3d defter

Report
3D DEFTER
VE
SES
EĞİTİMDE
YENİ SİSTEM
SES
SENTEZCİ
EĞİTİM
SİSTEMİ
SES’ e gelin,
SES’ i görün.
3 D DEFTER
ve
SENTEZCİ EĞİTİM
SİSTEMİ
Kitap, defter ve testi ayrı ayrı taşımaya son
veren,
Dersi kısa notlarla takip ettiren,
Öğrencinin yıl boyunca daha çok soru
çözmesine imkan veren,
Dersi dakika dakika planlayan,
Zamanda kayba izin vermeyen,
Etkin öğrenmede daha fazla soru – cevap
zamanı yaratan,
Tüm sınıflarda eşdeğer öğretim sağlatan,
Eğitimde yaklaşımları sentezleyen sistem.
KİTAP
TEST
DEFTER
KİTAP
TEST
DEFTER
BİR ARADA
3D
DEFTER

Konu Anlatımlı Kitap
 Yaprak Testler
 Defter
3’ ü bir arada
DERS
DERS
DEFTER
Öğrenciyi motive eden
Öğretmeni hızlandıran
Kurumu farklılaştıran
3D
DEFTER
NEDİR?
3 D Defter Kime Hitap Eder ?
Sınavda başarı hedefleyen ;
Üniversite hazırlıkta çalışan eğitim kurumları,
Üniversiteye hazırlık için oluşan ders grupları,
Son sınıflarında üniversite hazırlık dersi
veren okullar
3 D defterin hedef kitlesidir.
3 D Defter ile Öğrenci;
Defteri, kitabı ve testi bir arada taşır.
Derste anlatılan her şeyi yazmak zorunda
değildir, çünkü 3 D’ de her şey düzenli ve bir
aradadır.
Dersi verimli bir biçimde tekrar etme olanağı
bulur.
Yazması için ayrılan alanlar sayesinde
konunun en önemli noktalarını yazarak tekrar
etme imkanı bulur.
Bir sonraki derse hazırlıklı gelir.
3 D Defter ile Öğrenci;
Soruyu yazmak zorunda kalmaz.
Zorlanacağı veya zaman kaybedeceği
çizimleri, tabloları ve haritaları hazır bulur.
Konuya daha kolay odaklanır.
Derste işlenen konuya ait tüm soruların
çözümleri 3 D’ de yapılmıştır.
Derse daha aktif katılır, bu sayede daha kolay
öğrenir.
3 D Defter ile Öğretmen;
Hangi saat, hangi dersi işleyeceğini bilir.
Anlatacağı dersin içeriklerine saat saat
planlanmış olarak ulaşır.
Online desteği olduğu için zaman tasarrufuyla
daha verimli ders işler.
Öğrenciye daha çok odaklanır.
Öğrenciye sunulan rehberlik faaliyetlerine
daha çok katılır.
3 D Defter ile Kurum;
Öğretmeninin neredeyse hiç kalem veya
tebeşir kullanmadan ders anlatmasını
sağlayacak bir sisteme sahip olur.
Toplam başarı için öğretmeninden daha çok
yararlanır.
Tüm gruplarında dersler, eş zamanlı ve eş
içerikli anlatılır.
Bu özgün model ile fark yaratarak, diğer
kurumlarla rekabet gücünü arttırır.
3 D Defter Uygulama;
 Öğrenci için basılı materyal olarak hazırlanan defterin
uygulanmasına yönelik tüm içerik, öğretmen
tarafından interaktif ortamda ( akıllı tahta, tablet,
projeksiyon vb.) sunulabilecek şekilde tasarlanmıştır.
 Defter içinde yer alan her bir ders, orta düzeydeki
bir sınıfta bir ders süresi içinde anlatılıp bitirilecek
biçimde hazırlanmıştır.
 Ortalamanın altındaki gruplara yönelik etütlerde,
defter içindeki testler çözülerek eksikler
tamamlanır.
 Ortalamanın üstündeki gruplarda deftere ek
olarak yaprak test çözülerek konu pekiştirilir.
 3 D Defter tamamıyla sınıf içi uygulamasıdır.
3 D Defter iki tiptir;
Sayısal Defter Şablonunda Hazırlanan Dersler;
Matematik
Geometri
Fizik
Kimya
Biyoloji
Sözel Defter Şablonunda Hazırlanan Dersler;
Türkçe - Türk Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Felsefe - Felsefe Grubu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
SES VE 3D DEFTER
İLE
YGS – LYS KURS
PROGRAMLARI
YGS – LYS MATEMATİK – FEN KURS PROGRAMI
STANDART İÇERİK
60 Ders Saati Uygulamalı YGS Matematik 3D Defter
80 Ders Saati Uygulamalı LYS Matematik 3D Defter
80 Ders Saati Uygulamalı YGS-LYS Geometri 3D Defter
80 Ders Saati Uygulamalı YGS-LYS Fizik 3D Defter
80 Ders Saati Uygulamalı YGS-LYS Kimya 3D Defter
80 Ders Saati Uygulamalı YGS-LYS Biyoloji 3D Defter
Toplam 460 Ders Saati Uygulamalı
OPSİYONEL İÇERİK ( Bir ya da birden çok ders seçenekli )
60 Ders Uygulamalı YGS Türkçe 3D Defter
50 Ders Uygulamalı YGS Tarih 3D Defter
50 Ders Uygulamalı YGS Coğrafya 3D Defter
20 Ders Uygulamalı YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3D Defter
YGS – LYS TÜRKÇE – MATEMATİK KURS PROGRAMI
STANDART İÇERİK
60 Ders Saati Uygulamalı YGS Matematik 3D Defter
80 Ders Saati Uygulamalı LYS Matematik 3D Defter
80 Ders Saati Uygulamalı YGS-LYS Geometri 3D Defter
60 Ders Saati Uygulamalı YGS Türkçe 3D Defter
40 Ders Saati Uygulamalı LYS Edebiyat 3D Defter
50 Ders Saati Uygulamalı YGS Tarih 3D Defter
80 Ders Saati Uygulamalı YGS-LYS Coğrafya 3D Defter
20 Ders Saati Uygulamalı YGS Felsefe 3D Defter
Toplam 470 Ders Saati Uygulamalı
OPSİYONEL İÇERİK ( Bir ya da birden çok ders seçenekli )
20 Ders Saati Uygulamalı YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3D Defter
40 Ders Saati Uygulamalı YGS Fizik 3D Defter
32 Ders Saati Uygulamalı YGS Kimya 3D Defter
48 Ders Saati Uygulamalı YGS Biyoloji 3D Defter
YGS – LYS TÜRKÇE – SOSYAL KURS PROGRAMI
STANDART İÇERİK
60 Ders Saati Uygulamalı YGS Matematik 3D Defter
30 Ders Saati Uygulamalı YGS Geometri 3D Defter
60 Ders Saati Uygulamalı YGS Türkçe 3D Defter
40 Ders Saati Uygulamalı LYS Edebiyat 3D Defter
80 Ders Saati Uygulamalı YGS-LYS Tarih 3D Defter
80 Ders Saati Uygulamalı YGS-LYS Coğrafya 3D Defter
20 Ders Saati Uygulamalı YGS Felsefe 3D Defter
60 Ders Saati Uygulamalı LYS Felsefe Grubu 3D Defter
Toplam 430 Ders Saati Uygulamalı
OPSİYONEL İÇERİK ( Bir ya da birden çok ders seçenekli )
30 Ders Saati Uygulamalı YGS-LYS Din Kültürü ve Ahlak B. 3D Defter
40 Ders Saati Uygulamalı YGS Fizik 3D Defter
32 Ders Saati Uygulamalı YGS Kimya 3D Defter
48 Ders Saati Uygulamalı YGS Biyoloji 3D Defter
YGS KURS PROGRAMI
STANDART İÇERİK
60 Ders Saati Uygulamalı YGS Matematik 3D Defter
30 Ders Saati Uygulamalı YGS Geometri 3D Defter
60 Ders Saati Uygulamalı YGS Türkçe 3D Defter
40 Ders Saati Uygulamalı YGS Fizik 3D Defter
32 Ders Saati Uygulamalı YGS Kimya 3D Defter
48 Ders Saati Uygulamalı YGS Biyoloji 3D Defter
50 Ders Saati Uygulamalı YGS Tarih 3D Defter
50 Ders Saati Uygulamalı YGS Coğrafya 3D Defter
20 Ders Saati Uygulamalı YGS Felsefe 3D Defter
20 Ders Saati Uygulamalı YGS Din Kült. Ah. B. 3D Defter
Toplam 410 Ders Saati Uygulamalı

similar documents