q mimobežné, potom za
ich uhol považujeme uhol priamok p´,q´,
ktoré sú rovnobežné s priamkami p,q a
súčasne sú navzájom rôznobežné.
Uhol priamky s rovinou- definícia
1. Ak priamka je rovnobežná s rovinou, alebo leží v
rovine, potom uhol priamky s rovinou má veľkosť
0.
2. Ak je priamka rôznobežná s rovinou, potom uhol
priamky s rovinou je uhol priamky a jej kolmého
priemetu do roviny
Uhol dvoch rovín - definícia
1. Ak sú roviny rovnobežné, alebo totožné
potom ich uhol má veľkosť 0.
2. Ak sú roviny α,β rôznobežné, potom ich
uhlom je uhol priamok pεα a qε β, ktoré sú
kolmé na priesečnicu rovín

similar documents